Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Blade, Fan | Volvo Mudguard | Man Air Dryer | Volvo Repair Kit, Cab | Iveco Service Brake Chamber | Sauer Achsen Gasket, Exhaust | Man Diaphragm, Brake Chamber | Universal Accelerator Wire | Man Cap, Spark Plug | Universal Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Rubber Bushing, Air Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Air Spring | Freightliner Ball Joint | R.V.I. Feed Pump | Mercedes Cover, Bumper | Scania Brake Slack Adjuster | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Drag Link | Volvo Relay, Central Electric Unit | Scania Clamp, Exhaust | Man Ring, ABS | Mercedes Cylinder, Gear Shifting | Mercedes Ring, ABS | Bergische Achsen Cover, Air Filter | Man Air Deflector, Cab Corner | Mercedes Pressure Sensor | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Ball Joint | International Navistar Temperature Sensor | Man Repair Kit, Wheel Hub | SMB Bearing, Distribution Shaft | R.V.I. Gear Shift | Iveco Panel, Door | Mercedes Housing, Air Filter | Volvo Pipe, Exhaust | Mercedes Visco Drive, Fan | R.V.I. Handle, Door | Scania Solenoid Valve | Mercedes Cover, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Air Spring | Bergische Achsen Brake Disc | Sauer Achsen Seal Ring, Injection Pump | Volvo Water Pump | Man Spring Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Shock Absorber | Daf Cable, Parking Brake | Mercedes Buffer, Spring | R.V.I. Bracket, Spring | Scania Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Steering Pump | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting, Engine | Kenworth Seal Ring, Crank Shaft | Daf Hose, Cab Tilt | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Arm, Mirror | Man Air Spring | Daf Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Torque Rod | Volvo Repair Kit, Feed Pump | Iveco Brake Slack Adjuster | Mercedes Blade, Fan | Iveco Mudguard | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Daf Roller, Brake Shoe | Bergische Achsen Gasket, Water Pump | R.V.I. Pipe, Exhaust | Volvo U Bolt, Spring | Bergische Achsen Accelerator Wire | Scania Drag Link | Volvo Clamp, Exhaust | Mercedes Ball Joint | Volvo Sensor, ABS | Daf Rubber Bushing, Spring | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Buffer, Spring | R.V.I. Axle Nut | Man Flexible Pipe, Exhaust | Man Repair Kit, Spring | Hendrickson Mounting, Engine | Mercedes Wheel Hub | Bergische Achsen Piston, Air Spring | Sauer Achsen Flasher Relay, Central Electric Unit | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | GMC Speed Sensor | Mercedes Air Dryer | Man Air Dryer | Daf Lens, Head Lamp | Man Filter Set, SCR System | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Cab Corner | Mercedes Repair Kit, Cab | Scania Drag Link | Man Ring Kit, Piston | R.V.I. Shut-Off Valve | Daf Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Axle Nut | Mercedes Cutting Ring | Universal Bumper | Iveco Shock Absorber Spring, Cab | Volvo Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Stud | Fruehauf Repair Kit, Feed Pump | Scania Feed Pump | Mercedes Hinge, Front Panel | Scania Spring, Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Diaphragm, Brake Chamber | Scania Mudguard | Daf Frame, Bumper | Volvo Hose, Radiator | Man Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Clutch Servo | Man Air Spring | Neway Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Air Spring | Sae-Gigant Signal Control Arm | Mercedes Wheel Hub | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | Mercedes Bushing, Spring | Daf Repair Kit, Compressor | Scania Drag Link | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Gas Spring | Iveco Hose, Radiator | Mercedes Pin, Brake Shoe | Kassbohrer Repair Kit, Axle Rod | Scania Spot Lamp, Sun Visor | Scania Overflow Valve | Mercedes Bogie Bearing | Mercedes Brake Disc | Mercedes Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Iveco Oil Collector, Wheel Hub | Man Repair Kit, Compressor | Mercedes Air Spring | Mercedes Clamp, Exhaust | Man Drag Link | R.V.I. Drag Link | Scania Slider, Door Window | Scania Oil Filter | Mercedes V Arm | Man Repair Kit, Sun Visor | Daf U Bolt, Spring | Scania Mounting, Engine | Mercedes Cover, Bumper | R.V.I. Repair Kit, Water Pump | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Hose, Radiator | Scania Hose, Radiator | R.V.I. Mounting, Radiator | Mercedes Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Hose, Radiator | Volvo Repair Kit, Compressor | Iveco Spring Brake Chamber | Mercedes Visco Drive, Fan | Volvo Cover, Cylinder Block | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Daf Clamp, Turbocharger | Iveco Pin, Brake Shoe | Ror-Meritor Axle Nut | Daf Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Air