Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Gasket Kit, Cylinder Head | Mercedes Sensor, Brake Disc Pad | Man Drag Link | Scania Pipe, Exhaust | Man Plate Kit, Cylinder Head | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Iveco Gasket Kit, Compressor | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Mercedes Water Pump | Man Axle Nut | Volvo Hose, Brake Chamber | Mercedes Levelling Valve | Scania Pressure Control Valve | Man Cylinder, Cab Tilt | Daf Ball Joint | Ford Exhaust Manifold | Scania Clutch Servo | Daf Compressor | Iveco Air Spring | Mercedes Repair Kit, Cab | Volvo Air Spring | Mercedes Signal Lamp | Man Repair Kit, Spring | Mercedes U Bolt, Spring | Scania Bearing, Distribution Shaft | Scania Drag Link | Mercedes Air Spring | Mercedes Levelling Valve | Scania Seal Ring, Input Shaft | Iveco Cushion, Spring | Volvo Mirror | R.V.I. Drag Link | Iveco Piston, Air Spring | Bergische Achsen Hub Cap | Kassbohrer Repair Kit, Stud | Mercedes Gasket, Cylinder Head | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Air Spring | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Clamp | Universal Gasket, Exhaust Manifold | Man Hose, Cab Tilt | Man Bearing Cap, Axle | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Mercedes Cylinder, Exhaust Brake | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Pressure Control Valve | Scania Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Plate, Step | Iveco Drag Link | Scania U Bolt, Spring | Mercedes Joint Cross | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Housing, Water Pump | Scania Bearing, Wheel Hub | Man Ball Joint | Mercedes Cap, Oil Filler | R.V.I. Mounting, Engine | Freightliner Hose, Intercooler | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Daf Seal Ring, Gear Selector Housing | Daf Accelerator Pedal | Mercedes Lift, Door Window | R.V.I. Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Coupling | Daf Pin, Brake Shoe | Ror-Meritor Hose, Cab Tilt | Volvo Rubber Bushing, Spring | Schmitz Nut, Balance Arm Axle | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Clutch Servo | Daf Coupling | Volvo Double Diaphragm Brake Chamber | Bergische Achsen Lock Nut, Oil Filter | Scania Mounting, Engine | Mercedes Oil Pressure Sensor | Volvo Grille, Air Filter | Volvo Air Filter Cartridge | Iveco Bearing, Gear Box | R.V.I. Pipe, Exhaust | Mercedes Cylinder Head | Iveco Pipe, Exhaust | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Iveco Joint Cross | Universal Cover, Bumper | Man Speed Sensor | Volvo Buffer, Spring | Man Non Return Valve | Mercedes Air Tank | Schmitz Bolt, Spring | Volvo Flywheel | Mercedes Repair Kit, Cab | Scania Air Spring | Iveco Bracket, Mudguard | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Rubber Strap, Mudguard | Daf Handle, Door | Mercedes Hose, Cab Tilt | Mercedes Sensor, Steering Lock | Volvo Lock Cylinder, Door | Mercedes Spring Brake Chamber | Daf Bowl, Fuel Filter | Daf Link, Stabilizer Bar | Mercedes Bushing, Spring | Bergische Achsen Gasket, Oil Sump | R.V.I. Hose, Radiator | Iveco Bushing, Spring | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Compressor | Daf Handle, Door | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Man Belt Tensioner, Fan | Iveco Bellow, Air Filter | Man Lift, Door Window | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Man Head Lamp | Iveco Hose, Radiator | Volvo Air Spring | Mercedes Pipe, Exhaust | Scania Push in Connector | Universal Pipe, Exhaust | Man Cab Tilt Lock | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Scania Air Spring | Neway Water Pump | Man Belt Tensioner, Fan | Scania Torque Rod | Mercedes Sensor, ABS | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | Setra Bracket, Spring | Daf Cylinder Head | Scania Rubber Bushing, Wishbone | Mercedes Link, Gear Shifting | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Rubber Bushing, Shock Absorber | Volvo Cover, Balance Arm Axle | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Repair Kit, Cab | Man Bellow, Air Filter | Scania U Bolt, Spring | Mercedes Air Filter Cartridge | Iveco Switch | Volvo Hand Brake Valve | Mercedes Retainer, Fan | Volvo Sun Visor | Scania Pipe, Exhaust | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Daf Air Deflector, Cab Corner | Man Pipe, Exhaust | Scania Hose, Turbocharger | Man Ball Joint | Volvo Fog Lamp | Daf Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Drag Link | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Sun Visor | Mercedes Ring Kit, Piston | Scania Mounting, Engine | R.V.I. Drag Link | Scania Mounting, Engine | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Iveco Shock Absorber | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Daf Belt Tensioner, Fan | Iveco Seal Ring, Differential Gear Housing | Volvo Wheel Hub | Volvo