X

Politikalarımız


SAMPA A.Ş. olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin TS ISO/IEC 27001 standartlarının tüm gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirildiğini, standartların öngördüğü faaliyetler doğrultusunda sürekli iyileştirildiğini ve uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde bir şekilde yönetilerek T.C. Yasa ve Yönetmelikleri’ ne tam olarak uyulduğunu taahhüt ederiz.

Bilgi varlıklarımıza yönelik risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve sistematik olarak sürekli iyileştirilip, yönetiletilerek Firma içi ve dışında güvence altına alınması temel “TS ISO /IEC 27001:2013” faaliyeti amacımızdır

SAMPA A.Ş. Yönetim Kurulu, BGYS’nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkililiğini sağlamak amacıyla Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne uygun olarak yılda en az bir kez Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini gözden geçirmektedir.

SAMPA A.Ş., Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Uyumluluk Politikası’nın uygulanmasını, denetimlerinin yapılmasını ve gerekli iyileştirmelerin sağlanmasını Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde ilgili tüm birimleriyle desteklediğini beyan etmektedir.


Hedef ve Prensipleri

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi “TS ISO /IEC 27001:2013” ile SAMPA A.Ş ‘ nin bilgi varlıkları, iş süreçleri ve operasyon güvenliği, sürekliliği ve denetlenebilirliği sağlanarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, rekabet gücünün ve marka değerinin artırılması, küresel hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi “TS ISO /IEC 27001:2013” Sertifikası denetim süreçlerinde “0” uygunsuzluk stratejisi ile hareket edilecektir.

Her bir bilgi varlığı gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensiplerine göre değerlenlendirelecek, ortaya çıkan risk bertaraf edilecek veya kabul edilebilir seviyeye indirgenecektir.

Risk yönetimi süresince açılan projeler iç denetim süreçleri ile takip edilecek, etkin, sürekli, makul çözümlerin zamanında tamamlanması sağlanacaktır.

İç denetimlerle Bilgi Güvenilirliği Performansı ölçülerek, gereklilikleri yerine getirelecektir.

Personelimizin, tedarikçi, müşteri ve ziyaretçilerimizin eğitici-öğretici faaliyetlerle Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki farkındalığı artırılacak ve mutabakları alınacaktır.

SAMPA A.Ş olarak, belirlenmiş hedeflere ulaşılabilmesi için Üst Yönetimin desteği ile birlikte, Firmanın tüm çalışanları ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin’de tanımlanan dış tarafları, bu politikaya ve bu politikayı destekleyen tüm dokümanlarına uymakla yükümlüdür. SAMPA


Özet

Potansiyel ürün geri çağırmaları, duruma geri çağırma sınıflandırmasını yetkilendiren sorumlu bir karar verici tarafından çabucak bildirilmeli ve araştırılmalıdır. Gerektiğinde Geri Çağırma Komitesi atanmalıdır.

Geri Çağırma Komitesi ve başkanı (Kalite Direktörü) Sınıf I, II veya III durum olduğunda hızlı bir şekilde toplanmalıdır.

Geri çağırma ile ilgili alınan tüm bilgiler ve iletilen iletişim, Geri Çağırma Komitesi başkanı tarafından onaylanmalıdır.

Komple kayıtlar ve numuneler Kalite Bölümünün kontrolü altında tutulmalıdır. Geri çağırma konusundaki iletişim çok kritiktir. çünkü Geri Çağırma Komitesi üyeleri acil duruma neredeyse tam zaman ayırmaya ihtiyaç duyabilirler. Müşteri ve diğer sorularınız için bir telefon hattı kurmanız gerekebilir.

Raf Ömrü ve Garanti Politikası, Geri Çağırma Politikası ve prosedürleri her yıl gözden geçirilmelidir.


Tanımlar

Geri çağırma politikası kapsamında, geri çağırma sınıfları tanımları aşağıda belirtildiği gibidir.

Sınıf I Geri Çağırma - İnsan veya canlıların sağlığı üzerinde; ilgili problem sebebi ile derhal veya uzun menzilli bir etkiye sahip olabilecek ciddi bir acil durum çağrısı durumu. (Kimyasal etkiler, emniyet sistemleri arızalarına sebebiyet verebilecek hatalar, problemler.)

Sınıf II Geri Çağırma - İnsan ya da canlıların hayatına ya da sağlığa; ilgili probleme istinaden potansiyel bir tehlike oluşturabilecek ürünler ilgili öncelikli durum. (Potansiyel hata oluşma ihtimali ve bu hataların kimyasal etkileri, emniyet sistemleri arızaları vb. olumsuzlara sebebiyet verebilme durumları.)

Sınıf III Geri Çağırma - Bir hayati tehdit oluşturmayan, ancak problem sebebinin araç fonksiyonlarını etkilemesi, aracı geçici süre ile kullanılmaz halde bırakması gibi ciddi veya yaygın müşteri veya halkla ilişkiler etkileri olan problemli ürünleri içeren bir durum.

Harici Geri Çağırma - Ürünün, organizasyonun doğrudan kontrolünün ötesinde dağıtım yapıldığı piyasadan kaldırılması.

Dahili Geri Çağırma - Üreticinin doğrudan kontrolünde bulunan ürünlerin piyasadan çıkarılması.

Alıkonma/Tutma/Durdurma - Hedef ürün çeşitleri için bir kalite veya etiketleme sapması olduğuna dair kanıt bulunduğunda, piyasada veya sonraki işlemlerde veya sevkiyatta bulunan ürünleri elde tutma/bekletme.

Prosedürler

Bir geri çağırma potansiyeli ortaya çıktığı zaman, kalite bölümü ve üretim bölümü derhal bilgilendirilmelidir.

Kalite müdürü, durumun Sınıf I, II veya III geri çağrı mı yoksa daha düşük önceliğe sahip mi olduğunu belirlemek için şirket içindeki herhangi bir kaynağı kullanarak derhal araştırma yapmakla yükümlü olabilir. Kalite müdürü, sınıflandırma kararını mümkün olan en kısa sürede vermelidir.

Karar, Sınıf I, II veya III geri çağırması ise, Kalite Bölümü, Geri Çağırma Komitesini derhal toplar. Başkan, daha sonra tüm geri çağırma faaliyetlerini koordine etmeli ve komite üyelerine bilgi vermelidir. Daha az öncelikli durum, bir komite toplanmadan tesis seviyesinde ele alınabilir.

Geri Çağırma Komitesi, bu alanlarda uzmanlaşmış kişileri içermelidir:

 • Kalite

 • Satış Sonrası

 • AR&GE

 • Mühendislik

 • Müşteri / Halkla İlişkiler

 • Hukuk ve Düzenlemeler

 • Üretim

 • Satış

 • Satınalma

 • Çevre / Sağlık ve Güvenlik


Geri Çağırma Komitesi, geri çağırma işlemine en hızlı ve en iyi çözümüne göre karar vermelidir. Her durum benzersiz olacağından, aşağıdakiler faydalı olabilecek yönergelerdir:

 • Şüpheli ürün-(lerin) tanımlama kodlarını ve üretim tarihlerini tespit edin.

 • Ürünün nerelerde bulunduğunu belirleyin. Başka bir deyişle sorunun durumu / kök nedeni analizi nedir?

 • Ürünün sevk edildiği tüm yerleri derhal bilgilendirin. Bir "satış durdur" talimatı verin. Ürün tüketicilere satıldıysa, satıcılarla (dağıtım) iletişime geçin ve ürünü alan tüm tüketicilerin bir listesini vermelerini isteyin.

 • Şirket dışındaki tüketiciler, acenteler, bayiler, medya vb. ile tüm irtibatların Geri Çağırma Komitesi tarafından nasıl olması gerektiği belirlenir.

 • Medyanın bilgilendirilmesi gerekip gerekmediğine karar verin. Eğer öyleyse, medya bildirimini yapacak olan departmana bilgi verin.

 • Resmi kurumlara derhal haber verilip verilmeyeceğine karar verin. Yardımcı olabilirler, ancak yetkililerin bir gizlenme girişiminde bulunduğuna inanıyorlarsa durumu daha da kötüleştirebilir.

