Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Cylinder Head | Volvo Piston | Mercedes Frame, Head Lamp | Mercedes Blade, Fan | Scania Sensor, ABS | Volvo Oil Pump | Man Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Service Brake Chamber | Schmitz Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ford Propeller Shaft Bearing | Iveco Air Filter Cartridge | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Spring Brake Chamber | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Brake Dust Cover | Man Spring Brake Chamber | Mercedes Ball Joint | Volvo Air Filter Cartridge | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Air Coil, Coupling | Universal Hose, Compressor | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Seal Ring, Power Take Off | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Blade, Fan | Man Repair Kit, Stud | Sauer Achsen Gasket Kit, Compressor | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Scania Air Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Gear Shift | Man Compression Spring, Cab | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | International Navistar Starter Ring Gear | Man Spring Clamp, Brake Adjuster | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Joint Cross | R.V.I. Ring, ABS | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Brake Slack Adjuster | Scania Ball Joint | Iveco U Bolt, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Clamp, Exhaust | Man Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Daf Repair Kit, Drive Shaft | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Iveco A Pillar, Front Panel | Man Drain Valve | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Mercedes Cover, Mudguard | Volvo Signal Control Arm | Mercedes Visco Drive, Fan | Mercedes Gasket, Radiator | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Daf Sleeve Insert for Nylon Pipe | Daf Drag Link | Daf Buffer, Spring | Volvo Mirror Glass | Daf Lock Washer, Axle | R.V.I. Thrust Washer, Wheel Hub | Iveco Ball Joint | Volvo Silencer, Exhaust | R.V.I. Pipe, Exhaust | Volvo Clutch Disc | R.V.I. Clutch Servo | Neoplan Clamp, Exhaust | Volvo Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Cable, Door Window | Mercedes Lid, Front Panel | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Service Brake Chamber | Mercedes Bearing Cap, Cab | Scania Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Drag Link | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Daf Steering Pump | Scania Pipe, Exhaust | Man Mirror | Iveco Joint Cross | Universal Ball Joint | Iveco Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Scania Mounting, Engine | International Navistar Propeller Shaft Bearing | Daf Expansion Tank, Radiator | Iveco Pin, Brake Adjuster | Ror-Meritor Repair Kit, Stabilizer Bar | Setra Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Repair Kit, Fuel Filter | Iveco Hose, Radiator | Volvo Clutch Release Bearing | Man Hose, Water Pump | Mercedes Mudguard | Iveco Wheel Hub | Man Drag Link | Daf Pressure Sensor | Man Rubber Bushing, Spring | Man Cable, Gear Shift Control | R.V.I. Lock, Door | Scania Signal Control Arm | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Flange Pipe, Thermostat | R.V.I. Cover, Bumper | Man Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Sensor, ABS | Volvo Drag Link | Volvo Relay Valve | Sauer Achsen Dust Cover, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Clamp, Exhaust | Volvo Cable, Gear Shift | Volvo Door | Volvo Mudguard | Volvo Hinge, Front Panel | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting, Engine | Iveco Thrust Ring, Distribution Shaft | Mercedes Stud | Bergische Achsen Gasket, Water Pump | R.V.I. Bumper | Mercedes Bowl, Fuel Filter | Scania U Bolt, Spring | Scania Silencer, Exhaust | Scania Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Drag Link | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Bellow, Air Filter | Scania Shock Absorber | Daf Rubber Bushing, Axle Rod | Kenworth Drag Link | Scania Blade, Fan | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Drag Link | Mercedes Buffer, Oil Sump | Volvo Hose, Cab Tilt | Man Air Spring | Fruehauf Socket, Cable Harness | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Iveco Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Pipe, Exhaust | Scania Oil Cooler | Mercedes Oil Pressure Sensor | Volvo Brake Disc | Mercedes Shock Absorber | Schmitz Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | R.V.I. Filter Set, SCR System | Volvo Blade, Fan | Volvo Spring, Brake Shoe | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Volvo Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Plate, Step | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Kit, Brake Disc Pad | Mercedes Drag Link | Mercedes Washer, Cab | R.V.I. Stud | Mercedes Handle, Door | Man Air Spring | Sauer Achsen Nut, Stud | Volvo U Bolt, Spring | Ror-Meritor Mounting, Engine | R.V.I. Bracket, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Clutch Release Bearing | R.V.I. Bracket, Mudguard | R.V.I. Visco Drive, Fan | Man Wheel Hub | Volvo Connecting Rod, Piston | Volvo Clutch Fork | Scania Rubber Bushing, Spring | Trailor Bearing, Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Spring Brake Chamber | Volvo Grille, Front Panel | Mercedes Air Filter Cartridge | Daf Shock Absorber | Sae-Gigant Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Cab | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Solenoid, Starter Motor | Daf Gasket Kit, Cylinder Head | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Drag Link | Iveco Spring, Brake Shoe | Man Spring Pin, Brake Shoe | Trailor Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Tension Roller, Fan | Mercedes Cover, Brake Caliper | Man Mirror Glass | Scania Air Spring | Reyco Cylinder Liner, Piston | Mercedes Water Pump | Daf Repair Kit, Brake Shoe | Daf U Bolt, Spring | Bergische Achsen Hose, Radiator | Mercedes Piston | Mercedes Shock Absorber | Sauer Achsen Locking Pin, Oil Sump | Mercedes Lever, Door | Daf Mounting, Engine | Mercedes Clutch Servo | Iveco Repair Kit, Spring | Volvo Rubber Bushing, Spring | Mercedes Sensor, ABS | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Kassbohrer Brake Dust Cover | Volvo V Arm | Volvo V Arm | Volvo Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Hose, Radiator | R.V.I. Air Spring | Watson&Chalin Quick Release Valve | Fruehauf Rondela, Stud | Man Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Ball Joint | Mercedes Shock Absorber, Cab | Scania Lift, Door Window | Mercedes Repair Kit, Water Pump | Mercedes Hose, Radiator | Iveco Gasket, Rocker Cover | Scania Pressure Control Valve | Scania Mirror | Volvo Pulley, Fan | Mercedes Stud | Sauer Achsen Repair Kit, Clutch Fork | Volvo Mudguard | Volvo Pressure Control Valve | Daf Repair Kit, Spring | Iveco Cylinder Head | Volvo Lift, Door Window | Daf Ring Kit, Piston | Mercedes Joint Cross | Universal Socket, Cable Harness | Scania Seal Ring, Gear Shift Control | Man Ball Joint | Mercedes Brake Slack Adjuster | Neoplan Pressure Control Valve | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Tank | Mercedes Gas Spring | Iveco Ring Kit, Piston | Iveco ABS Cable | Universal Drag Link | Volvo Drag Link | Daf Door | Volvo Water Pump | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | GMC Air Spring | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Compressor | Volvo Belt Tensioner, Fan | Mercedes Rubber Bushing, Spring | International Navistar Service Brake Chamber | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Head | Volvo Oil Dipstick, Oil Sump | Man Hinge, Door | Volvo Hose, Climate | Volvo Bracket, Mudguard | Scania Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Spring | Mercedes Seal Ring, Water Pump | Mercedes Knob, Gear Shift | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Man Main Cylinder | Iveco Repair Kit, Bogie Suspension | R.V.I. Hose, Oil Cooler | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Hutchens Drag Link | R.V.I. Hose, Radiator | Scania Switch, Brake Pedal | Mercedes Axle Nut | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Ball Joint | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Cover, Central Electric Unit | Volvo Expansion Tank, Radiator | Volvo Stud | Sauer Achsen V Arm | Volvo Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Plate, Step | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Daf Cover, Mirror | Man Wheel Hub | Sauer Achsen Stud | Iveco Bracket, Spring | Bergische Achsen Service Brake Chamber | Volvo Accelerator Wire | R.V.I. Seal Ring, Injector | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Neoplan Stud | Volvo Pulley, Water Pump | R.V.I. Air Spring | Mercedes Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Scania Flange Pipe, Exhaust | Man Rubber Bushing, Balance Arm Axle | Mercedes Ball Joint | Mercedes Bearing, Differential Gear Housing | Daf Accelerator Wire | Man Mirror | R.V.I. Bushing, Spring | R.V.I. Valve, Gear Box Housing | Daf Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Ring Kit, Piston | R.V.I. Drag Link | Iveco Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Gasket, Oil Filter | R.V.I. Torque Rod | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Hose Nipple with O-Ring | Universal Cab Corner | Mercedes Shroud, Fan | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | International Navistar Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Pipe, Exhaust | Mercedes Feed Pump | Iveco Hose, Radiator | Volvo Head Lamp | R.V.I. Visco Drive, Fan | Mercedes Cover, Air Filter | Scania Plate, Step | Iveco Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Achsen Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Seal Ring, Water Pump | R.V.I. Hinge, Front Panel | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Rubber Bushing, Axle Rod | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Ring Kit, Piston | R.V.I. Lifting Axle Control Valve | Sauer Achsen Buffer, Spring | Mercedes Quick Release Valve | Kassbohrer Oil Pressure Sensor | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Volvo Mounting, Cab | Scania Fuel Filter Kit, Fuel Filter | Scania Joint Cross | Mercedes Air Spring | Peterbilt Expansion Tank, Radiator | Volvo Repair Kit, Compressor | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | Scania Cylinder Head | Mercedes Frame, Front Panel | Volvo Repair Kit, Feed Pump | Volvo Bearing, Wheel Hub | Trailor Cab Corner | Man Cover, Side Panel | Scania Clutch Servo | Man Fuel Tank | Mercedes Switch | Volvo Plug, Trailer Electrical Equipments | Daf Spring Brake Chamber | Daf Cover, Mirror | Iveco Joint Bearing, Bogie Suspension | Man Heater, Air Tank | Setra Knob, Gear Shift | Mercedes Visco Drive, Fan | Mercedes Stud | R.V.I. Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Clutch Release Bearing | Setra Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Locking Piece, Axle | Bergische Achsen Clutch Servo | R.V.I. Mirror | Iveco Belt Tensioner, Fan | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Scania Oil Filter | Man Hose, Radiator | Iveco Clamp, Exhaust | Volvo Gasket, Exhaust | Man Air Spring | International Navistar Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Scania Cab Corner | Mercedes Mounting, Radiator | Volvo Spring Brake Chamber | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Tank | Daf Repair Kit, Axle Rod | Neoplan Bearing, Differential Gear Housing | Daf Gasket Kit, Compressor | Volvo Feed Pump | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Wheel Hub | Scania Mounting, Gear Box | Scania Sensor, ABS | R.V.I. Air Spring | Man Nut, Traverse | Man Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Sensor, ABS | R.V.I. Air Spring | Ridewell Mirror Glass | Volvo Hub Cap | Bergische Achsen Visco Drive, Fan | R.V.I. Shock Absorber, Cab | Daf Hose, Compressor | Volvo Lever, Brake Caliper | Man Service Brake Chamber | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Spring | Ridewell Lock Washer, Axle | Mercedes Roller, Brake Shoe | Ror-Meritor Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Lining Kit, Brake Drum | Man Bushing, Clutch Fork | R.V.I. Air Deflector, Cab Corner | R.V.I. Gas Spring | Iveco Foot Brake Valve | Scania Hose, Radiator | Daf Cable, Door Window | Mercedes Fuel Tank | Volvo Torque Rod | Man Spring Brake Chamber | Bergische Achsen Exhaust Manifold | Man Solenoid Valve | Volvo Cylinder, Exhaust Brake | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Impulse Sensor | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Heater Unit, Cab Heating & Ventilation | Scania Ring Kit, Piston | Man Windscreen Wiper, Mechanism | Volvo Blade, Windscreen Wiper | Daf Lens, Stop Light | Iveco Switch, Brake Pedal | Mercedes Air Spring | Man Flexible Pipe, Exhaust | Man Piston, Air Spring | Kassbohrer Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Grille, Front Panel | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Hose, Radiator | Mercedes Brake Slack Adjuster | Daf Axle Nut | Sauer Achsen Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Bushing, Spring | Volvo Exhaust Manifold | Man Ring, ABS | Sauer Achsen Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Shock Absorber | R.V.I. Air Spring | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Universal Repair Kit, Brake Caliper | Man Compressor | R.V.I. Nylon Pipe, Black | Scania Spring Brake Chamber | Mercedes Foot Brake Valve | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Grille, Bumper | Man Steering Pump | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Cover, Bogie Suspension | Iveco Clamp, Injector | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Wheel Hub | Mercedes Cable, Gear Shift | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Cable, Front Panel Lock | Iveco Bearing, Wheel Hub | Volvo Service Brake Chamber | Schmitz Support Pin, Bogie Suspension | Iveco Lock Pin, Front Panel | Volvo Hose, Oil Container | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Iveco Stud | Volvo Brake Lining Rivets | Universal Sensor, ABS | Scania Flywheel | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Torque Rod | Man Mounting, Engine | R.V.I. Pipe, Exhaust | Scania Air Bellow, Cab | Scania Water Pump | Volvo Air Dryer Cartridge | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Solenoid Valve | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor
Yandex.Metrica