Valve, Injection Pump | Iveco Stud | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Spoiler, Bumper | Volvo Clutch Servo | R.V.I. Tank Cap, SCR System | Iveco Regulator, Alternator | Mercedes Bushing, Cab | Volvo Feed Pump | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Mercedes V Arm | Mercedes Link, Stabilizer Bar | Volvo Silencer, Exhaust | Volvo Handle, Door | Daf Torque Rod | Scania Thrust Washer, Bogie Suspension | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Half Bearing, Axle | Volvo Joint Cross | R.V.I. Service Brake Chamber | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Signal Lamp | Mercedes Grip Head, Connecting Rod | Bergische Achsen Service Brake Chamber | Man Stud | Man Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Nut, Stud | Scania Hose, Radiator | Scania V Arm | Man Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Man Handle, Door | Man Buffer, Spring | Man Tension Roller, Fan | Mercedes Roller Chain, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Sleeve Insert for Nylon Pipe | Scania Bushing, Axle Steering Knuckle | Sauer Achsen Solenoid Valve | Man Brake Slack Adjuster | Scania Signal Lamp | R.V.I. Mounting, Engine | R.V.I. Drag Link | Mercedes Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Scania Tension Roller, Fan | Iveco Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Disc, Cylinder Head | Volvo Synchronizing Ring, Distribution Shaft | Man Clutch Servo | Daf Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes U Bolt, Spring | R.V.I. Clutch Servo | Iveco Ball Joint | Daf Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Washer, Injection Pump | Scania Bushing, Brake Cam Shaft | York Air Spring | Man Hose, Climate | Scania Cylinder, Exhaust Brake | Daf V Arm | Volvo Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Support Pin, Bogie Suspension | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Scania Joint, Gear Shift | Mercedes Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Filter Set, SCR System | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Hose, Compressor | Volvo Brake Disc | Mercedes Door | Mercedes Relay Valve | Daf Pipe, Exhaust | Scania Repair Kit, Axle Rod | Volvo Accelerator Wire | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Mercedes Sensor, ABS | Volvo Water Pump | Mercedes Spring Clip, Axle | Scania Propeller Shaft Bearing | Scania Brake Lining Rivets | Man Piston | Iveco Gasket, Oil Filter | Volvo Air Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Cab | Scania Wheel Hub | Bergische Achsen Steering Lock | Scania Repair Kit, Brake Shoe | York Accelerator Wire | Daf Ball Joint | Daf Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Kassbohrer Air Spring | Schmitz Air Spring | Daf Storage Box Cable, Accessory | Mercedes U Bolt, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Cab | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Gasket, Oil Sump | R.V.I. Clutch Fork | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Mounting, Engine | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Hose, Turbocharger | Man Foot Brake Valve | Daf Pin, Spring | Man Seal Ring, Bogie Suspension | Volvo Silencer, Exhaust | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Head Lamp | Iveco Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Cab Tilt Lock | Scania Relay Valve | Daf Sensor, ABS | Scania Service Brake Chamber | Bergische Achsen Rubber Bushing, Axle Rod | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Universal Diaphragm, Brake Chamber | Mercedes Flywheel | Mercedes Gasket, Intake Manifold | Iveco Brake Drum | SMB Belt Tensioner, Fan | Mercedes U Bolt, Spring | R.V.I. Float, Fuel Tank | Mercedes Service Brake Chamber | Mercedes Air Coil, Coupling | Universal Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Piston | Man Gasket, Oil Filter | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Feed Pump | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Man Solenoid Valve | Daf Sensor, Clutch Pedal | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Pressure Sensor | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Shock Absorber, Cab | Scania Piston, Air Spring | Fruehauf Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Air Spring | Neway Pulley, Alternator | Mercedes Rubber Bushing, Axle Rod | Kenworth Nut, Stud | Kassbohrer Bushing, Stud | Bergische Achsen Bracket, Cab | R.V.I. Wheel Hub | Daf Cover, Step | Man Ball Joint | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Spoiler, Bumper | Mercedes Front Panel Lock | Scania Bracket, Spring | Bergische Achsen Roller, Brake Shoe | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Bearing, Balance Arm Axle | Scania Brake Dust Cover | Mercedes Joint Cross | Mercedes Handle, Door | Iveco Bushing, Brake Shoe | Bergische Achsen