Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Sensor, ABS | Volvo Repair Kit, Stud | Man Sensor, ABS | R.V.I. Rubber Bushing, Axle Rod | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Signal Lamp | Mercedes Pipe, Exhaust | Man Bushing, Spring | Bergische Achsen Pipe, Exhaust | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Grille, Front Panel | Daf Air Spring | Neway Bushing, Cylinder Block | Man Wheel Hub | Mercedes Hose, Turbocharger | Man Compressor | Volvo Air Spring | Bergische Achsen Bracket, Exhaust | R.V.I. Flasher Relay, Central Electric Unit | R.V.I. Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Air Spring | Daf Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Bracket, Step | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Block | R.V.I. Screw, Bogie Suspension | Mercedes Sensor, ABS | Iveco Kit, Brake Disc Pad | Iveco Pressure Control Valve | Man Bushing, Gear Shift | R.V.I. Water Pump | R.V.I. Position Sensor, Cam Shaft | Daf Shock Absorber | Mercedes Windscreen Wiper, Mechanism | Man Service Brake Chamber | Schmitz Gas Spring | Volvo Drag Link | R.V.I. Door | Volvo Repair Kit, Drag Link | R.V.I. Rubber Blade, Windscreen Wiper | Man Relay Valve | Daf Torque Rod | Scania Hose, Radiator | Volvo Ball Joint | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Protective Cap, Head Lamp | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Drag Link | Mercedes Clamp, Exhaust | Man Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Clamp, Exhaust | Daf Hose, Intercooler | Man Feed Pump | Man Cover, Mudguard | Man Motor, Door Window | Scania Air Spring | Sauer Achsen Overflow Valve | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Daf Signal Lamp | Mercedes Safety Valve | Volvo Brake Slack Adjuster | R.V.I. Hose, Air Filter | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Hinge, Front Panel | Scania Bearing, Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Spring | Daf Torque Rod | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Bellow, Cab | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Fuel Filter | R.V.I. Bushing, Stud | Bergische Achsen Plate, Step | Daf Hose, Brake Chamber | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Nut, Bogie Suspension | Bergische Achsen Hose, Radiator | Volvo Bogie Bearing | Mercedes Mounting, Exhaust | Mercedes Ball Joint | Daf Solenoid Valve | Mercedes Nylon Pipe, Black | Bergische Achsen Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Clutch Servo | Mercedes Oil Pump | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Carrier, Wheel Hub | Man Air Spring | Man Exhaust Manifold | Man Quick Release Valve | Iveco Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Air Spring | Neway Hose, Turbocharger | Volvo Mirror Glass | Daf Hand Pump, Feed Pump | Scania Bearing, Wheel Hub | Man U Bolt, Spring | Sauer Achsen Air Spring | Hutchens Mounting, Engine | Volvo Repair Kit, Feed Pump | Man Ball Joint | Iveco Levelling Valve Control Rod, Cab | Volvo Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Daf Bracket, Spring | York Dust Cover, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Clamp, Exhaust | Man Ball Joint | Ror-Meritor Accelerator Wire | Scania Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Repair Kit, Bogie Suspension | Scania Pressure Control Valve | R.V.I. U Bolt, Spring | Mercedes Pressure Control Valve | Daf Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Iveco Axle Nut | Man Cover, Bogie Suspension | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Cylinder Head | Daf Flasher Relay, Central Electric Unit | Mercedes Drag Link | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Freightliner King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Drive Shaft, Fan | Man Air Spring | Schmitz Flywheel | Man Buffer, Cab | R.V.I. Silencer, Air Tank | Iveco Accelerator Wire | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Relay Valve | Scania Float, Fuel Tank | Scania Bracket, Step | Iveco Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Levelling Valve | Daf Wheel Hub | Bergische Achsen Grille, Front Panel | Daf Mirror | Iveco Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Buffer, Spring | Volvo Shackle, Spring | Scania Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Oil Filter | R.V.I. Exhaust Manifold | Scania Air Spring | Volvo Clutch Servo | Scania Double Diaphragm Brake Chamber | Daf Lens, Head Lamp | Mercedes Blade, Fan | Daf Gas Spring | Scania Wheel Hub | Mercedes Clamp, Injector | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Windscreen