Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Return Hose, Injector | Mercedes Compression Spring, Cab | Man Brake Slack Adjuster | Daf Cutting Ring | R.V.I. Rondela, Stud | Man Seal Ring, Gear Selector Housing | Volvo Pressure Sensor | Scania Bumper | Man Pressure Plate, Clutch | Man Bracket, Head Lamp | Volvo Ring Kit, Piston | Iveco Inner, Air Filter | Iveco Repair Kit, Compressor | Volvo Head Lamp | R.V.I. Kit, Brake Disc Pad | Iveco Piston, Air Spring | Ror-Meritor Lining Kit, Brake Drum | Bergische Tension Roller, Fan | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes U Bolt, Spring | Bergische Repair Kit, Brake Caliper | Daf Ball Joint | Mercedes Shock Absorber, Cab | Volvo Air Spring | Fruehauf Sensor, Oil Pump | Scania Air Dryer | Iveco Cylinder, Injection Pump | Iveco Ball Joint | Volvo Screw, Traverse | Man Brake Slack Adjuster | Bergische Gear, Input Shaft | Iveco Nylon Pipe, Black | Man Compression Spring, Cab | Mercedes Safety Valve | Daf Air Bellow, Seat | Scania Hose, Radiator | Iveco Hose, Radiator | Mercedes Brake Lining Rivets | Universal Air Spring | Man Thrust Ring, Balance Arm Axle | Scania Cylinder Head | Daf Steering Pump | Man Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Torque Rod | Volvo Brake Slack Adjuster | Man Hose, Radiator | Scania Bogie Bracket, Bogie Suspension | Man Shock Absorber Spring, Cab | Scania Joint Cross | Iveco Cover, Central Electric Unit | Man Cylinder Head | Mercedes Mounting, Cab | Man Clutch Disc | Volvo Oil Filter | R.V.I. Stop Light | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Shock Absorber | Sauer Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Carrier, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Man U Bolt, Spring | Bergische Air Spring | Man Load Sensing Valve | Fruehauf Seal Ring, Crank Shaft | Daf Wheel Hub | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Volvo Sensor, ABS | Scania Signal Lamp | Volvo Piston, Air Spring | Ror-Meritor Brake Drum | Man Hose, Radiator | Man Clutch Disc | Man Cover, Battery | Scania Clutch Disc | Mercedes Mounting, Engine | Volvo Clutch Disc | Neoplan Steering Pump | Volvo Clutch Servo | Mercedes Brake Dust Cover | Smb Hose, Oil Filler | Volvo U Bolt, Spring | Iveco Cylinder, Exhaust Brake | Man Bearing, Wheel Hub | Man Clutch Servo | Man Service Brake Chamber | Daf Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Cover, Mudguard | Man Follower, Compressor | Man Cover, Air Filter | Scania Clutch Release Bearing | Iveco Air Spring | Mercedes Signal Control Arm | Volvo Spring, Input Shaft | Mercedes Mudguard | Volvo Service Brake Chamber | R.V.I. Air Spring | Sae-Gigant Drag Link | Volvo Seal Ring, Cam Shaft | R.V.I. V Arm | Man Clutch Release Bearing | Neoplan Cab Working Lamp | Volvo Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Drain Valve | Mercedes Hand Brake Valve | Daf V Arm | Mercedes Drag Link | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Man Air Spring | Man Clamp | Universal Brake Disc | Mercedes Bearing, Compressor | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Hose, Radiator | R.V.I. Clutch Disc | Volvo Ring Kit, Piston | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Iveco Dust Cover, Gear Shift | Scania Check Valve | Universal Sensor, ABS | Scania Shock Absorber | Sae-Gigant Repair Kit, Compressor | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Daf Air Spring | Mercedes Plate, Step | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Hose, Compressor | R.V.I. Oil Filter | Mercedes Hose, Compressor | Volvo Trim Strip, Front Panel | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Scania Head Lamp | Daf Blade, Windscreen Wiper | Daf Spring Brake Chamber | Mercedes Cylinder Head | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Piston, Air Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Buffer, Spring | Man Accelerator Wire | Scania Wheel Hub | R.V.I. U Bolt, Spring | R.V.I. Hose, Steering Pump | Mercedes Torque Rod | Volvo Drag Link | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Fuel Filter | Daf Brake Shoe Kit, Brake Drum | Volvo Cover, Bumper | Mercedes Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Bumper | Mercedes Service Brake Chamber | Man Air Spring | Schmitz Bearing, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Scania Plug, Oil Sump | Daf Oil Filter | Man Clutch Servo | Setra Cable, Gear Shift | Volvo Air Bellow, Seat | Volvo Clutch Release Bearing | Daf Drag Link | Mercedes Straight Coupling | Mercedes Ball Joint | Dodge Wheel Hub | Volvo Relay, Central Electric Unit | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Clutch Disc | Man Bushing, Trailer