Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Air Spring | Reyco Stop Light | Mercedes Ring Kit, Piston | R.V.I. Lift, Door Window | Scania Ring, ABS | Bergische Achsen Connecting Pipe, Exhaust | Scania Valve, Gear Selector Housing | R.V.I. Repair Kit, Spring | Mercedes Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Plate, Spring | Mack Hose, Radiator | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Daf Compression Spring, Cab | R.V.I. Cylinder Head | Mercedes Seal Ring, Exhaust | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Pressure Control Valve | Mercedes Drag Link | Volvo Air Deflector, Cab Corner | Daf Ball Joint | Neoplan Mirror Glass | Daf Strap, Exhaust | Volvo Double Diaphragm Brake Chamber | R.V.I. Pin, Spring | Man Air Spring | Ror-Meritor Belt Tensioner, Fan | Volvo V Arm | Man Repair Kit, Compressor | Mercedes Feed Pump | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Man Service Brake Chamber | R.V.I. Cover, Air Filter | R.V.I. Valve, Gear Box Housing | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Scania Sensor, ABS | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Daf Hub Cap | SMB Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Housing, Step | R.V.I. Plate Kit, Cylinder Head | Volvo ABS Socket | R.V.I. Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Bracket, Axle Rod | Mercedes Ring Kit, Piston | Iveco Hub Cap | R.V.I. Air Spring | Daf Gasket, Oil Sump | Mercedes Bumper | Volvo Screw, Engine | R.V.I. Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Stud | Scania Lock Washer, Axle | Mercedes V Arm | R.V.I. Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Main Cylinder | Man Water Pump | Man Repair Kit, Axle Rod | Volvo Housing, Step | Volvo Grille, Front Panel | Scania Oil Filter | Scania Ring Kit, Piston | Daf Axle Nut | Sauer Achsen Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Repair Kit, Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Daf Buffer, Spring | Iveco Cylinder Head | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Mudguard | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Service Brake Chamber | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | Mercedes Gasket, Rocker Cover | Scania Water Pump | Man Drag Link | Scania Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Gas Spring | Mercedes Brake Slack Adjuster | Man Air Filter Cartridge | Daf Flasher Relay, Central Electric Unit | Mercedes Levelling Valve | Scania Wheel Hub | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Ror-Meritor Piston | R.V.I. Bracket, Mudguard | R.V.I. Bracket, Gear Shift | Scania Bracket, Mudguard | Scania Levelling Valve Control Rod, Cab | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Visco Drive, Fan | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Wear Ring, Wheel Hub | Sauer Achsen Cover, Bumper | Daf Ball Joint | Scania Repair Kit, Axle Rod | Scania Front Panel | Scania Stud | Iveco Washer, Injection Pump | Scania Piston, Air Spring | Schmitz Mirror | Iveco Rubber Bushing, Axle Rod | International Navistar Seal Ring, Wheel Hub | Scania Piston | Daf Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Air Dryer | Setra T Union with Screwed Socket Plug-in | Universal Wheel Hub | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Bergische Achsen Shock Absorber | Volvo Air Spring | Watson&Chalin Nut, Stud | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Plate Kit, Cylinder Head | Man Plate, Step | Man Diaphragm, Brake Chamber | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Air Spring | Watson&Chalin Air Bellow, Cab | R.V.I. Ring Kit, Piston | R.V.I. Drive Shaft, Fan | Man Mounting, Engine | Mercedes Silencer, Exhaust | Iveco Relay Valve | Bergische Achsen Hose, Radiator | Mercedes Gasket, Intake Manifold | Man Storage Box Cable, Accessory | Man Hose, Brake Chamber | Scania Rubber Bushing, Cab | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Hose, Oil Cooler | Daf Retainer, Fan | R.V.I. Adjusting Device, Brake Adjuster | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. V Arm | Mercedes Cylinder Head | Man Torque Rod | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Axle Rod | Daf Bracket, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Spring | York Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Stop Light | Mercedes Drag Link | Man Mirror | Volvo Ball Joint | Iveco Housing, Step | Mercedes Hub Cap | Fruehauf Air Spring | Sae-Gigant Tension Roller, Fan | Scania Air Filter Cartridge | Setra Switch, Gear Shift | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Hose, Compressor | Mercedes Air Spring | Sauer Achsen Gas Spring | R.V.I. Torque Rod | Scania Plate Kit, Cylinder Head | Iveco Fuel Tank | Volvo Cover, Battery | Iveco Brake Slack Adjuster | Neoplan Tension Roller, Fan | Man Crank, Door Window | Man Plate, Step | Scania