X

Fikri Mülkiyet, Patentler, Ticari Markalar

Sampa’nın Ar-Ge merkezi CAMP devlet tarafından finanse edilen projeler yürütüyor. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na her yıl 30'dan fazla proje başvurusu yapılıyor. Projeler her yıl Bakanlık tarafından atanan en az iki hakem (farklı üniversitelerden teknik inceleme uzmanları) tarafından denetlenir ve onaylanır. Denetim, her projenin teknik yeterlilik, yenilikçilik ve Ar-Ge kalitesi açısından değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir.
Bu projeleri üniversitelerle işbirliği içinde yürütüyoruz. Aşağıda işbirliği yapan üniversiteleri ve işbirliği konularını bulabilirsiniz.
ÜNİVERSİTEİŞBİRLİĞİ KONUSUPROTOKOL BAŞLANGIÇ TARİHİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİOrtak Projeler
OMÜ öğrencileri için staj, tez ve iş olanakları
OMÜ Laboratuvarı Kullanımı
2012
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİUygulamalı Mühendislik Eğitimi (Stajyer) Protokolü
(Stajyer) Protokolü
2012
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİOrtak Projeler
Ortak Projeler YTÜ öğrencileri için staj, tez ve iş olanakları
YTÜ Laboratuvarı Kullanımı
2013
GAZİ ÜNİVERSİTESİTÜBITAK Projeleri için Akademik Danışmanlık
Akademik Danışmanlık
2014
SABANCI ÜNİVERSİTESİSÜ Laboratuvarı Kullanımı2017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİProje Bazlı Staj Programı2018


Üniversite işbirliklerinin de katkısıyla Sampa, Ar-Ge projelerinde temel akademik araştırmalar yapabiliyor ve bu araştırmalar çıktı olarak katma değerli ürünlere dönüşüyor.


Projeler tamamlandığında, geliştirilen ürünler veya yöntemler patent başvurularına dönüştürülür ve ana çıktılar kendi alanlarında bilimsel literatüre katkıda bulunan makalelere dönüştürülür. CAMP tarafından hazırlanan makale örnekleri arasında şunlar bulunur;

Makale BaşlığıYayın
Manyetik Parçacıklar İçeren Manyeto-Reolojik Elastomerlerin Üretimi ve Bunların Reolojik ve Mekanik Özelliklerinin Analizi2. Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu 6-8 Nisan 2017
KIRIKKALE / Türkiye
Bilinmeyen Elastomer Karışımlarında Sülfonamid Grubunu Tanımlamak ve Belirlemek için Yöntem GeliştirmeUluslararası İleri Araştırmalar ve
Mühendislik Kongresi - 2017 OSMANİYE / TÜRKİYE
Dövme ve Gravürün Sac Levha Kaplama Yöntemi ile Yenilenmesi ve Lazer Işını ile Kalıp Ömrünün ArtırılmasıIAREC 2017, international advanced researches &
Engineering Congress OSMANİYE/TURKEY
Sıcak Presleme Yöntemi ile Kilitleme Bölgelerinde Dayanımın GeliştirilmesiUluslararası İleri Araştırmalar ve
Mühendislik Kongresi - 2017 OSMANİYE / TÜRKİYE
Sıcak Pres Birleştirme Yöntemi ile Kilitlenen Bölgelerde Dayanımın İyileştirilmesiMAKİNA TASARIM VE İMALAT DERGİSİ
Carbon black reinforced natural rubber/butadiene rubber and natural rubber/butadiene rubber/styrene-butadiene rubber composites: Part II. Dynamic mechanical properties and fatigue behavior Research on Engineering Structures & Materials
Carbon black reinforced natural rubber/butadiene rubber and natural rubber/butadiene rubber/styrene-butadiene rubber composites: Part I. Rheological, mechanical and thermomechanical properties Research on Engineering Structures & Materials
Effects of magnetic particles and carbon black on structure and properties of magnetorheological elastomers Polymer Testing
Bildiri BaşlığıYayın
The Effect Of Carbon Black On The Rheological, Mechanical And Thermomechanical Properties Of Natural And Butadiene Rubber Blends1. Joint TurkeyJapan Workshop On Polymeric Composite Materials 2014
Microencapsulation Of Antiazonant For Control Release In Rubber MatrixSustainable Composite Technology Conference (SuCoTech 2014)
The Effect Of MultiWalled Carbon Nano Tube On The Rheological And Mechanical Properties Of NbrMatrix Rubber CompositesSustainable Composite Technology Conference (SuCoTech 2014)
The Effect of Multi-walled Carbon Nano Tube on the Rheological and Mechanical Properties of NBR-matrix Rubber Composites2nd Joint Turkey-Japan Workshop on Polymeric Composite Materials
Controlled Release of Antiozonant in Rubber Matrix by Using Microencapsulation Techniques2nd Joint Turkey-Japan Workshop on Polymeric Composite Materials
LASER SURFACE HARDENING OF THE CARBON ENRICHED DUPLEX STAINLESS STEEL SHEETSAutomated Systems and Advanced Technologies HANNOVER / ALMANYA
Sac Metal Kaplama Yöntemiyle Dövme Kalip Gravürünün Yenilenmesi Ve Lazer Işını İle Kalıp Ömrünün ArttırılmasıInternational Advanced Researches & Engineering Congress-2017
The fabrication of magnetorheological elastomers with magnetic particles and investigation of their rheological and mechanical properties2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu
Method Development to İdentify and Determine the Sulfonamide Group in Unknown Elastomer MixturesInternational Advanced Researches & Engineering Congress-2017
The effect of ionic liquids on the properties of carbon nanotube filled NR/BR blendsRubberCon 2018/İstanbul
Poliüretanın Termal ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesiUluslarası Katılımlı 7. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi
Süspansiyon Sistemlerinde Kullanılan EN-GJS 600-3 (ASTM A536 80-60-03) Parçaların Mekanik Özelliklerine Östemperleme Etkisinin İncelenmesiTÜDÖKSAD 10. ULUSLARARASI DÖKÜM KONGRESİ
Çelik Döküm 5. Teker Üretilmesi, Kaynak Operasyonlarının Yapılması ve Isıl İşlem Metodlarının GeliştirilmesiTÜDÖKSAD 10. ULUSLARARASI DÖKÜM KONGRESİ
TDI-Poliüretanın Termal ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesiUluslararası Katılımlı 7. Polimer ve Bilim Kongresi
NR/BR (DOĞAL KAUÇUK / BUTADİEN KAUÇUK) ELASTOMER KARIŞIMLARININ ENJEKSİYON KALIPLAMA SİMÜLASYONU İLE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ENİYİLENMESİMAS 11th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES
Çinko ve Çinko Nikel Elektrolitik Kaplamalarin Kauçuk-Metal Yapışmasına Etkisinin İncelenmesiUSBIK 2021 Online Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi
İndüksı̇yon Fırınlarında Sertleştı̇rme Parametrelerı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇ ve İ̇ndüksı̇yon Proses Kontrolü İçı̇n Metot Gelı̇ştı̇rı̇lmesı7. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBÇAK)