Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Gasket Kit, Compressor | Man Brake Disc | Bergische Achsen Cable, Gear Shift | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Ford U Bolt, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Cab Tilt | Daf Straight Coupling | Man Levelling Valve | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Oil Filter | Man Spring, Brake Shoe | Volvo Feed Pump | Scania Valve, Gear Selector Housing | R.V.I. Head Lamp | Mercedes Mudflap, Mudguard | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Oil Filter | Iveco Brake Slack Adjuster | Daf Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Step Plate, Bumper | Man Head Lamp | Mercedes Seal Ring, Cam Shaft | Iveco Bumper | Mercedes Piston | Volvo Bracket, Head Lamp | Volvo Ball Joint | Volvo Clutch Release Bearing | Neoplan Ball Joint | R.V.I. Expansion Tank, Radiator | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Air Dryer Cartridge | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Neoplan Cable, Gear Shift | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | SMB Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Mounting, Gear Box | Volvo Bearing, Wheel Hub | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Air Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Compressor | Man Water Pump | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Precleaner, Fuel Filter | Iveco Lift, Door Window | Mercedes Pulley, Alternator | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Oil Pump | Man Joint Cross | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Head Lamp | Man Repair Kit, Brake Caliper | Scania Lock, Door | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Scania Silencer, Exhaust | Iveco Air Spring | Ridewell Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Hendrickson Buffer, Spring | Daf Rubber Bushing, Spring | Bergische Achsen U Bolt, Spring | Mercedes Bushing, Spring | Bergische Achsen Mudguard | Daf Belt Tensioner, Fan | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Kenworth Bearing, Differential Gear Housing | Daf Pressure Sensor | R.V.I. Lift, Door Window | Daf Ball Joint | Daf Repair Kit, Gear Shift | Mercedes Axle Nut | R.V.I. Nylon Pipe, Black | Man V Arm | Man Piston, Air Spring | Fruehauf Head Lamp | Iveco Spring Brake Chamber | Man Nut, Traverse | Man Seal Ring, Wheel Hub | Scania Thrust Washer, Bogie Suspension | Mercedes Head Lamp | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Repair Kit, Clutch Servo | Daf Clutch Disc | Man Hand Pump, Feed Pump | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Spring Brake Chamber | Daf Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Mercedes Washer, Injection Pump | Daf Repair Kit, Cab | Mercedes Bracket, Radiator | Scania Switch, Starter Motor | Mercedes Hose, Radiator | Scania Axle Nut | Sauer Achsen Union Nut | Universal Repair Kit, Cab | Iveco U Bolt, Spring | Bergische Achsen Drain Valve | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Cab Tilt | Scania Service Brake Chamber | Scania Repair Kit, Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Regulator, Alternator | Volvo Oil Sump | Volvo Buffer, Cab | Volvo Shock Absorber | Scania Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Man Oil Filter, Gear Box | R.V.I. Axle Nut | Bergische Achsen Water Pump | Iveco Clutch Servo | Man Nut, Stud | Mercedes Handle, Door | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Plate Kit, Cylinder Head | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Scania Rubber Bushing, Spring | Trailor Knob, Gear Shift | Mercedes Shock Absorber | Iveco Silencer, Exhaust | R.V.I. Brake Lining Rivets | Universal Drag Link | Man Housing, Head Lamp | Volvo Mounting, Engine | Iveco V Arm | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Gas Spring | Man Bushing, Brake Cam Shaft | Fruehauf Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Clutch Servo | Daf Levelling Valve | Iveco Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Hose, Oil Cooler | Daf Kit, Brake Disc Pad | R.V.I. Cable, Door Window | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Hose, Radiator | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Repair Kit, Compressor | Scania Sensor, Radiator | Daf Tension Roller, Fan | Mercedes Clutch Fork | Man Frame, Head Lamp | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Drag Link | Volvo Frame, Head Lamp | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Iveco Mirror | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Ring Kit, Piston | Mercedes Pin, Brake Shoe | Fruehauf Axle Nut | Mercedes Brake Shoe Kit, Brake Drum | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Seal