Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Air Spring | Reyco Pressure Control Valve | Daf Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Knob, Gear Shift | Volvo Mudguard | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Mirror | Man Support Pin, Bogie Suspension | Scania Clutch Servo | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Man Rubber Bushing, Axle Rod | Scania Plate, Step | Iveco Clamp, Exhaust | Volvo Rubber Bushing, Axle Rod | Neway Housing, Head Lamp | Scania Air Spring | Mercedes Feed Pump | R.V.I. Mirror Glass | Mercedes Push in Connector | Universal Mudguard | Man Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Gasket Kit, Exhaust Manifold | Volvo Ball Joint | Neoplan Cover, Bumper | Scania Rubber Bushing, Bogie Suspension | Mercedes Protective, Bumper | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Door | Volvo Repair Kit, Stud | Sauer Achsen Repair Kit, Spring | R.V.I. Lock Washer, Axle | Mercedes Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Universal Gas Spring | Mercedes Clutch Disc | Daf Seal Ring, Bogie Suspension | Scania Joint Cross | Iveco Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Repair Kit, Compressor | Mercedes Service Brake Chamber | Man Shroud, Fan | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Iveco Double Diaphragm Brake Chamber | Bergische Achsen Drag Link | Man Repair Kit, Compressor | Volvo Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Wiper Control Arm | Volvo Rubber Bushing, Axle Rod | Daf Pressure Sensor | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Fuel Filter | Mercedes Cover, Side Panel | Scania Exhaust Brake | Mercedes Gear, Compressor | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Propeller Shaft Bearing | Man Gasket, Oil Sump | Man Bracket, Clutch Fork | Mercedes Spring Brake Chamber | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Brake Dust Cover | Sae-Gigant Ball Joint | Volvo Ball Joint | Man Rondela, Stud | Bergische Achsen Pulley, Alternator | Volvo Nut, Bogie Suspension | Mercedes Hose, Cab Tilt | Volvo Heat Shield, Exhaust | Volvo Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Kassbohrer Gasket Kit, Injector | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Torque Rod | Mercedes Lock Plate, Brake Shoe | Scania Bearing, Wheel Hub | Scania Bearing Cap, Brake Caliper | Volvo Ball Joint | Man Air Spring | International Navistar Piston | Mercedes Gasket, Water Pump | Man Air Spring | Man Brake Dust Cover | Iveco Drag Link | Scania Cover, Bumper | Scania Air Spring | Scania Clutch Fork | Scania Cover, Mudguard | Man Head Lamp | Iveco Multiway Valve | Volvo Piston, Air Spring | Daf Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Daf Spot Lamp, Sun Visor | Scania Shock Absorber | Iveco Gear, Compressor | Man Overflow Valve | Man Axle Nut | Man Concrete Pump Piston | Putzmeister Strainer, Fuel Tank | Scania Brake Slack Adjuster | Daf Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Dust Cover, Gear Shift | Man Handle, Door | Iveco Cable, Gear Shift | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Cushion, Spring | Ror-Meritor Kit, Brake Disc Pad | Daf Flexible Pipe, Exhaust | Universal Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Nut, Stud | Mercedes Hose Nipple with O-Ring | Universal Nut, Bogie Suspension | Mercedes Mounting, Cab | Mercedes Overflow Valve | Iveco Axle Nut | Ror-Meritor Blade, Fan | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Knob Cap, Gear Shift | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Sauer Achsen Bumper | Scania Relay Valve | Daf Sensor, ABS | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Hendrickson Accelerator Wire | Man Overflow Valve | Volvo Air Filter Cartridge | Iveco Overflow Valve | Bergische Achsen Bushing, Spring | International Navistar Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Brake Slack Adjuster | R.V.I. Repair Kit, Drag Link | Ford Fitting, Retarder | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Silencer, Air Tank | Volvo Nut, Stud | Trailor Shock Absorber | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Daf Cylinder, Exhaust Brake | Daf Air Spring | Ror-Meritor Bracket, Bumper | Daf Pressure Sensor | Iveco Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Speed Sensor | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Cab Corner | Man Visco Fan | R.V.I. Stud | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Man Drag Link | Daf Rubber Bushing, Connecting Rod | Bergische Achsen Repair Kit, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Feed Pump | Scania Sealing Strip, Timing Case | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Man Screw Plug with O-Ring | Universal King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Trailor Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Air