Bearing, Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Housing, Instrument Panel | Scania Service Brake Chamber | Fruehauf Roller, Brake Shoe | Ror-Meritor Clamp, Exhaust | Man Cover, Mudguard | Mercedes Spring Brake Chamber | Man Seal Ring, Bogie Suspension | Mercedes Lock Washer, Axle | Bergische Achsen Pipe, Exhaust | R.V.I. U Bolt, Spring | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Man Fitting, Retarder | Volvo Oil Filter | Man Repair Kit, Head Lamp | Volvo Protective, Bumper | Scania Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Sun Visor | Mercedes Repair Kit, Stud | Man Signal Lamp | Man Repair Kit, Brake Shoe | Setra Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Rubber Bushing, Cab | Iveco Oil Cooler | Volvo Levelling Valve | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Bearing, Differential Gear Housing | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Stud | R.V.I. Air Spring | Mercedes Steering Pump | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Exhaust Brake | Mercedes Brake Drum | Scania Stud | Volvo Main Cylinder | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Repair Kit, Spring | R.V.I. Sensor, Brake Disc Pad | R.V.I. Mounting, Spring | Bergische Achsen Plug, Trailer Electrical Equipments | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Cover, Bumper | Mercedes Blade, Windscreen Wiper | Man Oil Cooler | Volvo Signal Lamp | Mercedes Air Filter Cartridge | Scania Rubber Bushing, Shock Absorber | Daf Air Spring | R.V.I. Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Air Spring | Mack Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Clamp, Exhaust | Scania Gasket, Timing Case | Mercedes Mirror Glass | Daf Oil Pump | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Sauer Achsen Air Spring | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Air Spring | Hendrickson Cover, Mudguard | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Cable, Front Panel Lock | Scania Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Gasket, Exhaust | R.V.I. U Bolt, Spring | R.V.I. Pipe, Exhaust | Man Air Filter Cartridge | Mercedes Ball Joint | Iveco Air Spring | Ror-Meritor Hinge, Front Panel | Volvo Ball Joint | R.V.I. Repair Kit, Compressor | Mercedes Disc, Cylinder Head | Mercedes Service Brake Chamber | Bergische Achsen Housing, Air Filter | Scania Sensor, Brake Disc Pad | R.V.I. Buffer, Spring | Iveco Flywheel | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Heater, Air Tank | Scania Sensor, Oil Sump | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Solenoid Valve | Volvo Pin, Brake Shoe | Volvo Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Nut, Spring | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | R.V.I. Support, Cab | Scania Dust Cover, Gear Shift | Scania Rubber Bushing, Cab | Iveco Bearing, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bracket, Spring | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Hose, Brake Chamber | R.V.I. Stabilizer Bar, Cab | R.V.I. Ball Joint | Kassbohrer Air Spring | Watson&Chalin Belt Tensioner, Fan | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Bushing, Brake Cam Shaft | Daf Main Cylinder | Volvo Rondela, Stud | Sauer Achsen Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Clutch Fork | Man Oil Pump | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Screw, Injector | Volvo Hose, Radiator | Volvo Repair Kit, Bogie Suspension | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Compressor | Volvo Hose, Radiator | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Pipe, Thermostat | Man Pin, Spring | R.V.I. Tension Roller, Fan | Daf Repair Kit, Stabilizer Bar | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | Scania Bracket, Spring | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Daf Steering Pump | Man Nut, Bogie Suspension | Mercedes Pin, Brake Shoe | SMB Clamp, Exhaust | Volvo Clutch Servo | Mercedes Exhaust Manifold | Mercedes Ball Joint | R.V.I. Air Dryer Cartridge | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | R.V.I. Bushing, Spring | Man Expansion Tank Cap, Radiator | Iveco Brake Slack Adjuster | Kassbohrer Mirror | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mirror | Volvo Repair Kit, Stud | Man Hose, Radiator | Man Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Plug, Cab Tilt | Volvo U Bolt, Spring | Man Relay Valve | Daf Repair Kit, Axle Rod | Daf Double Diaphragm Brake Chamber | R.V.I. Pipe, Fuel Filter | Scania Hose, Brake Chamber | Scania Hose, Radiator | Man Diaphragm, Brake Chamber | Man Drag Link | Scania Bowl, Fuel Filter | R.V.I. Guide, Injector | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Mercedes Air Filter Cartridge | Iveco Ball Joint | R.V.I. Shock Absorber | Mercedes Hub Cap | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I.
Yandex.Metrica