Coupling | Rockinger Belt Tensioner, Fan | Mercedes Signal Lamp | Mercedes Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Spring | Mercedes Ball Joint | Mercedes Cylinder Head | Daf Screw, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Clutch | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Front Panel Lock | Volvo Pressure Plate, Clutch | Volvo Gasket, Rocker Cover | Man Air Spring | International Navistar Pipe, Water Pump | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Crank Shaft, Cylinder Block | R.V.I. Ball Joint | Volvo Air Spring | Hendrickson Signal Lamp | Mercedes Spring, Clutch Pedal | R.V.I. Ring Kit, Piston | Iveco Seal Ring, Oil Sump | Scania Socket, Trailer Electrical Equipments | Universal Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Repair Kit, Shock Absorber | Volvo Alternator | Daf Pressure Plate, Clutch | Scania Air Spring | Ror-Meritor Fitting, Retarder | Scania Valve, Gear Shifting | Volvo Pin, Brake Shoe | Scania Bearing, Wheel Hub | Schmitz Buffer, Stabilizer Bar | Volvo Hose, Intercooler | Volvo Buffer, Spring | Mercedes Water Pump | Scania Drag Link | Mercedes Compressor | Mercedes Repair Kit, Spring | Hendrickson Compressor | Man Stud | Iveco Compression Spring, Cab | Iveco Nylon Pipe, Black | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Service Brake Chamber | Man Bearing, Wheel Hub | Kassbohrer Drag Link | Volvo Rondela, Stud | Mercedes Arm, Windscreen Wiper | Volvo Drag Link | R.V.I. Rondela, Stud | Mercedes Mirror | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Scania Gasket Kit, Compressor | Mercedes Relay Valve | Mercedes Connecting Rod, Piston | Mercedes Safety Valve | Volvo Lid, Front Panel | Volvo Head Lamp | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Volvo Pipe, Exhaust | Volvo Brake Slack Adjuster | Daf Hose, Radiator | Volvo Knob, Gear Shift | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Cutting Ring | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Multiway Valve | Daf Silencer, Exhaust | Iveco Bushing, Brake Shoe | Man Repair Kit, Axle Rod | Scania Brake Dust Cover Kit | Bergische Bearing, Wheel Hub | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Steering Column | Man Cable, Parking Brake | Iveco Water Pump | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes EBS Cable | Universal Clutch Servo | Mercedes Silencer, Exhaust | Man Piston | Scania Cable, Gear Shift | Volvo Crank Shaft, Cylinder Block | Scania Lining Kit, Brake Drum | Sauer Fuel Filter | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Joint Cross | Iveco Hose, Radiator | Volvo Housing, Step | Mercedes Ball Joint | Kassbohrer Belt Tensioner, Fan | Mercedes Bushing, Brake Cam Shaft | R.V.I. Handle, Door | Volvo Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Gasket, Oil Cooler | Man Connecting Rod, Piston | Man Repair Kit, Differential | Man Fuel Filter | Iveco Torque Rod | Daf Adjusting Ring, Drive Shaft | Mercedes Clutch Servo | R.V.I. Clutch Release Bearing | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Torque Rod | R.V.I. Signal Control Arm | Mercedes Piston | Daf Compressor | Volvo Hose, Intercooler | Volvo Sensor, ABS | Scania Head Lamp | Daf Storage Box Cable, Accessory | Man Repair Kit, Brake Disc | Sauer Cable, Parking Brake | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Buffer, Spring | Man Shaft, Clutch Fork | Daf Silent Block, Axle Rod | Volvo Air Spring | Mercedes Ball Joint | Man Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Spring, Fan | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Head Lamp | Mercedes Mudguard | R.V.I. Spring Brake Chamber | Mercedes Mudflap, Mudguard | R.V.I. Drag Link | Man Sensor, ABS | Mercedes Brake Dust Cover | Volvo Bracket, Spring | Mercedes Drag Link | Man Solenoid Valve | Volvo Joint Cross | Volvo Adjusting Ring, Distribution Shaft | Mercedes Sensor, Flywheel | Iveco Mirror | Man Bearing, Input Shaft | Man Main Cylinder | Man U Bolt, Spring | Mercedes Inner, Air Filter | R.V.I. Drain Valve | Mercedes Repair Kit, Air Filter | Volvo Frame, Head Lamp | Man Cushion, Spring | Volvo Lining Kit, Brake Drum | Bergische Rubber Bushing, Cab | Iveco Hose, Radiator | Man 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Fuel Filter | R.V.I. Ring Kit, Piston | Man Rubber Bushing, Spring | Scania Cable, Parking Brake | Mercedes Sensor, ABS | Daf Rondela, Stud | Mercedes Air Spring | Scania Roller, Brake Shoe | Ror-Meritor Shock Absorber | Man Drag Link | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Synchronizing Cone, Main Shaft | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Iveco Air Spring | Bergische Air Duct, Air