Bushing, Cab | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Cab Corner | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Pressure Plate, Clutch | Mercedes Shield, Front Panel | Scania Gasket, Thermostat | Volvo Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Spring Brake Chamber | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Man Hose, Radiator | Man Cab Corner | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Volvo Drag Link | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Joint Cross | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Sauer Achsen Brake Drum | Iveco Clutch Disc | Volvo Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Cab Tilt | Volvo Mudguard | Daf Pressure Plate, Clutch | Scania Ball Joint | Daf Cylinder, Gear Shifting | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Head Lamp | Man Bracket, Door | Mercedes Housing, Fuel Filter | R.V.I. Spring Brake Chamber | Volvo Nut, Crown Wheel & Pinion | Man Flexible Pipe, Exhaust | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Bracket, Head Lamp | Scania Pressure Control Valve | Daf Seal Ring, Power Take Off | R.V.I. Spring Brake Chamber | Mercedes Load Sensing Valve | Fruehauf Air Spring | Iveco Torque Rod | Hendrickson Pressure Sensor | Krone Valve, Gear Box Housing | Daf Handle, Door | Iveco Blade, Fan | Volvo Fuel Filter | Man Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Bushing, Stabilizer Bar | International Navistar Repair Kit, Cab | Scania Hose, Intercooler | Mercedes Main Cylinder | Daf Handle, Door | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Daf Belt Tensioner, Fan | Scania Air Spring | Watson&Chalin Air Spring | Watson&Chalin Wheel Hub | Bergische Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Scania Rubber Bushing, Spring | Kenworth Rubber Bushing, Spring | Bergische Achsen Flywheel | Man Ball Joint | R.V.I. Ball Joint | R.V.I. Nut, Axle Rod | Mercedes Ring Kit, Piston | Iveco Expansion Tank, Radiator | Daf Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Plug, Axle Rod | Ror-Meritor Safety Valve | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Sensor, Brake Disc Pad | R.V.I. Feed Pump | Mercedes Alternator | R.V.I. Ball Joint | Volvo Wheel Hub | Bergische Achsen Housing, Step | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Sauer Achsen Service Brake Chamber | R.V.I. Ring, ABS | Daf Torque Rod | Daf Air Spring | Mercedes Bumper | Iveco Bracket, Spring | Scania Clamp | Universal Levelling Valve | Man Gasket, Exhaust Manifold | Daf Grille, Front Panel | Scania Washer Container Pump, Windscreen Wiper | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Air Spring | Daf Air Tank | Mercedes Tension Roller, Fan | R.V.I. Rubber Bushing, Axle Rod | Scania Fuel Filter | Iveco Levelling Valve | Man Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Handle, Door | Iveco Torque Rod | Mercedes Fuel Filter | Mercedes Air Spring | Daf Grille, Front Panel | Iveco Spring, Brake Shoe | R.V.I. Bellow, Steering | Mercedes Torque Rod | Scania Link, Stabilizer Bar | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Bumper | Man Spring, Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Cable, Parking Brake | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Rubber Bushing, Spring | International Navistar Nut, Stud | Volvo Drag Link | Mercedes Ball Joint | Mercedes Lift, Door Window | Mercedes Cover, Mudguard | Volvo Shock Absorber | R.V.I. Hose, Intercooler | Mercedes Thrust Washer, Wheel Hub | Iveco Air Spring | Schmitz Bumper | Volvo Brake Dust Cover | Scania Bearing, Wheel Hub | Iveco Diaphragm, Brake Chamber | R.V.I. U Bolt, Spring | R.V.I. Hand Pump, Cab Tilt | Scania Relay Valve | Volvo Compression Spring, Cab | Mercedes Spring Brake Chamber | Volvo Air Filter Cartridge | Volvo Cover, Fuel Filter | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Gasket, Oil Filter | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Spoiler, Bumper | Daf Lock Washer, Bogie Suspension | Man Flywheel | R.V.I. Spring Brake Chamber | Mercedes Drag Link | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Housing, Step | R.V.I. Solenoid Valve | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Sauer Achsen Hose, Turbocharger | Mercedes Hose, Radiator | Scania Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Blade, Fan | Man Fuel Tank | Man Nut, Stud | Man Repair Kit, Spring | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Sensor, Flywheel | Man Air Spring | Ror-Meritor Head Lamp | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Tension Roller, Fan | Volvo Gasket, Exhaust | R.V.I. Air Spring | Hendrickson Torque Rod | Mercedes Repair Kit, Trailer Coupling | V.Orlandi Clutch Fork | Man Air Filter Cartridge | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Wedge, Brake Adjuster | R.V.I. Silencer, Exhaust | Volvo Lock