Spring | Neway Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Seal Ring, Differential Gear Housing | Volvo Repair Kit, Spring | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Load Sensing Valve | Fruehauf Air Spring | Daf Drag Link | Man Repair Kit, Axle Rod | Volvo Water Pump | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Lining Kit, Brake Drum | Kassbohrer Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Accelerator Wire | Man Hose, Cab Tilt | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Spring Pin, Brake Shoe | Mercedes Air Bellow, Cab | Ror-Meritor Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Cylinder, Injection Pump | Daf Sensor, ABS | Daf Bushing, Spring | Hutchens Repair Kit, Cab | Mercedes Clutch Fork | Man Mirror Glass | Man Seal Ring, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Sensor, Oil Sump | R.V.I. Air Deflector, Cab Corner | Man Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Bracket, Spring | Volvo Pressure Sensor | Daf Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Daf Connecting Rod, Piston | Daf Service Brake Chamber | Schmitz Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Air Filter, Retarder | Scania Ball Joint | International Navistar Bearing, Wheel Hub | Iveco Clutch Fork | R.V.I. Head, Fuel Filter | Volvo Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Pressure Control Valve | Scania Spring, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Balance Arm Axle | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Kassbohrer Gasket Kit, Compressor | Volvo Cylinder Block | Man Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Bearing, Wheel Hub | Mercedes Hub Cap | Bergische Achsen Mounting, Engine | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Man Repair Kit, Stud | Bergische Achsen Seal Ring, Differential Gear Housing | Scania Joint Bearing, Bogie Suspension | Iveco Air Spring | Neway Piston | Iveco Rubber Strap, Mudguard | Daf Rubber Bushing, Spring | Freightliner Shock Absorber | Mercedes Stud | R.V.I. Ball Joint | Neoplan Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Piston, Air Spring | Bergische Achsen Propeller Shaft Bearing | Daf Repair Kit, Axle Rod | Man Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Bushing, Brake Shoe | Daf Silencer, Exhaust | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Scania Clamp, Exhaust | Volvo Wheel Hub | Scania Housing, Air Filter | Man Seal Ring, Steering | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Mercedes Spring Brake Chamber | Daf Flywheel | Mercedes Compression Spring, Cab | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Brake Lining Rivets | Mercedes A Pillar, Front Panel | Man Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Service Brake Chamber | Daf Solenoid Valve | Man Pressure Sensor | Mercedes Oil Filter | Scania Air Spring | Sae-Gigant Link, Stabilizer Bar | Mercedes Bushing, Gear Shift | Scania Sensor, ABS | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ford Repair Kit, Engine | Mack Diaphragm, Brake Chamber | Man Wheel Hub | Mercedes Clutch Disc | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | Daf Hinge, Accessory | R.V.I. Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Sensor, Gear Selector Housing | Mercedes Valve, Gear Box Housing | Man Hub Cap | Iveco Cylinder Head | Mercedes Diaphragm, Brake Chamber | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Scania Strap, Exhaust | Volvo Pin, Brake Shoe | Bergische Achsen Flange, Wheel Hub | Sauer Achsen Shock Absorber | Sauer Achsen Screw, Brake Disc | Man Mirror | Scania Feed Pump | Man Cylinder Head | Volvo Joint Cross | Iveco Air Dryer | Neoplan Clutch Disc | Mercedes Rubber Bushing, Axle Rod | International Navistar Silencer, Exhaust | Mercedes Clutch Release Bearing | Man Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Repair Kit, Cab | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Cab Tilt Lock | Scania Hose, Intercooler | R.V.I. Fuel Tank | Man Gear, Compressor | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Exhaust Manifold | Man Brake Slack Adjuster | Daf Pressure Control Valve | Scania Front Panel | R.V.I. Solenoid, Starter Motor | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Daf Bushing, Spring | Hendrickson Hose, Gear Box | Scania Buffer, Spring | Man Repair Kit, Main Cylinder | Man Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Grille, Front Panel | Mercedes Knob, Gear Shift | Man Bolt, Spring | Man Piston | Iveco Gasket, Exhaust Manifold | Man Torque Rod | Freightliner Hose, Cab Tilt | Mercedes Ball Joint | Ror-Meritor Rubber Bushing, Axle | Iveco Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Repair Kit, Axle Rod | Man Mounting, Gear Box | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Volvo Oil Dipstick, Oil Sump | Man Bumper | R.V.I. Seal Ring, Gear Selector Housing | Iveco Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Man Spring Brake Chamber | Daf Air Spring | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Signal Lamp | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts U Bolt, Spring | R.V.I. Repair Kit, Cylinder Head | Iveco Clutch Servo | Daf Mounting, Stabilizer Bar | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Rubber Bushing, Cab | Mercedes Head Lamp | Daf Valve, Gear Box Housing | Mercedes Union Nut | Universal Bearing, Main Shaft | Mercedes Gas Spring | Man Air Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Wheel Hub | Iveco Kit, Brake Disc Pad | R.V.I. Repair Kit, Brake Adjuster | Man Rubber Bushing, Spring | Volvo Bearing, Wheel Hub | Volvo Levelling Valve | Fruehauf Multiway Valve | R.V.I. Master Switch, Battery | Universal Drag Link | Man Hose, Radiator | Scania Cylinder Liner, Piston | Mercedes Hose, Radiator | R.V.I. Fuel Filter | Iveco Bracket, Mudguard | R.V.I. Drag Link | Volvo Clutch Release Bearing | Mercedes Air Spring | Mack Mounting, Engine | Mercedes Spoiler, Bumper | Mercedes Spring Brake Chamber | Man Repair Kit, Brake Shoe | Hendrickson Gasket, Exhaust Manifold | Scania Compressor | Mercedes Buffer, Spring | Daf Gasket, Cylinder Head | R.V.I. Blade, Fan | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Ring, ABS | Bergische Achsen Ball Joint | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Blade, Fan | Mercedes Seal Ring, Bogie Suspension | Scania Repair Kit, Compressor | Man Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Knob, Gear Shift | Mercedes Thrust Washer, Bogie Suspension | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Hose, Radiator | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Mirror | Man V Arm | Volvo Air Spring | Mercedes Bolt, Spring | Bergische Achsen Shroud, Fan | Mercedes Drag Link | R.V.I. Gasket Kit, Cylinder Head | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Daf Repair Kit, Fuel Filter | R.V.I. Door | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Iveco Main Cylinder | Volvo Pipe Kit, Injector | Mercedes Air Line Filter | Daf Repair Kit, Clutch Fork | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Gas Spring | Mercedes Fuel Filter | Scania Cover, Cylinder Block | Scania Retainer, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Cover, Mudguard | Daf Repair Kit, Spring | Volvo Wheel Hub | Volvo Lock, Door | Scania Filler Cap, Fuel Tank | Mercedes Clamp, Exhaust | Daf Hose, Cab Tilt | R.V.I. Clamp, Exhaust | Scania Air Dryer | Daf Bearing, Wheel Hub | Scania Adjusting Device, Brake Adjuster | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Man Frame, Head Lamp | Daf Clutch Release Bearing | Daf Bearing, Wheel Hub | Mercedes Float, Fuel Tank | R.V.I. Oil Filter | Man Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Axle Nut | Ror-Meritor Air Spring | Man Service Brake Chamber | Man Hose, Radiator | Man Silencer, Exhaust | Daf Drag Link | R.V.I. Drag Link | Volvo Feed Pump | R.V.I. Torque Rod | Mercedes Repair Kit, Main Cylinder | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Scania Torque Rod | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Shock Absorber | Daf Bumper | Mercedes Ring Kit, Piston | Daf Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Volvo Fuel Tank, Cab Heating & Ventilation | Universal Bumper | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Kassbohrer Drag Link | Mercedes Door | Man Lift, Door Window | Mercedes Lock, Door | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Daf Mirror | Man Ball Joint | Man Air Filter Cartridge | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Mercedes Centering Bolt, Spring | Bergische Achsen Clutch Release Bearing | Volvo Brake Slack Adjuster | Mercedes Torque Rod | Daf Repair Kit, Spring | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Daf Air Spring | Hendrickson Silencer, Exhaust | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Ball Joint | Ror-Meritor Stud | Scania Axle Nut | Volvo Ball Joint | Man Hose, Intercooler | Volvo Repair Kit, Clutch Fork | Daf Drag Link | Mercedes Tension Roller, Fan | Volvo Pipe Kit, Injector | Mercedes Joint Cross | Iveco Bracket, Air Spring | Mercedes Plate, Step | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Sauer Achsen Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Brake Slack Adjuster | Kassbohrer Lid, Front Panel | Scania Lining Kit, Brake Drum | Mercedes Mounting Kit, Brake Chamber | Daf Guide, Injector | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Daf Main Cylinder | Daf Bearing, Wheel Hub | Iveco Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor
Yandex.Metrica