X

Alanında üstün kalite

Sampa, güvenli üretim yapmak, en iyi ürünleri sunmak ve müşterilerin memnuniyetini sağlamak için 9 ayrı kalite sistemi uyguluyor.Sampa uzun yıllardır ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine dayanan IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini uyguluyor. Müşteri memnuniyetine odaklanırken ürün gerçekleştirme süreçlerini, müşteri gereksinimlerini ve bu sisteme uyumlu olan bir hizmet konseptini dikkate alarak uyguluyoruz. Ayrıca problem çözmede ve kök nedenin ortadan kaldırılmasında bize yardımcı olan APQP, PPAP, FMEA, SPC ile MSA ve G8D’nin yer aldığı süreçleri uyguluyoruz.


Her yapı yıllık olarak United Registrar of Systems Ltd. ve TÜV Austria Gert GMBH gibi bağımsız denetim şirketlerinin gerçekleştirdiği düzenli denetimlerle, iyileştirme odaklı olarak değerlendirilmekte ve biz de uluslararası çapta tanınmış Kalite Yönetim Sistemlerimizi üstün başarı ile sürdürmekteyiz.

Kalite Sözümüz  • Bu vesileyle, misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemlerimizin gereksinimlerine ve bağlı oldukları standartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

  • Organizasyonel faaliyetlerimizin etkinliğini takip etmek adına gerekli olan hedefleri, sürekli iyileştirme döngüsü içinde ve bu faaliyetlerin performanslarını da ölçerek belirleyeceğiz.

  • Şirketimizde kalite yaklaşımına öncelik vermek amacıyla, bilgi paylaşmak ve daha güçlü bir interaktif iletişim ağı geliştirmek için hem iç hem de dış ilişkilerde gerekli desteği sağlayacağız.

  • Hedeflerimize ulaşmak için sağduyu ve kararlılık ile tek bir birim olarak hareket edeceğiz ve bu süreçte Yönetim Kurulumuz, organizasyonun tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimi destekleyecek.Sampa’nın Samsun üretim kampüsü, dünya genelinde üstün kalite ve müşteri memnuniyetinin göstergesi olarak kabul edilen Ford Motor Company Q1 Belgesi ile ödüllendirildi.

Q1 Belgesi; yeterli kapasiteye sahip sistemler, sürekli iyileştirme, süregelen performans, üstün üretim süreci ve müşteri memnuniyetinden oluşan beş önemli alanda ISO/TS belgesi gereksinimlerinin ötesinde mükemmeli ortaya koyan Ford tedarikçilerine verilir.

Bu belgeyi almaya hak kazanmak için şirketler eş zamanlı olarak şunları sağlamalıdır:

  • %100 zamanında teslimat ve hizmet
  • Sıfır müşteri kalite şikayeti/bildirimi ve kaydı açık hiçbir düzeltici eylem olmaması
  • Sınıfının en iyi PPM oranları

Belgeyi İndir

IATF 16949

Otomotiv Kalite
Yönetim Sistemi

Otomotiv endüstrisine tedarik için sertifikalı yeterlilik
Geliştirilmiş müşteri memnuniyeti
Daha iyi süreç entegrasyonu
Karar vermede iyileştirilmiş kanıt
Sürekli gelişim kültürü
Çalışanların daha fazla katılımı
QMS’lerimiz, Sampa'nın ihtiyaçlarına ve sunduğumuz tekliflere göre uyarlanmıştır, ancak IATF 16949 standardı, bir QMS'in başarılı olması için gereken önemli unsurları kaçırmamamızın sağlanmasına yardımcı olacak bir dizi kılavuz sunar. IATF 16949: 2016, otomotiv ürünlerini tasarlarken, geliştirirken, üretirken, kurarken veya bakımını yaparken en iyi uygulamayı elde etmek için her şeyi ana hatlarıyla açıklayan Avrupa ve ABD'deki standartları bir araya getirir. Uluslararası bir standart olarak, müşteri memnuniyetini ve gelişimini sağlamak için bir sistem oluşturmanın temeli olarak kabul edilmektedir.

Belgeyi İndir

ISO 9001
TUV 9001

Kalite Yönetim Sistemi

Gelişmiş kalite ve hizmeti teşvik eder Zamanında teslimatı sağlar İlk seferinde doğru” tutumu belirler Daha az iade edilen ürün ve şikayet Bağımsız denetim, kaliteye olan bağlılığı göstermektedir.
Bu standart, Sampa'ya, ürünlerimizle ilgili tüzel ve yasal gereklilikleri karşılarken, müşteri hizmetlerimizde ve teslimatımızda mükemmelliğe ulaşmada yardımcı olur. Standart, Sampa genelinde mükemmelleştirmeyi hedeflediğimiz her ayrıntıdaki performansı iyileştirmek için kullanılır. ”


Belgeyi İndir Belgeyi İndir

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyetini arttırır
Güvenli işlem sağlar
Etkin işletme prosedürlerinde artış sağlar
Bilgi güvenliği hükümlerimizi sürekli iyileştirir
Bilgi güvenliğine yönelik riskleri belirlemek ve uygun yönetim ve teknik kontrolleri uygulamak için bir çerçeve sunar.
ISO 27001, bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek denetlenebilir uluslararası standarttır. ISMS, siber saldırılar, hacklemeler, veri sızıntıları veya hırsızlık gibi bilgi risklerini yöneten bir dizi politika, prosedür, süreç ve sistemdir.


