X

Teknik İşbirlikleri

Sampa’nın Ar-Ge merkezi CAMP devlet tarafından finanse edilen projeler yürütüyor. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na her yıl 30'dan fazla proje başvurusu yapılıyor. Projeler her yıl Bakanlık tarafından atanan en az iki hakem (farklı üniversitelerden teknik inceleme uzmanları) tarafından denetlenir ve onaylanır. Denetim, her projenin teknik yeterlilik, yenilikçilik ve Ar-Ge kalitesi açısından değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir.
Bu projeleri üniversitelerle işbirliği içinde yürütüyoruz. Aşağıda işbirliği yapan üniversiteleri ve işbirliği konularını bulabilirsiniz.
ÜNİVERSİTEİŞBİRLİĞİ KONUSUPROTOKOL BAŞLANGIÇ TARİHİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİOrtak Projeler
OMÜ öğrencileri için staj, tez ve iş olanakları
OMÜ Laboratuvarı Kullanımı
2012
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİUygulamalı Mühendislik Eğitimi (Stajyer) Protokolü
(Stajyer) Protokolü
2012
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOrtak Projeler
Ortak Projeler YTÜ öğrencileri için staj, tez ve iş olanakları
YTÜ Laboratuvarı Kullanımı
2013
GAZİ ÜNİVERSİTESİTÜBITAK Projeleri için Akademik Danışmanlık
Akademik Danışmanlık
2014
SABANCI ÜNİVERSİTESİSÜ Laboratuvarı Kullanımı2017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİProje Bazlı Staj Programı2018


Üniversite işbirliklerinin de katkısıyla Sampa, Ar-Ge projelerinde temel akademik araştırmalar yapabiliyor ve bu araştırmalar çıktı olarak katma değerli ürünlere dönüşüyor.


Projeler tamamlandığında, geliştirilen ürünler veya yöntemler patent başvurularına dönüştürülür ve ana çıktılar kendi alanlarında bilimsel literatüre katkıda bulunan makalelere dönüştürülür. CAMP tarafından hazırlanan makale örnekleri arasında şunlar bulunur;

Makale BaşlığıYayın
Manyetik Parçacıklar İçeren Manyeto-Reolojik Elastomerlerin Üretimi ve Bunların Reolojik ve Mekanik Özelliklerinin Analizi2. Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu 6-8 Nisan 2017
KIRIKKALE / Türkiye
Bilinmeyen Elastomer Karışımlarında Sülfonamid Grubunu Tanımlamak ve Belirlemek için Yöntem GeliştirmeUluslararası İleri Araştırmalar ve
Mühendislik Kongresi - 2017 OSMANİYE / TÜRKİYE
Dövme ve Gravürün Sac Levha Kaplama Yöntemi ile Yenilenmesi ve Lazer Işını ile Kalıp Ömrünün ArtırılmasıIAREC 2017, international advanced researches &
Engineering Congress OSMANİYE/TURKEY
Sıcak Presleme Yöntemi ile Kilitleme Bölgelerinde Dayanımın GeliştirilmesiUluslararası İleri Araştırmalar ve
Mühendislik Kongresi - 2017 OSMANİYE / TÜRKİYE