Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Hose, Air Tank | Mercedes Bellow, Air Filter | R.V.I. Front Panel Lock | Scania Water Pump | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Fruehauf Cover, Battery | Mercedes Hinge, Accessory | R.V.I. Torque Rod | Volvo Housing, Step | Scania U Bolt, Spring | Daf Drag Link | Mercedes Head Lamp | Mercedes Tension Roller, Fan | Mercedes Hose, Cab Tilt | Volvo Clamp, Injector | Volvo Levelling Valve | Man Repair Kit, Steering Pump | Volvo Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Levelling Valve | Setra Mounting, Engine | R.V.I. Buffer, Spring | Volvo Brake Pressure Regulator | Mercedes Air Spring | Bergische Achsen Bushing, Brake Shoe | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Float, Fuel Tank | Man Repair Kit, Compressor | Volvo Bolt, Spring | Volvo Bracket, Mudguard | Man Clutch Release Bearing | Daf Ring Kit, Piston | R.V.I. Bracket, Spring | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo U Bolt, Spring | R.V.I. Clamp, Exhaust | Daf Air Spring | Ror-Meritor Air Spring | Sauer Achsen Bumper | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Mirror Glass | Man Pin, Brake Shoe | Sae-Gigant Air Spring | Schmitz Adjusting Device, Brake Adjuster | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. V Arm | Volvo Safety Valve | Iveco Clutch Servo | R.V.I. Wedge, Brake Adjuster | Ror-Meritor Pressure Control Valve | Man Air Spring | Sauer Achsen Brake Slack Adjuster | Daf Accelerator Wire | Mercedes Repair Kit, Stud | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Flywheel | Mercedes Drag Link | R.V.I. ABS Plug | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Drag Link | Mercedes Repair Kit, Clutch | Volvo Temperature Sensor | Neoplan Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Brake Dust Cover | Scania Plate, Step | Volvo Arm Rest, Door | Mercedes Rubber Bushing, Shock Absorber | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Spring Brake Chamber | Mercedes Air Filter Cartridge | Iveco Cable, Gear Shift | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Mounting, Gear Shift | Volvo Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Hose, Radiator | Scania Cylinder Head | Volvo Brake Slack Adjuster | Scania Mudguard | Man Drag Link | Man Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Main Cylinder | R.V.I. Hand Pump, Feed Pump | Man Brake Shoe Kit, Brake Drum | R.V.I. Clutch Disc | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Drag Link | Volvo Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Rubber Bushing, Stabilizer Bar | International Navistar Bracket, Radiator | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Stud | R.V.I. Plate Kit, Cylinder Head | Daf Repair Kit, Axle Rod | Daf Bolt, Cylinder Head | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Setra Exhaust Manifold | Scania Clutch Servo | Iveco Lift, Door Window | R.V.I. Spring, Brake Shoe | SMB Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Compressor | R.V.I. Non Return Valve | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Seal Ring, Gear Box Housing | Setra Solenoid Valve | Man Wheel Hub | Sauer Achsen Overflow Valve | Kassbohrer Cylinder, Cab Tilt | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Western Star Seal Ring, Bogie Suspension | Volvo Retarder Control Arm | Mercedes Seal Ring, Bogie Suspension | Scania Valve, Injection Pump | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Joint Cross | Iveco Pressure Sensor | Man Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Air Spring | Ror-Meritor Air Spring | R.V.I. Air Deflector, Cab Corner | Scania Rubber Bushing, Spring | Daf Steering Pump | Mercedes Cylinder Head | Volvo Pipe Coupling | Universal Repair Kit, Axle Rod | Man Air Spring | Watson&Chalin Air Spring | Daf Mudguard | R.V.I. Hand Pump, Feed Pump | Daf Drag Link | Volvo Mounting, Gear Box | Volvo Mudguard | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Shaft Bearing With Flange | Volvo Wiper Control Arm | Volvo Non Return Valve | Mercedes Washer Container, Head Lamp Wiper | Iveco Bellow, Air Filter | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Universal Screw, Axle Rod | Mercedes Blade, Windscreen Wiper | Man V Arm | Volvo Ball Joint | Volvo Shock Absorber | Iveco Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Gas Spring | Scania Hose, Intercooler | Volvo Pin, Brake Shoe | Sauer Achsen Roller Chain, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Shock Absorber, Cab | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Cylinder, Gear Shift Control | Daf Wheel Hub | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Torque Rod | Scania Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Air Spring | Mercedes Relay Valve | Fruehauf Housing, Step | Daf Mirror | Iveco Shock Absorber, Cab | Mercedes Head Lamp | Man Drag Link | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Straight Coupling | Universal Gasket Kit, Cylinder Liner | R.V.I. Pin, Stabilizer Bar | Man Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Mudguard | Scania Silencer, Air Tank | Kögel Lens, Head Lamp | Mercedes Clutch Disc | Man Bushing, Fifth Wheel | Holland King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Freightliner Axle Nut | Bergische Achsen Clutch Servo | Setra Flexible Pipe, Exhaust | Scania Gasket, Thermostat | Volvo Air Deflector, Cab Corner | Man Sensor, ABS | Iveco Visco Fan | Man Gasket, Oil Cooler | Scania Diaphragm, Brake Chamber | Daf Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Mounting, Engine | Man Crank, Door Window | Mercedes Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Strap, Mudguard | Volvo Bracket, Cab | Volvo Gasket, Rocker Cover | Volvo Mudguard | Volvo U Bolt, Spring | Sauer Achsen Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Shock Absorber | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Coupling | Daf Buffer, Cab | Scania Rubber Bushing, Spring | Kenworth King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Seal Ring, Input Shaft | Neoplan Rubber Bushing, Spring | Ford Wheel Hub | Sauer Achsen Hose, Radiator | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Compression Spring, Cab | Volvo Strap, Exhaust | Volvo Ball Joint | Ford Bracket, Axle Rod | Mercedes Handle, Door | Daf Air Spring | Ridewell Ball Joint | Scania Sensor, ABS | Scania Expansion Tank Cap, Radiator | Man Switch, Door Window | Mercedes Drag Link | Mercedes Solenoid Valve | Man Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Axle Nut | Ror-Meritor Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Sensor, ABS | Mercedes Repair Kit, Main Cylinder | Volvo Propeller Shaft Bearing | Man Water Pump | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Steering Pump | Man Bearing, Wheel Hub | Scania Push in Connector (Two Diameter) | Universal Pipe, Exhaust | Scania Plate Kit, Cylinder Head | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Hose, Radiator | Man Hose Nipple with O-Ring | Universal Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Mounting, Engine | R.V.I. Plate, Step | Man Piston, Air Spring | Fruehauf Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Diaphragm, Brake Chamber | Daf Stud | Iveco Pipe, Exhaust | Scania Bearing, Wheel Hub | Volvo Bracket, Exhaust | R.V.I. Brake Dust Cover | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Daf Hinge, Front Panel | Volvo Hose, Brake Chamber | Mercedes Pressure Sensor | Volvo Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Service Brake Chamber | Scania Torque Rod | Ror-Meritor Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Bearing, Wheel Hub | Volvo Flywheel | Man Rubber Bushing, Spring | Man Air Spring | Ror-Meritor Silencer, Exhaust | Scania Shock Absorber Spring, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Daf Stud | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Wheel Hub | Bergische Achsen Pipe, Water Pump | Man Seal Ring, Power Take Off | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Shaft, Clutch Fork | Iveco Cable, Parking Brake | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Compression Spring, Cab | Daf Solenoid Valve | Daf Air Spring | Hendrickson Brake Slack Adjuster | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Scania Hose, Brake Chamber | Volvo Joint Cross | R.V.I. U Bolt, Spring | Daf Support Pin, Bogie Suspension | Iveco Clutch Disc | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mirror | Scania Repair Kit, Gear Shift | Volvo Pipe, Water Pump | Mercedes Head Lamp | R.V.I. Gasket, Oil Filter | Volvo Bumper | Mercedes Accelerator Wire | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Mercedes Bushing, Spring | Mercedes Straight Coupling | Mercedes Lock Plate, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Feed Pump | Iveco Handle, Door | Daf Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Rubber Bushing, Steering | R.V.I. Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Volvo Windscreen Wiper, Mechanism | Volvo Axle Nut | Volvo Clutch Servo | Daf Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Cylinder Head | Iveco Clutch Servo | Scania Bearing, Flywheel | Mercedes Repair Kit, Spring | Volvo Cushion, Spring | Volvo Shock Absorber | R.V.I. Ball Joint | Neoplan Dust Cover, Brake Adjuster | Iveco Head Lamp | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Gasket, Exhaust Manifold | Mercedes Thrust Washer, Bogie Suspension | Scania Multiway Valve | Mercedes Clutch Servo | Mercedes Lift, Door Window | Iveco Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Bracket, Spring | Bergische Achsen Wheel Hub | R.V.I. Ball Joint | Man Mounting, Axle Rod | Man Foot Brake Valve | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Iveco Seal Ring, Injector | Volvo Drag Link | Volvo Ring, ABS | Volvo Rubber Strap, Mudguard | Mercedes Levelling Valve | Mercedes Compression Spring, Cab | R.V.I. Bracket, Axle Rod | Mercedes Spring Brake Chamber | Daf Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Mirror | Daf Piston | Mercedes Cylinder Head | Mercedes Air Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Stud | Sauer Achsen Brake Slack Adjuster | Mercedes Screw, Axle Rod | Mercedes Bushing, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Air Spring | Ror-Meritor Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Piston | Volvo Ball Joint | Man Air Tank | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Spring, Brake Shoe | Sauer Achsen Air Spring | Ridewell Bracket, Spring | Daf Bracket, Mudguard | R.V.I. Lock Jaw, Fifth Wheel | Georg Fischer Air Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Stud | Sauer Achsen Tensioner Lever, Fan | Mercedes Repair Kit, Gear Shift | Mercedes Handle, Door | Scania A Pillar, Windscreen | Volvo Relay Valve | Man Torque Rod | Mercedes Joint Cross | R.V.I. Ball Joint | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Universal Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Pipe, Exhaust | R.V.I. Lock Washer, Axle | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Drag Link | Scania Kit, Brake Disc Pad | Bergische Achsen U Bolt, Spring | Bergische Achsen Torque Rod | Man Torque Rod | R.V.I. Gas Spring | Man Piston, Air Spring | Ror-Meritor Shroud, Fan | Mercedes Bumper | Scania Ball Joint | Volvo Bushing, Spring | Freightliner Oil Sump | Mercedes Solenoid Valve | Volvo Belt Tensioner, Fan | Man Housing, Head Lamp | Scania U Bolt, Spring | Bergische Achsen Gear Ring, Flywheel | Mercedes Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Fruehauf Repair Kit, Cab Tilt | Scania Relay Valve | R.V.I. Spring Brake Chamber | Iveco Housing, Step | Mercedes Ring Kit, Piston | R.V.I. Torque Rod | Volvo Stud | Bergische Achsen Gasket Kit, Cylinder Head | Mercedes Axle Nut | Sauer Achsen Hose, Radiator | Scania Clutch Release Bearing | Scania Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Bushing, Gear Shifting | Daf Water Pump | Man Water Pump | Man Rubber Bushing, Spring | Daf Mounting, Engine | International Navistar Expansion Tank Cap, Radiator | Mercedes Solenoid Valve | Volvo Bumper | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Feed Pump | Mercedes Clamp, Exhaust | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Air Spring | Ror-Meritor Feed Pump | Daf Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Bellow, Air Filter | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Gasket, Oil Cooler | Man Oil Pump | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Propeller Shaft Bearing | Man Visco Fan | Volvo Bearing, Wheel Hub | Volvo Hose, Cab Tilt | Mercedes Ball Joint | Man Ball Joint | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Drag Link | Mercedes Leaf Spring, Cab | Mercedes Starter Ring Gear | Daf Drag Link | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Scania Lock Washer, Balance Arm Axle | Scania Air Spring | Volvo Oil Sump | R.V.I. Coupling | Daf Clutch Servo | Daf Joint Cross | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Ror-Meritor Cylinder Head | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Daf Signal Lamp | Volvo Drag Link | Daf Torque Rod | Mercedes Gasket Kit, Compressor | R.V.I. Oil Pump | Man Sleeve, Drag Link | Iveco Clamp, Mudguard | R.V.I. Repair Kit, Gear Shift | Mercedes U Bolt, Spring | Sauer Achsen Compressor | Daf Pulley, Alternator | Mercedes Bushing, Spring | R.V.I. Grille, Front Panel | Daf Air Spring | Man Mounting, Engine | R.V.I. Gas Spring | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Rubber Bushing, Spring | International Navistar Gasket Kit, Compressor | Daf Visco Drive, Fan | Volvo Belt Tensioner, Fan | Mercedes Hose, Radiator | Man Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Pressure Control Valve | Volvo Bearing, Wheel Hub | Scania T Union Push in Connector | Universal Hose, Radiator | Volvo Water Pump | Man Air Filter Cartridge | Iveco Cover, Thermostat | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Storage Box Cable, Accessory | Man Rubber Bushing, Cab | Scania Repair Kit, Connecting Rod | Bergische Achsen Hose, Radiator | Mercedes
Yandex.Metrica