Plate, Brake Shoe | Bergische Achsen Pipe, Exhaust | Man Float, Fuel Tank | Iveco Rubber Bushing, Cab | Mercedes Cylinder, Accelerator Pedal | Daf Repair Kit, Wheel Hub | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Silencer, Exhaust | Daf Double Diaphragm Brake Chamber | Bergische Achsen Mounting, Engine | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Bumper | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Bumper | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Bergische Achsen Seal Ring, Crank Shaft | Setra Washer Container, Windscreen Wiper | Man Repair Kit, Wheel Hub | Man Brake Lining Rivets | Universal Brake Slack Adjuster | R.V.I. Brake Pressure Regulator | Daf Air Spring | Watson&Chalin Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Scania Brake Slack Adjuster | Volvo Levelling Valve | Fruehauf Lens, Head Lamp | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Bushing, Spring | Freightliner Arm, Mirror | Daf Seal Ring, Crank Shaft | Scania Front Panel | Man Air Filter Cartridge | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | International Navistar Plate Kit, Cylinder Head | Man Cylinder Liner, Piston | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Air Spring | International Navistar Fitting, Retarder | Mercedes Slide Mechanism, Door | Mercedes Hinge, Accessory | R.V.I. Spring Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Brake Slack Adjuster | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Drag Link | Daf Housing, Step | Mercedes Pin, Brake Shoe | Kassbohrer Repair Kit, Brake Adjuster | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Multiway Valve | Mercedes Seal Ring, Crank Shaft | R.V.I. Clutch Servo | Daf 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Visco Drive, Fan | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Shock Absorber | Ror-Meritor Wheel Hub | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Repair Kit, Cab Tilt | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Daf Bearing, Wheel Hub | Volvo Bracket, Mudguard | Scania Hose, Radiator | Mercedes Blade, Fan | Man Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Adjusting Device, Brake Adjuster | Ror-Meritor Ball Joint | Neoplan Visco Drive, Fan | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Ball Joint | Iveco Seal Ring, Gear Box Housing | Daf Gas Spring | Scania Oil Pump | R.V.I. Hose, Radiator | Volvo Cover, Air Filter | Volvo Service Brake Chamber | Sauer Achsen Hose Nipple with O-Ring | Universal Mounting, Axle | Man Float, Fuel Tank | Scania Pressure Control Valve | Mercedes Drag Link | Scania Strap, Exhaust | Volvo Thrust Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Main Cylinder | Setra Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Drag Link | Daf Half Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | R.V.I. Rubber Bushing, Air Spring | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen Ball Joint | R.V.I. Seal Ring, Input Shaft | Man Nut, Stud | Kassbohrer Gasket, Oil Sump | Mercedes Buffer, Bogie Suspension | Ror-Meritor Mirror | Mercedes Air Tank | Bergische Achsen Drain Valve | Daf Mirror | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Mercedes Arm, Mirror | Daf Hose, Cab Tilt | Scania Bracket, Spring | Scania Bushing, Cab | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Scania Ring Kit, Piston | R.V.I. Pin, Spring | Ford Air Filter Cartridge | Daf Brake Drum | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Head | Scania Grille, Front Panel | Scania Connecting Pipe, Exhaust | Man Feed Pump | Scania Ring Kit, Piston | Man Cylinder, Cab Tilt | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Ford Hose, Radiator | Scania Brake Drum | Fruehauf Ring, ABS | Bergische Achsen Heater Fan, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Housing, Step | Mercedes Ball Joint | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Cushion, Bogie Suspension | R.V.I. Hose, Cab Tilt | Scania Pipe Coupling | Universal Rubber Bushing, Spring | Man Stud | Fruehauf Brake Slack Adjuster | Scania Air Spring | Volvo Ring Kit, Piston | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Sensor, Flywheel | R.V.I. Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Oil Filter | Man Head Lamp | Iveco Visco Drive, Fan | Mercedes Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Mudguard | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Air Deflector, Cab Corner | Man Cable, Steering | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Seal Ring, Injector | Man Spring Pin, Brake Shoe | Bergische Achsen Repair Kit, Clutch Fork | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Chevrolet Relay Valve | R.V.I. U Bolt, Spring | Mercedes Signal Control Arm | Volvo Rubber Bushing, Spring | Mercedes Compression Spring, Cab | Daf Clutch Release Bearing | Iveco
Yandex.Metrica