Belgeyi İndir

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Sistematik problem çözmeyi sağlar
Müşteri memnuniyetini garanti eder
Güçlü bir denetlenebilir sistem sağlar
Senkronizasyon sağlar
Şikayetleri ürün, grup ve mevsimsel olarak ele alıyor, analiz ediyor, gözden geçiriyor ve bu verileri ürün ve müşteri hizmet kalitesini artırmak için kullanıyoruz. Geri bildirime açık, müşteri odaklı bir ortam yaratarak herhangi bir şikayeti çözebilir, kuruluşun ürün ve müşteri hizmetlerimizi geliştirme yeteneğini geliştirebiliriz. Şikayet yönetim sistemimiz denetlenebilir ve şikayetlerin işleme sürecinin denetlenmesi sistemin uyumluluğunun doğruluğunu verir. ISO 10002, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte kullanılır.


Belgeyi İndir

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi

Risk yönetimi ile ilgili olarak en iyi uluslararası en iyi uygulamaların benimsenmesi Çalışanların, taşeronların ve halkın sağlık ve refahını sağlar Reaktif kontroller yerine proaktif davranışı benimseyerek işverenlerin sorumluluğunu en aza indirir
Uluslararası En İyi'nin Kabulü Reaktif kontrollerden ziyade proaktif olanların benimsenmesiyle işverenlerin sorumluluğunu en aza indirir.
Yasama bilincini ve uyumu sağlar
İşyerindeki tehlikeleri azaltarak veya ortadan kaldırarak kaza ve olay oranlarını azaltır
Olay inceleme sürecini geliştirir
Daha güvenli bir iş yeri ve katılım süreci sağlayarak çalışan motivasyonunu arttırır.

ISO 45001 bize uygunluğu göstermek ve uygun maliyetli ve verimli operasyonlar geliştirmek için gereken yapısal çerçeveyi sağlayan bir sistemdir. ISO 45001, sistematik bir sağlık ve güvenlik yönetimi süreci oluşturmak için bir dizi gönüllü kılavuzdur. ISO 45001'in temel prensibi, dört aşamayı kapsayan sürekli bir iyileştirme süreci olmasıdır: Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al

Belgeyi İndir

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

Çevresel etkiyi en aza indirir
Kirlilik olayları riskini azaltır
Operasyonel iyileştirmeler sağlar.
Daha eksiksiz ürün girdisi işleme, ikame ve yan ürün ve atıkların geri dönüşümü yoluyla malzeme tasarrufu sağlar.
Emisyonlar, deşarjlar, atık işleme, taşıma ve bertaraf maliyetlerini azaltır.
Her bir ülkenin çevre yönetmeliklerine uygunluk sağlar.
Çevreyi iyileştirme taahhüdümüzü ve gelecek odaklı yaklaşımımızı gösterir.

İyi tanımlanmış bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) çerçevesine sahip olmak bize uyum konusunda sistematik bir yaklaşım sağlar. Bu sistem, çevresel performans düzeyimizi elde etmemizi ve sistematik olarak kontrol etmemizi sağlayan bir araçtır. ÇYS, üretim maliyetlerini azaltabilecek prosedürel ve teknolojik değişiklikleri tetikler. Çevresel etkilerde sürekli iyileştirme gereksinimi, hammadde, enerji ve işgücü dahil olmak üzere tüm girdilerin daha verimli kullanılmasını sağlar. Kirliliğin azaltılması, üretkenliğin artması ve kaynakların daha verimli kullanılması anlamına gelir.


Belgeyi İndir

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

Daha az sera gazı emisyonu ve daha az karbon ayak izi sağlaması ile sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunulur.
Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenilmesine olanak sağlar.
Gereksiz yere kullanılan enerjinin kontrol altına alınmasını sağlar.
Yasal şartlara ve kanunlara uyum sağlanması ile verimliliği arttırır.
Günümüzün en büyük problemi olan israfın önüne geçer.
Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatları açığa çıkarır.
Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

Enerji Yönetim Sistemi, enerji performansının ve Enerji Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlamaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin benimsenmesi kurumumuz içerisindeki enerjiyi yönetmek için daha sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmamızı sağlar. Enerji Yönetim Sistemi ile ürün kalitesinden ödün vermeksizin çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirerek minimum enerji kullanımıyla maksimum verim alınmasına olanak verir. Enerji Yönetim Sistemine sahip olmak bizlere yasa ve mevzuatlara uyum konusunda sistematik bir yaklaşım sağlar. Bu sistem, CO2 emisyonları, hammadde ve doğal kaynakların tüketimi ve iklim değişikliğine sebep olan faktörler gibi çevresel etkilerin sınırlamasına yardımcı olur.