Spring | International Navistar Kit, Brake Disc Pad | Man Drag Link | Mercedes Silencer, Exhaust | Scania Shock Absorber | Sauer Achsen Seal Ring, Gear Box Housing | Man Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Achsen Regulator, Climate | Volvo Air Dryer Cartridge | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Man Wheel Hub | Bergische Achsen Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Shock Absorber | R.V.I. Buffer, Spring | Mercedes Straight Coupling | Mercedes Ring Kit, Piston | R.V.I. Shock Absorber, Cab | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Hose, Radiator | Scania Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Bracket, Axle Rod | Mercedes Feed Pump | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Wiper Control Arm | Volvo Drag Link | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Gasket, Timing Case | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Visco Drive, Fan | Iveco Axle Nut | Fruehauf Air Spring | York Clutch Release Bearing | Man Lock, Door | Mercedes Torque Rod | Man Mudguard | Iveco Steering Pump | Mercedes Spring Brake Chamber | Daf Pin, Spring | Man Hand Pump, Feed Pump | Volvo Hose, Radiator | R.V.I. Bellow, Air Filter | Volvo Hose, Radiator | Daf Clamp, Exhaust | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Fog Lamp | R.V.I. Bogie Bracket, Bogie Suspension | Hendrickson Repair Kit, Compressor | Volvo Hose, Radiator | Man Oil Filter | Man Bracket, Head Lamp | Volvo Bracket, Bumper | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Seal Ring, Crank Shaft | Volvo Mirror | Man Kit, Brake Disc Pad | Sauer Achsen Filter, Cylinder Block Cover | Man Rubber Bushing, Spring | Sae-Gigant Air Deflector, Cab Corner | Man Spring Brake Chamber | Volvo Wheel Hub | Bergische Achsen Clamp, Exhaust | Man Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Chalmers Retainer, Brake Cam Shaft | York Bushing, Bogie Suspension | Daf Rubber Bushing, Stabilizer Bar | International Navistar Flywheel | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Daf Repair Kit, Axle Rod | Chalmers Repair Kit, Compressor | Iveco Rubber Bushing, Spring | Ford Bushing, Brake Cam Shaft | SMB Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Bumper | Scania Ring, ABS | Volvo Brake Dust Cover | Sae-Gigant Cylinder, Accelerator Pedal | Man Bracket, Head Lamp | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Bracket, Spring | Mercedes Lock Washer, Axle | Scania Clutch Release Bearing | Man Bracket, Gear Shift | Scania Spoiler, Bumper | Iveco Bowl, Fuel Filter | Man Filter, Oil Container | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Oil Container | Volvo Lid, Front Panel | Scania Mirror | Iveco Bracket, Head Lamp | Scania Clutch Disc | Mercedes Compression Spring, Cab | Iveco Air Spring | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Bracket, Spring | Mercedes Mirror Glass | Volvo Air Filter Cartridge | R.V.I. Piston | Volvo Connecting Pipe, Exhaust | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Setra Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Service Brake Chamber | Kögel Flexible Pipe, Exhaust | Man Bracket, Mudguard | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Mounting, Stabilizer Bar | Setra Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Front Panel | R.V.I. Drag Link | International Navistar Switch, Gear Shift | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer V Arm | Daf Bearing, Wheel Hub | Volvo Bearing, Power Take Off | Mercedes Repair Kit, Cab Tilt | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Man Bracket, Cab Corner | Volvo Leaf Spring, Cab | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Wheel Hub | Volvo Bracket, Mudguard | Scania Adjusting Screw Assembly, Brake Adjuster | R.V.I. Cylinder Head | Mercedes Pressure Sensor | Volvo Repair Kit, Compressor | Volvo Accelerator Wire | Man Hose, Radiator | Daf Main Cylinder | Mercedes Ball Joint | International Navistar Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting, Engine | R.V.I. Lining Kit, Brake Drum | Sauer Achsen Handle, Door | Iveco Clutch Release Bearing | Volvo Ring Kit, Piston | Scania Silencer, Exhaust | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Main Cylinder | Mercedes Brake Dust Cover | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Exhaust Manifold | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Daf Air Spring | Hendrickson Cable, Parking Brake | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Mudguard | Scania Signal Lamp | Iveco Seal Ring, Input Shaft | Daf Repair Kit, Clutch Servo | Neoplan Pressure Sensor | Scania Bushing, Spring | Bergische Achsen Push in Connector | Universal Compression Spring, Cab | Mercedes Clutch Servo | Setra Brake