X

Aftermarket Sektörünün En İyi Ar-Ge Merkezi

CAMP, en parlak yeteneklerin yenilikçi bir düşünce yapısıyla aftermarket ve OEM için kaliteli ürünlere hayat verdiği kapsamlı bir Ar-Ge merkezidir.

12M

yatırım

198

bilim insanı

1500

m2

araştırma alanı

% 2.5

yıllık ciro ile desteklendi


12 milyon euro bir yatırımla 1.500 m2’lik alana kurulan, yüksek teknolojiye sahip araştırma ve geliştirme merkezimiz CAMP’te asla sona ermeyen yenilik arayışımızla gurur duyuyoruz.
Sampa, kurum içi inovasyonu zirveye çıkarmak hedefiyle şirketin yıllık cirosunun %2,5’ini CAMP’e ayırıyor.
Yüksek teknolojili ekipman, cihaz ve test makineleriyle donatılan CAMP, mühendis ve tasarımcılarından oluşan 198 kişilik ekibiyle sürekli yeni malzemeler ve yöntemler geliştiriyor.

Laboratuvar ve
Malzeme Teknolojileri

Ürün
Teknolojileri

Mühendislik ve
Metot

Kalıp ve
Ekipman Tasarımı

Fikri Haklar ve
Proje Yönetimi

Ürün Teknolojileri biriminde stratejik ürün gruplarına göre ayrışan ve uzmanlaşan teknik personeller yer alırken, malzeme teknolojileri biriminde malzeme tasarımı ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Proje yürütme birimi tarafında CAMP'te yürütülen ve raporlanan tüm projelerin koordinasyonu ve raporlanması sağlanmaktadır. Fikri Mülkiyet birimi, CAMP'nin patent, marka ve endüstriyel tasarımlarının araştırma, uygulama ve kayıt süreçlerini yürütmektedir. Kalıp ve Ekipman Tasarımı birimi ise kalıplar, makineler ve ekipman geliştirme projeleri ile ilgili tasarım çalışmalarını CAMP bünyesinde yürütmektedir.
CAMP, bölgedeki ilk ve en donanımlı Ar-Ge merkezi ve küresel satış sonrası pazarındaki en kapsamlı merkezdir.CAMP'de yürütülen projelerin başarı kriterlerinden biri, proje çıktılarının sanayileşmesidir.Hedefimiz


  • Şirketin stratejik hedeflerini destekleyecek Ar-Ge niteliği yüksek çalışmalar yapmak,
  • Şirketin teknik bilgi birikiminin oluşturulmasını sağlamak,
  • Teknoloji ve pazar trendlerinin takibini yaparak ürün portföyünde yer alan ürün grupları için yenilikçi özellikler geliştirmek,
  • Hedeflenen ürün kalitesi ve maliyetlere ulaşmak için ürünleri incelenmek, analizlerini yapmak, yapılan test ve analizler sonucunda nitelikli ürünleri ortaya koymak ve sürdürülebilir kaliteyi sağlamak.
Stratejimiz


  • Firmamızın, sektördeki sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmak ve ileri teknoloji kullanımının ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge alt yapımızı güçlendirilmek,
  • Bölgemizdeki üniversite ve işletmeler ile iş birliği içerisinde kalkınma ve bölgedeki nitelikli işgücü istihdamın artırılmasına katkı sağlamak,
  • Sampa olarak, kendi teknolojimizi geliştirerek, ürünlerimizin, global pazarda markalaşmasını sağlamak.