Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Hose, Cab Tilt | Man Pipe, Turbocharger | Volvo Repair Kit, Main Cylinder | Volvo Plate, Air Spring | Volvo Brake Drum | Fruehauf Gasket, Water Pump | Volvo Mudguard | Iveco Steering Pump | Daf Hose, Intercooler | R.V.I. Compressor | Scania Plate, Step | Mercedes Air Dryer | Man Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Shock Absorber | R.V.I. Shock Absorber, Cab | Volvo Synchronizing Ring, Distribution Shaft | Mercedes Clutch Release Bearing | Setra Gas Spring | Man Air Spring | Bergische Achsen Mounting, Air Filter | Daf Spring Brake Chamber | Mercedes Torque Rod | Man Air Filter Cartridge | Volvo Gas Spring | Scania Ball Joint | Ror-Meritor Roller, Brake Shoe | Kassbohrer Pin, Brake Shoe | Fruehauf Ball Joint | Scania Cover, Bumper | Man Hose, Radiator | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Clamp, Exhaust | Volvo Air Filter Cartridge | Scania Mounting, Engine | Mercedes Ball Joint | Mack Fog Lamp | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Air Spring | York Connecting Rod, Piston | Volvo Air Spring | Sauer Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Fog Lamp | Man Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Cylinder, Cab Tilt | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Sauer Achsen Cylinder Head | Iveco Drag Link | Scania Drag Link | Mercedes Air Spring | Neway Gas Spring | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Brake Dust Cover | Iveco Solenoid, Starter Motor | Volvo Bumper | Scania Ball Joint | Daf Flexible Pipe, Exhaust | Man Water Pump | Volvo Pressure Sensor | Man Storage Box Cable, Accessory | Man Hose, Intercooler | Mercedes Shut-Off Valve | Man Compressor | Mercedes Housing, Head Lamp | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Scania Feed Pump | Scania Mounting Kit, Brake Chamber | Mercedes Washer, Injection Pump | Scania Clutch Servo | Daf Rubber Bushing, Spring | Freightliner Service Brake Chamber | Schmitz Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Cushion, Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Pipe, Exhaust | R.V.I. Front Panel | Scania Drag Link | Iveco Fog Lamp | Mercedes Air Spring | Hendrickson Fuel Filter | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Connecting Bolt, Connecting Rod | Bergische Achsen Hose, Radiator | R.V.I. Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Scania Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Pin, Stabilizer Bar | Volvo Hose, Intercooler | Man Air Spring | Mercedes Visco Drive, Fan | Volvo Mounting, Engine | Ror-Meritor Motor, Door Window | Iveco Torque Rod | Scania Step | Daf Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Seal Ring, Water Pump | Volvo Hose, Compressor | Scania Hinge, Front Panel | Scania Bracket, Cab Corner | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Neoplan Buffer, Spring | Man Silencer, Exhaust | R.V.I. Clutch Fork | Volvo Drag Link | Man Nozzle, Piston | Man Ball Joint | International Navistar Hose, Intercooler | Daf Seal Ring, Bogie Suspension | Mercedes Bolt, Spring | Man Compression Spring, Cab | Iveco Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Repair Kit, Compressor | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Lock Washer, Axle | Mercedes Starter Ring Gear | R.V.I. Air Filter Cartridge | Setra Solenoid Valve | Scania Drag Link | Iveco Half Bearing, Stabilizer Bar | Man Air Spring | Daf Spring Brake Chamber | Iveco Brake Drum | Daf Clamp, Exhaust | Neoplan Mirror | Scania Drag Link | Volvo Bracket, Spring | Bergische Achsen Head Lamp | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Man Bracket Plug, Cab | R.V.I. Hose, Radiator | Volvo Sensor, Gear Selector Housing | Scania Gasket, Intake Manifold | Scania Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Nut, Stabilizer Bar | Volvo Bracket, Exhaust | Iveco Visco Fan | Man Lens, Head Lamp | Scania Nylon Pipe Assembly Kit | Universal Lock, Door | Mercedes Mirror Glass | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Volvo Relay Valve | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Man Housing, Flywheel | Mercedes Ring Kit, Piston | Daf Service Brake Chamber | Scania Head Lamp | Mercedes Signal Control Arm | Volvo T Union Push in Connector | Universal Head Lamp | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Rubber Bushing, Axle Rod | International Navistar Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Axle Nut | Man Quick Release Valve | Daf Safety Valve | Daf Hose, Clutch Release Bearing | Volvo Repair Kit, Feed Pump | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Housing, Step | Daf Bearing, Wheel Hub | Volvo Ring Kit, Piston | Mercedes Temperature Sensor | Man U Bolt, Spring | Daf Cutting Ring | Universal 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Air Dryer | Iveco Gasket, Oil Sump | Volvo Repair Kit, Gear Shift | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bumper | Iveco Air Spring | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Lock, Door | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Locking Piece, Axle | Bergische Achsen Air Spring | Neway Repair Kit, Main Cylinder | Mercedes Gasket, Cylinder Block | Mercedes Shaft, Clutch Fork | R.V.I. Bearing Cap, Brake Caliper | Volvo Valve, Exhaust Brake | R.V.I. Frame, Head Lamp | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Air Spring | Ror-Meritor Ball Joint | Scania Hose, Brake Chamber | Volvo Air Filter Cartridge | Volvo Hose, Cab Tilt | R.V.I. Housing, Step | Mercedes Housing, Step | Scania Air Spring | Hendrickson Brake Slack Adjuster | Daf Air Spring | Bergische Achsen V Arm | Man Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Clutch Release Bearing | Neoplan Axle Nut | Sauer Achsen Bracket, Mudguard | Scania Air Spring | Volvo Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Torque Rod | Mercedes Coupling | Daf Hose, Intercooler | Volvo Cap, Traverse | Chalmers Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Silencer, Exhaust | Daf Rubber Bushing, Spring | Iveco Shut-Off Valve | Man Tank Cap, SCR System | Universal Fuel Filter | R.V.I. Wear Indicator, Brake Slack Adjuster | Scania Shroud, Fan | R.V.I. Bolt, Spring | Volvo Nut, Stud | Ror-Meritor Wheel Hub | Scania Torque Rod | Iveco Clutch Disc | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Cylinder, Exhaust Brake | Mercedes Levelling Valve | Sauer Achsen Joint, Steering Column | Mercedes Frame, Head Lamp | Daf Rubber Bushing, Cab | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Air Spring | Ridewell Propeller Shaft Bearing | Volvo Repair Kit, Injector | Volvo Air Filter Cartridge | Man Cover, Mudguard | Man Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Blade, Fan | Iveco Gasket Kit, Compressor | Volvo Buffer, Air Spring | Neoplan Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Cylinder Head | R.V.I. Service Brake Chamber | Man Air Spring | Watson&Chalin Bearing Cap, Stabilizer Bar | Man Mounting, Engine | Neoplan Pressure Sensor | Volvo Clutch Fork | Iveco Stud | Mercedes Expansion Tank Cap, Radiator | Volvo Air Filter Cartridge | Iveco Mounting, Radiator | Freightliner Grille, Front Panel | Daf Bumper | Daf Flywheel | R.V.I. Housing, Step | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Gasket, Exhaust Manifold | Daf Air Tank | Mercedes Bracket, Axle Rod | Mercedes Sensor, ABS | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Compressor | Volvo U Bolt, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Spring | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Clutch Fork | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Sauer Achsen Relay Valve | Fruehauf Compressor | Iveco Sensor, Gear Shift Control | Iveco Bearing, Wheel Hub | Man Rubber Bushing, Axle Rod | Daf Axle Nut | Sauer Achsen 4-Way Cross Push in Connector | Universal Levelling Valve | R.V.I. Repair Kit, Cab | Volvo Lift, Door Window | Mercedes Oil Filter | Man Air Dryer Cartridge | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Cutting Ring | Universal Pulley, Alternator | Volvo Roller, Clutch Fork | Scania Water Pump | Man Repair Kit, Sun Visor | Daf Panel, Door | Daf Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Hub Cap | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Bellow, Air Filter | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Man Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Ball Joint | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Universal Bearing, Wheel Hub | Man Compressor | Scania Visco Drive, Fan | Man Gasket Kit, Compressor | Scania Tension Roller, Fan | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Cover, Step | Mercedes Compression Spring, Cab | Mercedes Seal Ring, Injector | Setra Air Spring | Volvo Handle, Door | Mercedes Air Filter Cartridge | Mercedes Rondela, Stud | Iveco Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Head Lamp | Mercedes Ball Joint | Daf Brake Drum | Sauer Achsen Sun Visor | Iveco Gasket, Intake Manifold | Mercedes Gasket, Intake Manifold | Mercedes U Bolt, Spring | Bergische Achsen Stud | Mercedes Cab Corner | Mercedes Lid, Front Panel | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Fuel Filter | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Pipe, Exhaust | Daf Hose, Radiator | R.V.I. Wiper Control Arm | Volvo