 • Üretilen, sevk edilen ve daha sonra hesaba katılanların kesin kayıtlarını yapmak ve tutmak için birileri görevlendirilmeli ve nihayet bertaraf edilmelidir. Ayrıca hukuki koruma için geri çağırma eylemlerinin kayıtları ve tarihleri ve saatleri gerekebilir.

 • Güvenli örneklerin doğru bir şekilde tanımlandığından ve korunduğundan emin olun. Numune analizi gerekliyse, gönderilen her bir numune lotunun çoğaltılmış lotunu her zaman muhafaza ederken, hızlandırılmış olarak yaptırın.

 • Çıkacak olan yanlış haberleri önlemek ve doğru kanaldan probleminin bildirilmesi adına; Geri Çağırma Komitesini, üst yönetimi, yöneticileri ve yönetim düzeylerini, müşterileri ve haber medyasını (gerekirse) haberdar edin.

 • Tüketicilerin / müşterilerin sorularını cevaplamak için 24 saat çalışan bir telefon hattı gerekebilir.

MİSYONUMUZ

Ağır vasıta yedek parça sektöründe; üretici ve tedarikçi kimliğimiz ile yüksek kalite ve müşteri memnuniyeti odağından ödün vermeden, müşterilerimize en geniş ürün alternatiflerini doğru fiyat ve hızla sunmak.


VİZYONUMUZ

İnsana ve teknolojiye yapılan yatırımı ön planda tutarak yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu markalarımız ile dünyanın ağır vasıta yedek parça sektörünün lider markası olmak.


KALİTE POLİTİKASI

Sampa A.Ş. olarak tanımlamış olduğumuz misyon ve vizyon ilkelerimiz ile bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz tüm faaliyetlerimizde, bünyemizde barındırdığımız Kalite Yönetim Sistemleri ile bağlı oldukları standartların ve uygulanabilir şartların gerekliliklerine uymayı taahhüt ederiz.

İhtiva ettiğimiz Kalite Yönetim Sistemleri gereği, organizasyonel faaliyetlerimizin sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde efektiftik ve etkinliğini izlemek için başta tüm olumsuzluklara yönelik olarak sıfır kabul kriteri çizgisinde üretimde sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza, çevre kirliliğinde sıfır olay olmak üzere gerekli olan hedeflerin tanımlanması ve performanslarının ölçülmesi temel faaliyet unsurlarımızdandır.

Firmamızın yaşam döngüsü içerisinde, kalitesel yaklaşımın öncelikli olması adına; gerek firma içi gerekse de firma dışı ilişkide olduğu diğer kuruluşlara gerekli desteği sağlamak, bilgi paylaşımı ve bunların çıktısı olan güçlü bir interaktif iletişim ağını kurmak adına gelişimde olmak, öncelikli organizasyonel görevlerinden birisidir.

Kuruluşça ortaya çıkan hedeflere ulaşılması ile bir bütün olarak, ortak ülkü ve gerçekleştirme azmi ile bu faaliyetlerin amacına ulaşması adına hareket edeceğimizi, bu süreçte organizasyonun tüm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve sürekli gelişmesi adına Yönetim Kurulumuz tarafından destekleneceği yayınladığımız bu doküman ile taahhüt ederiz.


DEĞERLERİMİZ

 • Öncülük: Yaptığımız tüm işlerde takipçi olmayı değil, öncü olmayı ilke ediniyoruz.

 • Farklılık: Yatırımlarımız Sampa Otomotiv’i farklılaştırmak ve özgünleştirmek için çalıştığımızın göstergesidir.

 • Çalışanlar: Sampa Otomotiv kurum kültürünü benimsemiş, birbiriyle uyumlu iş arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu durum hepimiz için daha rahat ve istekli bir çalışma hayatı sunuyor.

 • Güven: Değerlerimiz bize müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza saygı duymayı, karşılıklı güven ilişkisi kurmayı aşılıyor. Çalışma ortamında ise birbirimizin iyi niyetine ve becerilerine sonsuz güven duyuyoruz.