Wiper, Mechanism | Man Repair Kit, Spring | Volvo Gasket, Cylinder Head | Mercedes Tension Roller, Fan | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Schmitz Propeller Shaft Bearing | Mercedes Main Cylinder | R.V.I. Buffer, Spring | Iveco Air Spring | Mercedes Thrust Washer, Wheel Hub | Mercedes Sensor, Retarder | Scania Air Spring | Mack Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Exhaust Manifold | Mercedes Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Fuel Filter | Volvo Sensor, ABS | Scania Rubber Bushing, Wishbone | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Air Deflector, Cab Corner | Daf Mounting, Engine | R.V.I. Air Spring | Volvo Piston, Air Spring | Daf Repair Kit, Stud | Sauer Achsen Expansion Tank Cap, Radiator | Volvo Service Brake Chamber | Bergische Achsen Air Spring | Hendrickson Sensor, ABS | Schmitz Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Quick Release Valve | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Bracket, Stop Light | Man Cylinder Head | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Sensor, Oil Pump | Mercedes Repair Kit, Clutch | Volvo Air Spring | Fruehauf Plate Kit, Cylinder Head | Man Nut, Bogie Suspension | Man Piston | Iveco Torque Rod | Iveco Air Filter Cartridge | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Gasket Kit, Cylinder Head | Mercedes Brake Lining Rivets | Universal Fuel Filter | Daf Air Spring | Daf Pulley, Fan | Mercedes Visco Drive, Fan | Scania Axle Nut | Daf Rubber Bushing, Spring | York Stud | Fruehauf Hub Cap | Daf Pipe Kit, Injector | Mercedes Drag Link | Mercedes Bumper | Man Rubber Bushing, Cab | Mercedes Sensor, Oil Pump | Mercedes Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Head Lamp | Mercedes Shock Absorber | Sauer Achsen Seal Ring, Wheel Hub | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | GMC Piston | Mercedes Buffer, Spring | Scania Plate, Step | Mercedes Air Spring | Volvo Clutch Disc | Mercedes Brake Dust Cover | Daf Roller, Brake Shoe | R.V.I. Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Stud | Bergische Achsen Repair Kit, Bogie Suspension | Daf Service Brake Chamber | Kögel Cushion, Spring | Volvo Front Panel | Scania U Bolt, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Stud | Sauer Achsen Gasket, Retarder | Scania Drag Link | Scania Joint Cross | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Mercedes Oil Level Sensor | Mercedes Flywheel | Mercedes Air Spring | Sauer Achsen Air Spring | Iveco Cover, Axle Steering Knuckle | Volvo Compression Spring, Cab | Man Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Drag Link | Daf Air Spring | Ridewell Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Overflow Valve | Mercedes Torque Rod | Scania Service Brake Chamber | Kögel Hose, Retarder | Scania Piston, Air Spring | Volvo Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Repair Kit, Retarder | Scania Pressure Sensor | Kögel Drag Link | Iveco Shock Absorber | Sauer Achsen Handle, Door | R.V.I. Oil Filter | Man Air Spring | Volvo Alternator | R.V.I. Repair Kit, Cab | R.V.I. Stud | R.V.I. Tank Cap, SCR System | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Motor, Door Window | Man Ring, ABS | Volvo Lamp, Sun Visor | Volvo Silencer, Exhaust | Daf Cylinder Head | Mercedes Hose, Radiator | Scania Mudguard | R.V.I. Retainer, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Drag Link | Mercedes Stud | Mercedes Hose, Intercooler | Mercedes Quick Release Valve | R.V.I. Nut, Injector | Man Air Spring | Sae-Gigant Air Spring | Iveco Sensor, ABS | Man Shock Absorber | Sauer Achsen Sensor, Brake Disc Pad | R.V.I. Bracket, Cab | Scania Spring, Brake Shoe | Volvo Bearing, Flywheel | Volvo Yoke, Battery | Man Pipe, Fuel Filter | Scania Torque Rod | Scania Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Peterbilt Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Clutch Servo | Daf Seal Ring, Wheel Hub | Man Mudguard | Iveco Hose, Cab Tilt | R.V.I. Cylinder Head | Iveco Propeller Shaft Bearing | Iveco Repair Kit, Brake Adjuster | R.V.I. Brake Shoe Kit, Brake Drum | Volvo Signal Lamp | Mercedes Buffer, Spring | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Man Housing, Step | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Main Cylinder | Mercedes Sensor, ABS | Krone Switch, Door Window | Volvo Piston, Air Spring | Bergische Achsen Drag Link | Man Pressure Control Valve | Man Water Pump | Scania Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Drag Link | Mercedes Rubber Ring, Fan | Man Fuel Filter | Volvo Brake Disc | Man