Filter | Scania Handle, Door | Mercedes Cable, Gear Shift Control | R.V.I. Overflow Valve | Volvo Roller, Brake Shoe | Volvo Spring, Fuel Filter | Daf Mounting, Engine | Man Thrust Ring, Wheel Hub | Man Sensor, Gear Shift Control | Volvo Cylinder Liner, Piston | Man Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Volvo Clamp, Exhaust | Iveco Kit, Brake Disc Pad | Scania Relay Valve | Schmitz Pressure Control Valve | Iveco Spring, Brake Shoe | Scania Bearing, Wheel Hub | Mercedes Inner, Air Filter | Scania Cover, Mudguard | Man Clutch Disc | Mercedes Piston, Air Spring | R.V.I. Locking Eye, Door | Mercedes Mudguard | Man Flexible Pipe, Exhaust | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Disc, Cylinder Head | Man Safety Device, Trailer Coupling | Ringfeder Brake Drum | Man Plate, Step | Scania ABS Plug | Universal Cylinder, Cab Tilt | Iveco Bolt, Cylinder Head | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Daf Bracket, Mudguard | Scania Bumper | Scania Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Hose, Radiator | Scania Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Clutch Disc | Man Cable, Front Panel Lock | Mercedes Repair Kit, Engine | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Relay Valve | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | Mercedes Ring, ABS | Bergische Coupling | Mercedes Hose, Radiator | Daf Silencer, Exhaust | Man Mounting, Engine | Man Wheel Hub | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Main Cylinder | Man Clutch Disc | Man Head Lamp | Scania Piston | Scania Silent Block, Stabilizer Bar | Man Drag Link | Mercedes Joint Bearing, Bogie Suspension | Iveco Cylinder Liner, Piston | Man Solenoid, Starter Motor | R.V.I. Bolt, Spring | Volvo Cushion, Spring | Volvo Blade, Windscreen Wiper | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Daf Oil Dipstick, Oil Sump | Scania Nut, Wheel Hub | Scania Gasket, Intake Manifold | Scania Relay, Central Electric Unit | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Arm, Mirror | Iveco Pressure Control Valve | Man Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Propeller Shaft Bearing | Mercedes Synchronizing Ring, Main Shaft | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Ball Joint | Man Drag Link | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Pipe, Exhaust | Scania Pulley, Alternator | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Volvo Plate, Step | Man Covering, Door | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Speed Sensor | Volvo Gas Spring | Iveco Rubber Bushing, Shock Absorber | Mercedes Gasket, Timing Case | Man Bracket, Spring | Scania Inner, Air Filter | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | R.V.I. Blade, Windscreen Wiper | Man Inner, Air Filter | Volvo Wheel Hub | Bergische Bearing, Power Take Off | Man Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Repair Kit, Brake Disc | Daf Piston | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Ball Joint | Man Inner, Air Filter | Mercedes Flywheel | Mercedes Visco Fan | Volvo Bumper | Daf Bearing, Wheel Hub | Iveco Hose, Radiator | Man Pipe, Exhaust | Scania Solenoid Valve | Mercedes Signal Control Arm | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Ball Joint | Neoplan Oil Filter | Daf Multiway Valve | Volvo Ring, ABS | Bergische Ball Joint | Man Screw, Differential Gear Housing | Man Ring Kit, Piston | Daf Pressure Control Valve | Neoplan Clutch Release Bearing | Man Piston | Mercedes Hose, Cab Tilt | Volvo Cover, Cylinder Block | Volvo Repair Kit, Spring | Bergische Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Head Lamp | R.V.I. Sensor, Clutch Servo | Volvo Clutch Disc | Mercedes Cap, Stud | Volvo Valve, Gear Shifting | Mercedes Nut, Stud | Man Bearing, Wheel Hub | Iveco Rubber Bushing, Spring | Man Sensor, ABS | Volvo Drain Valve | Mercedes Connecting Rod, Piston | Volvo Seal Ring, Output Shaft | Scania Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Torque Rod | Man Shock Absorber Spring, Cab | Iveco Silent Block, Spring | Hendrickson Lift, Door Window | Mercedes Inner, Air Filter | R.V.I. Levelling Valve | Volvo Bushing, Cab | Mercedes Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Repair Kit, Straight Coupling | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ford Head Lamp | Man Diaphragm, Brake Chamber | Sauer Piston, Air Spring | Man Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes U Bolt, Spring | Volvo Clutch Servo | R.V.I. Expansion Tank, Radiator | R.V.I. Ball Joint | Scania Stud | Mercedes Clutch Disc | Man Cab Corner | Scania Hinge, Front Panel | Volvo Compression Spring, Cab | Daf
Yandex.Metrica