 • Rekabet: Yaptığımız işlerde her zaman en iyisini hedefliyoruz. Yenilikçi, geleceğe inanan yapımız bizi rekabetçi yapan en önemli unsurdur.

 • Dürüstlük: Kurduğumuz güven ilişkilerinin temelini Sampa Otomotiv’de benimsediğimiz dürüstlük ilkesi inşa ediyor. İş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza karşı dürüst olmayı ilke ediniyor ve en başarılı çalışma ortamının bu şekilde yaratılabildiğine inanıyoruz.

 • Sadakat: Sampa Otomotiv olarak bireysel başarıları göz ardı etmeden, herkesin hakkını teslim ederek çalışmaya özen gösteriyoruz.

 • Hukuk: Tüm çalışmalarımızı kanunlar çerçevesinde, yasalara saygılı bir şekilde yürütüyoruz.

 • İyilik: Çalışma arkadaşlarımızla ve paydaşlarımızla her zaman karşılıklı iyi niyet arayışındayız. Bu hem kurum içinde hem de birlikte çalıştığımız kuruluşlarla olan güven, sadakat, dürüstlük beklentilerimizi besliyor.

 • Toplum: İstihdam, yaptığımız işler, yatırımlar ve felsefemizle kuruluşumuzdan bugüne dek toplum yararını gözeterek çalışıyoruz.

 • Global: Her zaman yenilikçi, farklı olmayı hedefleyerek çalışmamızın yanında dış dünyayı da gözetiyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını her yıl arttırarak ve en iyi hizmeti sunarak global bir firma olmanın tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz.


PRENSİPLERİMİZ

 • Bireylere ve rakiplere saygı.

 • Ticari faaliyetlerimizde dürüstlük ön plandadır.

 • Yenilik ve inovasyon başarımızın temel taşıdır.

 • Denetim ve raporlamaya önem veririz.

 • Şirketimizin ve çalışanlarımızın çıkarlarını birbirinden ayrı tutmayız

 • Global’de iyi bir takipçiyiz.

 • Yaptığımız işte en iyi olmak en öncelikli gayemizdir.

 • Toplumla bütünleşme içindeyiz.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanıyor ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görüyoruz. Bireylerin kendilerini huzurlu hissedebildiği, kendi yetkinliklerini ve şirketin başarısını sürekli ileri taşıma gayreti içinde bulunacakları bir ortamın hem iş yerimiz hem de çalışanlarımız için son derece yararlı olacağının bilincindeyiz.

Bu bilinçle İnsan Kaynakları Yönetimi’nde;

 • Nitelikli insan gücünü topluma kazandırmayı,

 • Çalışanlara eşit fırsatlar sağlamayı,

 • Girişimci yönetim tarzını teşvik etmeyi,

 • Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmayı,

 • Çalışanların eğitimlerle sürekli gelişimlerini desteklemeyi,

 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ilkesini esas alıyoruz.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

SAMPA’ da İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın temelini ‘Kazasız Üretim’ hedefi oluşturur. Bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren İş Güvenliği Bölümümüz çalışma ortamlarının risk analizini yaparak, daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlamak amacıyla, yasa, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür. Bölümümüz aynı zamanda, araştırma ve incelemeler yaparak personelimizin çalışma alanlarını daha iyi noktalara getirerek, kazasız ürün üretebilmek, çevreye zarar vermemek ve İSG konusunda bilinçli bir toplum meydana getirmek için faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki işyeri hekimimiz yardımcı personeliyle birlikte, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermektedir.

Bu çerçevede şirketimiz, İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst seviyede ele alarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlayıp, olası kazaların önüne geçiyoruz.

Sapma olarak;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin tamamına uyuyoruz.

 • Şirketimizin en değerli varlığı olan çalışanlarımız için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyoruz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz.

Yaşadığımız çevreyi korumak, doğal kaynakları verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillerimize daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak için: çevre politikamızı oluşturduk. Sampa bu ilkelere bağlı kalarak iş geliştirmekte ve doğaya katkıda bulunmaktadır.