Anchor, Brake Shoe | Man Air Filter Cartridge | Setra Bushing, Cab | Man Valve, Gear Box Housing | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Oil Filter | Man Buffer, Spring | Man Hose, Radiator | Scania Wheel Hub | Daf Sensor, ABS | Schmitz Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Wheel Hub | Mercedes Brake Drum | Bergische Achsen Hose, Turbocharger | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Main Cylinder | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Stop Light | Iveco Repair Kit, Bogie Suspension | Man Brake Disc | Man Ring Kit, Exhaust Manifold | Man Piston | Mercedes Air Spring | Man Rubber Strap, Mudguard | Daf Flasher Relay, Central Electric Unit | Daf Collet Nut, Brake Chamber | Iveco Mirror Glass | Man Gasket, Hub Cap | Mercedes Water Pump | Mercedes Bearing, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Scania Joint Cross | Volvo Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Temperature Sensor | Man Feed Pump | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Ring Kit, Piston | Man Pin, Brake Shoe | Bergische Achsen Overflow Valve | Iveco Cab Tilt Lock | Mercedes Repair Kit, Spring | Scania Spoiler, Bumper | Mercedes Sensor, ABS | Daf Spring Brake Chamber | Neoplan Seal Ring, Input Shaft | Neoplan Bolt, Spring | Mercedes Starter Ring Gear | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Gas Spring | Volvo Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Mercedes Clutch Disc | Neoplan Torque Rod | Scania Silencer, Exhaust | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Ring, ABS | Sauer Achsen Drive Shaft, Fan | Man Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Union Nut | Universal Bolt, Cylinder Head | Man Seal Ring, Injection Pump | Man Pin, Brake Shoe | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Bogie Suspension | Scania Air Spring | Volvo Repair Kit, Retarder | Scania Hub Cap | Sauer Achsen ABS Socket | Universal Adjusting Gear, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Stop Light | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Hand Brake Valve | Daf Drag Link | R.V.I. Hose, Brake Chamber | Daf Seal Ring, Bogie Suspension | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Cab | Man Clutch Servo | Daf Strainer, Fuel Tank | Universal Drag Link | R.V.I. Exhaust Manifold | Man Piston | R.V.I. Gas Spring | Scania Hose, Brake Chamber | Volvo Repair Kit, Stud | Mercedes Ball Joint | Volvo Seal Ring, Brake Cam Shaft | Iveco Exhaust Manifold | Man Thrust Ring, Wheel Hub | Daf Bracket, Head Lamp | Man Pin, Spring | Man Clutch Release Bearing | Scania Exhaust Manifold | Daf Seal Ring, Power Take Off | Mercedes Repair Kit, Spring | Mercedes Safety Valve | Iveco Hose, Radiator | Scania Air Spring | Mack Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Push in Connector | Universal Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Oil Dipstick, Oil Sump | Iveco Gasket, Thermostat | Volvo Retainer, Brake Cam Shaft | Kassbohrer Cap, Oil Filler | Man U Bolt, Spring | R.V.I. Solenoid Valve | Mercedes Piston, Air Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Shock Absorber | Bergische Achsen Shaft, Clutch Fork | Volvo Fitting, Retarder | R.V.I. Spoiler, Bumper | Mercedes Drag Link | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bumper | Man Ball Joint | Mercedes Nylon Pipe, Black | Universal Repair Kit, Spring | Volvo Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Volvo Spring Brake Chamber | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Hose, Radiator | Scania Brake Slack Adjuster | Daf Hand Pump, Feed Pump | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Hose, Cab Tilt | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Daf Torque Rod | Mercedes Mirror | Mercedes Bracket, Clutch Fork | Mercedes Air Dryer | Volvo Cover, Bogie Suspension | Ror-Meritor U Bolt, Spring | Scania Joint Cross | R.V.I. Fuel Filter | Man Knob, Gear Shift | Man Mounting, Cab | Mercedes Regulator, Alternator | Man Bearing Cap, Stabilizer Bar | Mercedes Feed Pump | Daf Plug, Axle Rod | Chalmers Air Spring | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | Man Gasket, Injection Pump | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Adjusting Ring, Drive Shaft | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Hose, Cab Tilt | Volvo Repair Kit, Engine | Mack Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting, Engine | Man Hose, Radiator | Volvo Washer, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Hose, Intercooler | Mercedes Coupling | R.V.I. Gasket, Timing Case | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Blade, Fan | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Axle Nut | Bergische Achsen Repair Kit, Cab Tilt | Volvo
Yandex.Metrica