Propeller Shaft Bearing | Scania Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Scania Hand Pump, Cab Tilt | Iveco Silencer, Exhaust | Daf Bracket, Bumper | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Mounting, Gear Box | R.V.I. Repair Kit, Water Pump | Mercedes Service Brake Chamber | Kögel Air Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Daf Cushion, Spring | Mercedes Housing, Step | R.V.I. Hose, Air Filter | Mercedes Lock Washer, Axle | Volvo Repair Kit, Spring | Hendrickson Drive Shaft | Mercedes Cylinder, Gear Shift Control | Mercedes Signal Lamp | Scania Brake Dust Cover | Trailor Ball Joint | Man Spring, Brake Shoe | Sauer Achsen Air Filter Cartridge | Volvo Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Hose, Radiator | Scania Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Gasket, Exhaust | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Mercedes Torque Rod | Man Rubber Ring, Fan | R.V.I. Levelling Valve | Setra Drag Link | Scania Air Spring | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Man Rubber Bushing, Spring | Mercedes Overflow Valve | Man Ball Joint | R.V.I. Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Arm, Windscreen Wiper | Volvo Air Spring | Hendrickson Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | Universal Connecting Rod, Piston | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Joint Cross | Universal Air Dryer Cartridge | Scania Hose, Radiator | Scania Kit, Brake Disc Pad | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Repair Kit, Clutch Fork | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Slide Mechanism, Door | Mercedes Hose, Compressor | Scania Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Fog Lamp | Mercedes Blade, Windscreen Wiper | Volvo Hose, Oil Sump | Scania Fuel Filter | Iveco Rubber Bushing, Spring | Freightliner Rubber Bushing, Cab | Scania Wheel Hub | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Pipe, Exhaust | Man Levelling Valve | Iveco Heat Shield, Exhaust | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Spring | Daf Accelerator Wire | Scania Spring, Brake Shoe | Man Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Hose, Radiator | Mercedes Shock Absorber | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Cable, Gear Shift | Volvo Main Cylinder | Neoplan Spring Brake Chamber | Mercedes Spring Brake Chamber | Setra Brake Drum | Bergische Achsen Ring Kit, Piston | Mercedes Ring Kit, Piston | Scania Foot Brake Valve | Iveco Bearing, Wheel Hub | Iveco Wheel Hub | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Air Line Filter | Mercedes Hose, Retarder | R.V.I. Ball Joint | Volvo Ring Kit, Piston | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Daf Gasket Kit, Cylinder Head | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Joint Cross | R.V.I. Shock Absorber | Schmitz Torque Rod | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Mercedes Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Flywheel | R.V.I. Bracket, Step | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Drag Link | Mercedes Oil Sump | Mercedes Piston, Retarder | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Nut, Balance Arm Axle | Scania Visco Fan | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Mercedes Repair Kit, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Cab | Daf Gear Shift | R.V.I. Bracket, Stabilizer Bar | Scania Bracket, Axle | Bergische Achsen Solenoid Valve | Iveco Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Visco Fan | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Torque Rod | Iveco Socket, Trailer Electrical Equipments | Universal Relay Valve | Man Pressure Sensor | Volvo Torque Rod | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Oil Filter | Daf Dust Cover, Gear Shift | Scania Multiway Valve | Daf Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Pressure Sensor | Iveco Hose, Cab Tilt | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Spring, Brake Shoe | Kassbohrer Clutch Fork | Volvo Clamp, Exhaust | Man Sun Visor | Scania Shock Absorber | Volvo Drain Valve | Daf Clamp, Exhaust | Iveco Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Hose, Radiator | Man Flexible Pipe, Exhaust | Scania Air Spring | Volvo Signal Lamp | Volvo Pin, Cab | R.V.I. Cover, Side Panel | Scania Mounting, Engine | Iveco Buffer, Spring | Man Spring Brake Chamber | Man Air Spring | Daf Accelerator Wire | R.V.I. Bushing, Bogie Suspension | Volvo Brake Slack Adjuster | Mercedes Foot Brake Valve | Scania Sensor, Intake Manifold | Mercedes Accelerator Pedal | Volvo Air Spring | Sauer Achsen Repair Kit, Water Pump | Man
Yandex.Metrica