SAMPA olarak;

 • Çevre ile ilgili olarak yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uyuyoruz.

 • Geri dönüşüm imkânı olan malzeme ve doğal kaynağım yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeler yapıyoruz.

 • Çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanıyoruz.

Üretim süreçlerimiz sonucu ortaya çıkan tüm atıklarımızı zararsız hale getirerek doğaya bırakıyoruz.

SAMPA’nın yurt içinde ve yurt dışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, devlete, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda belirtilen SAMPA OTOMOTİV ilkeleri’ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, şirketin kabul ettiği kriterlerine uymayı görev edinmiştir.

Paydaşlık İlkesi: Sampa Otomotiv olarak hizmet ettiğimiz sektörde bulunan tüm müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız bizlerin paydaşı olduğu gibi, devlet, halk, doğa ve sosyal çevremiz de paydaşlarımız arasındadır. Bu nedenle paydaşlarımızın hakkını korumak ve onlara hizmet etmek temel ilkemiz olmuştur.

Topluma Fayda İlke: Yer aldığımız tüm süreçler ve yaptığımız işlerde topluma fayda ilkesi esas alınmış ve sosyal sorumluluk olarak bulunduğumuz coğrafya ve ülkemize fayda sağlama hedeflenmektedir.

Hukuka Saygı İlkesi: Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, rakiplerimizin ve hizmet verdiğimiz tüm kamu düzeninin haklarına saygı göstererek, global ve ulusal düzeyde hukuki düzende yer alan mevzuatlara uygun hareket etmek ilkesiyle hizmet vermekteyiz.

Kalite İlkesi: Şirketimiz çalışma ortamından, üretime, ürün kalitesinden müşteri hizmetlerine kadar olan, şirket içindeki ve dışındaki tüm süreçlerde en üst düzeyde kaliteye ulaşmak hedef edinmektedir.

Verimlilik İlkesi: Her türlü kaynak kullanımda verimlilik esas alınmaktadır. Hammadde kullanımından, temel ihtiyaçların kullanımına doğal kaynakların tüketimine kadar tüm süreçlerde verimli harcama ve verim alınan kazanç esası bulunmaktadır.

Sürekli Gelişme ve Geliştirme İlkesi: Global değişimleri sürekli izlemek, üretim proseslerinden, kaynak kullanımına, satış kanalarından pazarlama süreçlerine kadar her aşamada araştırma ve geliştirme yaparak kendini yenilemek temel ilkelerimizdendir. Çalışanlarımızı da bu anlamda yetiştirerek bilgi ve tecrübelerini geliştirmelerine imkân sağlamaktayız.


Değerli Müşterimiz,

Piyasaya ürünlerimizle ilgili olarak tarafımızdan sağlanan raf ömrü koşulları ve garanti politikası hakkında ayrıntılı bilgiyi bu belgede bulabilirsiniz. Elde ettiğiniz ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için belgeyi incelemenizi rica ederiz. Kullandıkları yerde yaşam ömrünün etkinliğini artıracak ve ayrıca müşteri memnuniyetini sağlayacaktır.

Marka

Üretim Kodlarının Tarihi

SAMPA A.S.

Sampa A.S.'nin üretim tarihi. Markalı ürünler, ("DDMMYY") veya WWYY gibi bazı rakam kodlarıyla ilgili bazı varyasyonlara sahiptir.

 • Son iki basamak, ürünün üretildiği yılı gösterir (örn., 17 = yıl 2017)

 • Orta iki basamak, ürünün üretildiği ayı gösterir (örn. 06 = ay Haziran)

 • İlk iki basamak, ürünün üretildiği günleri gösterir (örn. 03 = ayın üçüncü günü)

 • WW, yılın hafta kodunu belirtir. (Bazı ürünler)


Raf ömrü:

"Sampa" markaları, raf ömrünü, kimyevi ve fiziksel açıdan kararlı olan bir kimyasal maddenin, harmanlanmış preparatın veya ana / ana hammaddenin ürün üzerinde bulunduğu süre olarak tanımlar. Çoğu Sampa markalı ürünler, polimerik malzemelerden ve/veya metal esaslı ürünlerden üretilir ve neredeyse sınırsız fiziksel ve kimyasal stabiliteye sahiptirler; Pratik tutma ve test politikalarını korumak için, bu ürünler için yayınlanan raf ömrünü maks. üretim tarihinden itibaren 5 yıl olarak ideal saklama koşulları altında öngörülmüştür. Ancak, aşağıda tanımlanan depolanan ve stoklama koşullarının yönetimi zor olduğu için özel şartlar gerektirdiği için Sampa A.Ş. tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm ürünler için 12 ay raf ömrü garantisi sağlanmaktadır.


a) Depolama Koşulları:

Genellikle çeşitli polimerlerden imal edilen ürünlerle ilgili önerilen raf ömrü aşağıda listelenmiştir ve teknik literatürde verilen bilgilere dayanmaktadır. Aslında, polimer bazlı ürünlerin kalitesini ve raf ömrünü etkileyebilecek depolama koşullarına bağlıdır. En uygun şartlarda depolanırsa, raf ömrünün son kullanma tarihinden itibaren kullanılabilir. Yığın saklama koşulları beklenen raf ömrünü kısaltabilir. Polimer ürünleri kuru, serin bir yerde saklanmalı ve ışık, nem, oksijen, ısı, ozon, herhangi bir kimyasal ve deformasyona karşı korunmalıdır. Depolama sıcaklığı 25 ° C'nin altında olmalıdır, ancak 15 ° C'nin altında olması tercih edilir. Raf ömrü bir ürünün kalitesini garanti etmez; Bu nedenle, polimer esaslı ürünler mümkün olduğunca kısa süre saklanmalıdır. Depolama esnasında polimer esaslı ürünler fiziksel özelliklerde değişikliğe uğrayabilir ve nihayetinde kullanılamaz hale gelir. Raf ömrü dolduysa, polimer esaslı ürünler, önerilen raf ömrüne dayalı olarak sadece ürünlerin atılmasından önce orijinalinin amaçlandığı şekilde olası kullanım için dikkatlice değerlendirilmelidir.

Metal esaslı parçalar için risk polimerik olanlardan daha düşüktür.


b) Önerilen Depolama Koşulları:

 • Sıcaklığı 25 ° C'nin altında ve serin ve kuru bir yerde depolayın ve ideal olarak 15 ° C'nin altında

 • Doğrudan ısı veya açık alevlerden uzak tutun

 • Çözücü veya diğer sıvılarla temasından kaçınınız

 • Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın

 • Nem emilimini en aza indirgemek için sarılı veya mühürlü ürünler saklayın

Ürünlerin garanti süresi ile raf ömrü arasındaki farklılığın anlaşılabilir ve yönetilebilir olması önemlidir.Daha fazla bilgi için, Sampa A.S'yi gerekli dokümanlarınızı incelemenizi rica ederiz. Garanti Politikası ve Ek 1.


Sampa A.S. Garanti Politikası:

Sampa A.Ş. markası, (Sampa) logosu ile pazara sağlanan ürünlerin; satış faturaları tarihi itibari ile 12 ay süre zarfında müşterilerine tam garanti taahhüt eder ve bu garanti araç üstü kullanım periyodunu ifade eder. "Garanti Süresi" ancak Sampa A.Ş. tarafından belirlenen normal kullanım koşulları içerisinde geçerlidir. Sampa A.Ş. sağlamis olduğu ürünlerin (a) şartnamelere veya diğer tanımlara uygun olduğunu ve (b) malzeme ve işçilik hatalarından arınmış bir şekilde üretim gerçekleştiğini peşinen kabul eder ve garanti yükümlülükleri bu koşullar altında devreye girmiş olur.