Silencer, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Brake Dust Cover | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Dryer | Iveco U Bolt, Spring | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Seal Ring, Input Shaft | Daf Gas Spring | Iveco Housing, Water Pump | Man Drag Link | Mercedes Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Flywheel | Man Oil Filter | Scania Lock Washer, Axle | Volvo Compression Spring, Cab | Mercedes Visco Fan | Iveco Pipe, Turbocharger | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Fruehauf Buffer, Spring | Sauer Achsen Axle Nut | R.V.I. Water Pump | Volvo Repair Kit, SCR System | Universal Brake Shoe, Brake Drum | Man Flange Pipe, Intake Manifold | Scania Clutch Disc | Mercedes Ball Joint | Mercedes Sensor, ABS | R.V.I. Clutch Fork | Man Bridge Assembly, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Spring | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Wheel Hub | Man Bearing, Wheel Hub | Volvo Wheel Hub | Iveco Clamp, Exhaust | Daf Cable, Front Panel Lock | Scania Lift, Door Window | Mercedes Clutch Servo | Volvo Bracket, Spring | Schmitz Adjusting Mechanism, Brake Caliper | R.V.I. Gasket, Cylinder Block Cover | Volvo Bearing, Input Shaft | Volvo Bracket, Spring | R.V.I. Quick Release Valve | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Nut, Stud | Bergische Achsen Plate Kit, Cylinder Head | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Scania Clamp, Exhaust | Mercedes Seal Ring, Compressor | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Achsen Pressure Control Valve | Scania Cover, Battery | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Air Spring | Volvo Repair Kit, Cab Tilt | Volvo Air Spring | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Half Bearing, Stabilizer Bar | Scania Air Spring | Volvo Drag Link | Volvo Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Hinge, Front Panel | Volvo Hinge, Front Panel | Scania Ball Joint | Man Clamp | Universal Exhaust Manifold | Man Steering Pump | Iveco Hose, Radiator | Mercedes Screw, Axle Rod | R.V.I. Brake Dust Cover | Trailor Air Spring | Volvo Sun Visor | Volvo Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Fuel Tank | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Bearing, Wheel Hub | Mercedes Shock Absorber | Bergische Achsen Front Panel | Scania Visco Drive, Fan | Man Ball Joint | Scania Hose, Radiator | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | SMB Mounting, Engine | Man Heater, Air Tank | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Thrust Ring, Distribution Shaft | Man Brake Pressure Regulator | Daf Head Lamp | Daf Diaphragm, Brake Chamber | Universal Levelling Valve | Schmitz Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Pressure Control Valve | Man Bracket, Spring | Bergische Achsen Drag Link | Mercedes Lock Cylinder, Door | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Bumper | Mercedes Clamp, Exhaust | Man Hose, Radiator | Mercedes Housing, Step | Iveco Plate, Bumper | Mercedes Mudguard | Iveco Clutch Servo | R.V.I. Gasket, Cylinder Head | Scania Spring Brake Chamber | Mercedes Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Step | Iveco Piston | Scania Drag Link | Mercedes Pressure Sensor | Krone Bushing, Spring | Freightliner Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Steering Pump | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Air Spring | Ror-Meritor Piston | Mercedes Clutch Release Bearing | Mercedes Multiway Valve | Daf Nozzle, Piston | Man Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Air Spring | Peterbilt Signal Control Arm | Man Brake Disc | Neoplan Relay Valve | Man Rubber Bushing, Spring | Mercedes Knob Cap, Gear Shift | Volvo Drag Link | Scania Hand Pump, Feed Pump | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Repair Kit, Shock Absorber | Volvo Levelling Valve | Iveco Hose, Retarder | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Seal Ring, Gear Box Housing | Man Ball Joint | Scania Mounting, Spring | International Navistar Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Mounting, Engine | Mercedes Air Tank | Schmitz Hose, Intercooler | Volvo Visco Fan | Scania Seal Ring, Differential Gear Housing | Setra Main Cylinder | Iveco Ball Joint | Iveco Brake Slack Adjuster | Neoplan Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Lock Washer, Axle | Scania Repair Kit, Cab | R.V.I. Air Filter, Oil Sump | Iveco Water Pump | Man Bogie Bearing | R.V.I. Blade, Fan | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes
Yandex.Metrica