Belgeyi İndir

Tedarik Zinciri için ISO 28001

Güvenlik Yönetim Sistemleri

Entegre kurumsal esneklik sağlar
Sistematik yönetim uygulamaları
Hizalı terminoloji ve kavramsal kullanım
Gelişmiş tedarik zinciri performansı
Uluslararası olarak kabul edilebilir kriterlere göre kıyaslama
Daha fazla uyum süreci

Küresel pazarda rekabet gücünü korumak için etkin tedarik zincirlerimize güveniyoruz. Tedarik zincirinin halkalarında ortaya çıkabilecek kopmalar veya güvenlik sorunları organizasyonumuzu olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, tedarik zincirimizle ilişkili riskleri doğru şekilde tanımlamamız ve yönetmemiz çok önemli. ISO28001, tedarik zinciri boyunca etkin yönetimi sağlayan ideal bir zincir güvenlik yönetim sisteminin gereksinimlerini tanımlayan uluslararası bir standarttır.


Belgeyi İndir

ISO 37001

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi

Yasal mevzuatlar, ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Standardı ve kuruluşumuzun amacı ile uyumlu sistem kurulumunun gerçekleştirilmesi sağlar. Rüşvet, Yolsuzluk, Kara Para Aklama ve Çıkar Çatışması gibi eylemlerin gerçekleşme riskinin belirlenmesi, değerlendirmesi ve riskli alanlara önlem tanımlanmasını sağlar. Kurumsal itibarımızın korunmasını sağlar. Ulusal ve uluslararası yasalar ve standartlar ile uyum sağlama fırsatı ve rüşvetle küresel mücadeleye katkıda bulunma fırsatı sağlar. Müşteri ve tedarikçi ilişkilerimiz, paydaşlarımız, ortaklarımız ve çalışanlarımızın süreçlerinde şeffaflık, izlenebilirlik ve hesap verilebilirlik oluşturulmasını sağlar. Süreçlerimizde rüşvet veya kolaylaştırıcı etkenlere karşı olan ve uyulmaması halinde belirlenen yaptırımların belirlenmesine destek olur. Rüşvet tespit edilmesi veya şüphesinin oluşması halinde herhangi bir baskı ve misillemeye maruz kalmadan gerekli gizlilik ilkeleri sağlanarak durumun ortaya çıkarılmasını sağlar. Üst yönetim liderliğinde risk ve fırsatları gözeterek sürekliliği sağlanan ve önleyici faaliyetleri uygulamasının taahhüt edilmesini sağlar.

ISO 37001 Proaktif sağlar, yasal uyum odaklı ve etik iş kültürünü teşvik eden bir standarttır. Sampa bünyesinde rüşvet ve yolsuzluğa yer verilmeden üretim ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu doğrultuda yasal mevzuatlar, iç yönetmelikler, prosedürler, talimatları esas alarak etik ve ahlaki değerlerimizi kaybetmeden süreçlerimizin yürütülmesini amaçlıyoruz.


Belgeyi İndir

ISO 26000

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir kalkınmaya şeffaf ve etik bir şekilde katkıda bulunulmasını sağlar.
Çalışanlara ve bütün paydaşlara etik ve küresel standartlara uygun muamele edilmesi konusunda kararlılığın kanıtlanmasını sağlar.
Tüm çalışan ve paydaşların insan haklarının gözetilmesini, çeşitliliğe saygı gösterilmesini ve değer verilmesini sağlar.
Tüm çalışanlar ve paydaşların bulunduğu ortamlarda dürüstlük ve adaletin uygulanmasını, etik davranış biçim ve kurallarına uygun yönetilmesini sağlar.
Paydaşların çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlar.
Yasa ve mevzuatlara uygun hareket edilmesini sağlar.
Kuruluşun sosyal açıdan daha sorumlu bir şekilde davranmasını sağlar.
Sosyal sorumluluğun etkisi konusunda farkındalığın arttırılmasını sağlar.
Çalışanların bağlılığını ve üretkenliğinin arttırılmasını sağlar.
Müşteri ve paydaşların güveninin ve genel memnuniyetinin arttırılmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin benimsenmesi kültürel, toplumsal, çevresel, yasal farklılıkları ve ekonomik gelişme koşullarını dikkate alarak kuruluşların sosyal yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağlamaktadır. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak amacıyla küreselleşen dünyamızın ihtiyaçlar ve beklentilerine karşılamak doğrultusunda müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, ortaklarımızla, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla uyumlu bir işbirliği içerisinde topluma ve doğaya fayda sağlamamıza olanak tanımaktadır.


Belgeyi İndir