Yukarıda ifade edilen koşulların ‘Garanti’ ihlal edilmesi durumunda, Sampa A.Ş.'nin yetki ve sorumluluğu dahilinde durumu iyi niyet kapsamında değerlendirmeye alabilir. Ancak tanımlanmış olan garanti süresi ve doğru kullanım kapsamında üründe doğabilecek herhangi bir olumsuzlukla ilgili olarak Sampa A.Ş. ilgili ürünlerin yenisi ile değiştirilmesi, bedeli kadar müşterisinin hesabına iade bedeli sağlaması ve benzeri durumları saklı tutar. (i) Ancak bu haktan müşterinin faydalanabilmesi için söz konusu uygunsuzluğa sahip olan ürünün kusurlarını tanımlanan süreler zarfında Sampa A.Ş.'ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. (ii) Sampa A.Ş. uygunsuzluk durumlaru ile ilgil olan tüm hak taleplerini analiz ve inceletmek adına talepte bulunabilir. (iii) Sampa A.Ş.’nin bu talepleri incelemesi, iddia edilen eksiklikleri teyit etmesi ve bu eksikliklerin kazayla, yanlış kullanımdan, ihmalden, yetkisiz değişikliklerden veya yanlış testten kaynaklanmadığını doğrulaması gerekmektedir.


YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN DIŞINDA, BEYANA İLİŞKİN/ AÇIKLAMAYA İSTİNADEN, BU GARANTİ TAAHHÜTÜ, DİĞER BÜTÜN AÇIK YA DA KOŞULLARI NET OLARAK TANIMLANMAMIŞ GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GEÇMEKTEDİR, DOLAYISIYLA; ÜRÜNÜN KALİTESİ, PAZARLANABİLİRLİĞİ, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU, VERİMLİLİĞİ YA DA DİĞER TANIMLANMAYAN BÜTÜN DURUMLARDA SAMPA A.Ş. İLGİLİ ÜRÜNÜN YANLIŞ/UYGUNSUZ KULLANIMINDAN HİÇBİR ŞEKILDE SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.

Marka

Garanti Süresi

SAMPA A.S.

Standart bir kavram olarak; fatura tarihinden itibaren 12 ay araç üstü kullanım garantisi ve öncesinde raf ömrü kapsamında yine 12 ay saklama garantisi taahhüt etmektedir. (Koşullar, tarafların imzaladığı sözleşmeler veya ülkenin / bölgenin yasal düzenlemelerine / kanunlarına göre ürünlerin satışı sonrasında taraflarca mutabık kalınarak belirlenecektir.


"Sertifikasyon" Politikası"

Sampa A.Ş. Talep üzerine hemen hemen tüm Sampa ürünleri için Uygunluk Sertifikaları oluşturmamızı sağlayan bir veritabanı tutar. Bu özellik, müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde kullanılabilir. Analiz Sertifikaları ve diğer KYS Raporları için, işleme gereken bilgi seviyesine bağlı olarak daha uzun sürer.


Ek (ler) ;

EK1:Garanti Şartları

EK2:Ürün Geri Çağırma

LABORATUVAR MİSYONUMUZ

SAMPA OTOMOTİV A.Ş. Laboratuvarları nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış, şirketin üretim kalitesini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir.

SAMPA OTOMOTİV AŞ. Laboratuvarları

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duyulan malzeme karakterizasyonu ve ürün ölçülendirme çalışmalarını yüksek teknolojik cihazlar ile önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı, kendine görev edinmiştir.

LABORATUVAR VİZYONUMUZ

SAMPA OTOMOTİV A.Ş. Laboratuvarları

Dünya markası olmuş bir çok ağır vasıta, çekici ve dorse markalarının yedek parçalarının ve OEM ürünlerin imal edilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına olanak sağlayan sürdürülebilir alt yapısını kurarak, SAMPA OTOMOTİV A.Ş. ilgili birimlerine hizmet sunan, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan projelere önderlik eden ve destek olan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.


LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

SAMPA OTOMOTİV A.Ş. kalite politikasına bağlı olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması ve SAMPA OTOMOTİV A.Ş. için ihtiyaç duyulan deney ve ölçümleri ayrıca iç kullanımlarda sürekli iyileştirme için gereken ölçüm verilerini en yüksek güvende ve doğru olarak sağlamaktır.
SAMPA OTOMOTİV A.Ş. tüm faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için üst yönetiminin kendisine sağlamış olduğu kaynak ve güven desteği ile gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.