Ring, Gear Box Housing | Volvo U Bolt, Spring | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Iveco Wheel Hub | Volvo Knob, Gear Shift | R.V.I. Shock Absorber | York Air Spring | Neway Air Spring | Freightliner Sensor, ABS | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Cylinder, Gear Shift Control | Daf Connecting Rod, Piston | Man Seal Ring, Injection Pump | Man Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Roller, Brake Shoe | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Spring Clamp, Brake Adjuster | Volvo Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Air Spring | Iveco Foot Brake Valve | Man Piston | Daf Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Neoplan Sensor, Fuel Filter | Man Shock Absorber | Sauer Achsen Gasket Kit, Compressor | Mercedes Ring, ABS | Bergische Achsen Axle Nut | Ror-Meritor Brake Disc | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Relay Valve | Volvo Stud | Mercedes Mudguard | Volvo Bushing, Spring | Mack Ring, ABS | Daf Buffer, Cab | Volvo Repair Kit, Oil Sump | Scania Rubber Bushing, Cab | Iveco Cylinder, Accelerator Pedal | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Visco Fan | Scania Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Ring, ABS | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Volvo Air Spring | Peterbilt Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Clutch Release Bearing | Setra Drag Link | Mercedes Washer, Propeller Shaft Bearing | Scania Piston | R.V.I. Sensor, Gear Shift Control | Volvo Retainer, Fan | R.V.I. Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder Blade, Fan | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Accelerator Pedal | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Daf Torque Rod | Scania Cushion, Spring | Volvo Air Bellow, Cab | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Shackle, Spring | Scania Knob, Gear Shift | Volvo Solenoid Valve | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | SMB Mounting, Engine | Volvo Starter Ring Gear | Daf Rondela, Stud | Iveco Wheel Hub | Bergische Achsen Bearing, Power Take Off | Mercedes Service Brake Chamber | Daf Air Spring | Man Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Switch, Brake Pedal | Mercedes Air Filter Cartridge | Volvo Brake Slack Adjuster | Scania Ball Joint | Volvo Air Spring | Daf Shock Absorber | Schmitz Gasket, Thermostat | Scania Joint Cross | Universal Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo Brake Disc | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Water Pump | Man Levelling Valve | Iveco Clutch Servo | Daf Seal Ring, Wheel Hub | Daf Drag Link | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Shock Absorber Rubber Bushing, Cab | Iveco Levelling Valve | Schmitz Axle Nut | Sauer Achsen Plug, Radiator | Scania Brake Dust Cover | Volvo Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Spring, Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Hose, Compressor | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Hendrickson Overflow Valve | Scania Silencer, Exhaust | Volvo Bearing, Crown Wheel & Pinion | Volvo Mounting, Engine | Freightliner Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Grille, Front Panel | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Repair Kit, Compressor | Man Seal Ring, Injector | Daf Stud | R.V.I. Bellow, Air Filter | Mercedes Cable, Parking Brake | Mercedes Lens, Head Lamp | Man Mounting, Engine | Freightliner Repair Kit, Brake Cam Shaft | York Bracket, Cab | Scania Air Spring | Daf Repair Kit, Water Pump | Mercedes Buffer, Spring | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Sensor, ABS | Daf Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Fuel Filter | R.V.I. Spring, Brake Shoe | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Locking Eye, Door | Daf Gasket Kit, Compressor | Volvo Switch | Volvo Brake Slack Adjuster | R.V.I. Filter, Cab Heating & Ventilation | Volvo Repair Kit, Stud | Sauer Achsen Mudguard | R.V.I. Shock Absorber | R.V.I. Drag Link | Scania Buffer, Bogie Suspension | Ror-Meritor Bracket, Axle Rod | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Relay, Central Electric Unit | Daf Repair Kit, Cab | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Speed Sensor | Mercedes Cylinder Head | Daf Frame, Bumper | Volvo Repair Kit, Compressor | Mercedes Stud | Man Rubber Bushing, Spring | GMC Hose, Radiator | Mercedes Head Lamp | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Volvo Axle Nut | Kassbohrer Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Accelerator Wire | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Volvo T Union Push in Connector | Universal Accelerator Wire | Man Levelling Valve | R.V.I. Service Brake Chamber | Schmitz Hose, Oil Filler | Man Clutch Servo | Daf Head Lamp | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Motor, Door Window | Iveco Brake Slack Adjuster | Scania Sensor, ABS | R.V.I. Repair Kit, Feed Pump | Iveco Air Spring | Sauer Achsen Bracket, Cab | R.V.I. U Bolt, Spring | Mercedes Gasket Kit, Retarder | Scania Torque Rod | Volvo Mounting, Engine | Man Rubber Bushing, Spring | Ford Clutch Release Bearing | Mercedes Washer Container, Windscreen Wiper | Man Ring Kit, Piston | Iveco Gasket, Oil Sump | Daf Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Mudguard | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Clamp, Injector | Volvo Hose, Cab Tilt | Mercedes Repair Kit, Air Spring | Bergische Achsen Air Spring | Volvo Ball Joint | Man Repair Kit, Feed Pump | R.V.I. Cab Tilt Lock | Man Brake Disc | Daf Ball Joint | Neoplan Air Filter Cartridge | Scania Hose, Radiator | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Valve, Injection Pump | Daf Compressor | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Bergische Achsen Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Hose, Brake Chamber | Mercedes Mounting, Cab | Freightliner Air Spring | Volvo Ball Joint | Mercedes Air Spring | Daf Air Spring | Kenworth Bushing, Brake Cam Shaft | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Hose, Air Tank | Daf Air Bellow, Seat | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Axle Rod | Kassbohrer Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Gasket Kit, Compressor | Scania Plug, Cylinder Block | Daf Bracket, Spring | Volvo U Bolt, Spring | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Stud | Bergische Achsen Spring Clip, Axle | Ror-Meritor Hose, Clutch Servo | Mercedes Drag Link | Man Spring Brake Chamber | Mercedes Air Spring | Mercedes Mounting, Engine | Volvo Sensor, Gear Selector Housing | R.V.I. Clamp, Exhaust | Neoplan Drag Link | Volvo Cab Corner | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Clutch Servo | Man Connecting Rod, Piston | Daf Rubber Bushing, Spring | Iveco Buffer, Spring | R.V.I. Handle, Door | R.V.I. Cover, Mudguard | Daf Mounting, Spring | Mercedes Shock Absorber | Fruehauf Repair Kit, Valve | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Door | Mercedes Air Bellow, Cab | Peterbilt Drain Valve | Daf Hose, Radiator | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Repair Kit, Clutch Servo | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Scania Repair Kit, Compressor | R.V.I. Cable, Gear Shift Control | Man Drag Link | Volvo Hose, Radiator | Scania Joint Cross | Mercedes Gasket, Oil Cooler | Mercedes Air Spring | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Drag Link | Mercedes Temperature Sensor | Mercedes Hub Cap | Sauer Achsen Bumper | Mercedes Gasket, Injection Pump | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Hose, Intercooler | Setra Bearing, Wheel Hub | Man Wear Indicator, Brake Slack Adjuster | Scania Shut-Off Valve | Man A Pillar, Front Panel | Scania Drain Valve | Neoplan Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Air Bellow, Seat | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Volvo Cab Corner | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Clutch Release Bearing | Iveco Propeller Shaft Bearing | Man Wheel Hub | Bergische Achsen Mudguard | Iveco Tension Roller, Fan | Scania Bolt, Spring | Mercedes Sensor, ABS | Man Bracket, Spring | Mercedes Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Sun Visor | Scania Service Brake Chamber | Scania Coupling | Iveco Clutch Disc | Man Spring Brake Chamber | Mercedes Bracket, Spring | Weweler Air Spring | Ror-Meritor Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Seal Ring, Gear Selector Housing | Setra Repair Kit, Wheel Hub | SMB Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Stud | Iveco Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Cushion, Spring | Man Torque Rod | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | Iveco Bracket, Cab Corner | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Scania Nut, Stud | Man Bearing, Wheel Hub | Iveco Cover, Battery | Volvo Air Spring | Sauer Achsen Front Panel Lock | R.V.I. Brake Dust Cover | Sae-Gigant Bumper | Volvo Bearing, Windscreen Wiper | Scania Spring, Brake Shoe | SMB Shock Absorber Rubber Bushing, Cab | Iveco Wheel Hub | Volvo Pulley, Alternator | Mercedes Piston | R.V.I. Sensor, ABS | Fruehauf Joint Cross | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Iveco Air Spring | International Navistar Solenoid Valve | Man Speed Sensor | Volvo Air Spring | Fruehauf
Yandex.Metrica