Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Filter, Water Pump | Volvo Drag Link | Mercedes Bolt, Wheel Hub | R.V.I. Cylinder Head | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Gasket Kit, Injector | Scania Air Spring | Hendrickson Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Mercedes Cover, Step | Scania Grip Head, Connecting Rod | Mercedes Compression Spring, Cab | Daf Bushing, Spring | Man Cable, Gear Shift Control | Man Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Bracket, Head Lamp | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Gas Spring | Man Hose, Radiator | Daf Air Spring | Mercedes Buffer, Spring | Iveco Mounting, Air Filter | Mercedes Screw, Exhaust Manifold | Man Gasket, Cylinder Head | Scania Bracket, Spring | Volvo Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Repair Kit, Shock Absorber | Volvo Drag Link | Volvo Brake Disc | Mercedes Mounting, Engine | Man Overflow Valve | Volvo Axle Nut | Volvo Hose, Radiator | Scania Pipe, Exhaust | Man Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Iveco Bumper | Mercedes Brake Slack Adjuster | Neoplan Cover, Bogie Suspension | Scania Rubber Bushing, Spring | Scania Lens, Head Lamp | Man Air Duct, Air Filter | Scania Drag Link | Mercedes Ring Kit, Piston | Scania Air Spring | Ridewell Hub Cap | Sauer Achsen Repair Kit, Spring | Scania Bracket, Sun Visor | R.V.I. Air Spring | Bergische Achsen Union Nut | Universal Air Spring | Volvo Drag Link | Volvo Gasket Kit, Cylinder Head | Scania Gasket, Thermostat | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Axle Nut | Scania Accelerator Wire | Iveco Arm, Mirror | Man Repair Kit, Stud | Bergische Achsen Bearing Kit, Piston | Mercedes Main Cylinder | Neoplan Stop Light | Iveco Coupling | Iveco Housing, Step | Mercedes Drag Link | Daf Seal Ring, Steering | R.V.I. Hose, Retarder | Scania Repair Kit, Axle Rod | Man Stud | Man Clutch Release Bearing | Neoplan Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Oil Sump | Mercedes Rubber Bushing, Shock Absorber | Daf Gas Spring | Scania Cover, Mirror | Daf Bracket, Spring | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Bellow, Air Filter | Scania Clutch Disc | Setra Ring, ABS | Mercedes Lock Washer, Axle | Daf Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Iveco Axle Nut | Bergische Achsen Bearing, Distribution Shaft | Scania Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Belt Tensioner, Fan | Man Gasket Kit, Compressor | Volvo Wheel Hub | Bergische Achsen Solenoid Valve | Daf Oil Pressure Sensor | R.V.I. Seal Ring, Gear Box Housing | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Drag Link | Volvo Bracket, Exhaust | R.V.I. Cab Corner | Mercedes Piston, Air Spring | Freightliner Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Bearing, Stabilizer Bar | Man Air Spring | Hendrickson Expansion Tank, Radiator | Volvo Air Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Volvo Brake Drum | Sauer Achsen Thrust Ring, Wheel Hub | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | GMC Buffer, Spring | Iveco Gas Spring | Scania Seal Ring, Input Shaft | Iveco Spring Pin, Brake Shoe | Trailor Mirror Glass | Volvo Water Pump | Man Blade, Windscreen Wiper | Man Relay Valve | Man Mudguard | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Man Levelling Valve Control Rod Plug, Cab | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Man Drag Link | R.V.I. Bushing, Spring | Volvo Lock, Door | Mercedes Bracket, Bumper | Scania Bolt, Cylinder Head | Man Pin, Cab | Scania Air Spring | Kenworth Bracket, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Pressure Control Valve | Iveco Mounting, Engine | Volvo Knob, Gear Shift | Daf Spring, Brake Shoe | Kassbohrer Nut, Balance Arm Axle | Scania Pipe, Exhaust | R.V.I. Piston | Scania Gas Spring | Scania Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Bearing, Wheel Hub | Volvo Mounting, Engine | Freightliner Grille, Head Lamp | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Pressure Control Valve | Mercedes Bulkhead with Cone | Universal Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Compressor | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Universal Exhaust Brake | Mercedes Hub Cap | Bergische Achsen Front Panel | Scania Main Cylinder | Mercedes Joint Cross | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Universal Stud | Bergische Achsen Stop, Door | Mercedes Piston | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Hose, Cab Tilt | Volvo Rubber Bushing, Spring | Iveco Hose, Cab Tilt | Mercedes Sensor, Gear Selector Housing | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Joint Cross | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Nut, Spring | Man Ball Joint | Volvo Bumper | Scania Repair Kit, Axle Rod | Man Pipe, Water Pump | Mercedes Piston, Air Spring | Mercedes Ball Joint | Scania Frame, Head Lamp | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Front Panel | Scania Thrust Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Rubber Bushing, Spring | Man Relay Valve | Daf Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Drag Link | Man Clutch Disc | Daf Wheel Hub | Bergische Achsen Air Spring | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Iveco Air Spring | Bergische Achsen Air Spring | Schmitz Belt Tensioner, Fan | Scania Compressor | Daf Wheel Hub | Bergische Achsen Brake Dust Cover | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes U Bolt, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Step | Mercedes Mudguard | Iveco Mirror Glass | Mercedes Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Silencer, Exhaust | Iveco Air Spring | Sauer Achsen Air Spring | Weweler Stud | Volvo Air Filter Cartridge | Man Spring, Brake Shoe | Man Main Cylinder | Scania Drag Link | Scania Heater Radiator, Cab Heating & Ventilation | Man V Arm | Mercedes Drag Link | Scania Signal Lamp | Scania Repair Kit, Balance Arm Axle | Scania Sensor, Clutch Servo | Volvo Wheel Hub | Kassbohrer U Bolt, Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Thrust Washer, Bogie Suspension | Scania Hub Cap | R.V.I. Lock, Door | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Volvo Piston, Air Spring | Ror-Meritor Seal Ring, Gear Box Housing | Volvo Bumper | Iveco Mounting, Radiator | Scania Overflow Valve | Daf Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Man Flywheel | Mercedes Visco Fan | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Overflow Valve | Volvo Gasket, Bogie Suspension | Scania Crank Shaft, Cylinder Block | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Mercedes Repair Kit, Clutch | R.V.I. Accelerator Wire | Daf Shock Absorber | Sauer Achsen Bracket, Cab Corner | Volvo Hose, Radiator | Man Air Bellow, Cab | Mack Propeller Shaft Bearing | Daf Gasket, Oil Sump | Man Repair Kit, Water Pump | Man Shock Absorber, Cab | R.V.I. Blade, Fan | Mercedes Cylinder Block | Man Relay Valve | R.V.I. Air Spring | Kenworth Oil Sump | Mercedes Ball Joint | Volvo Expansion Tank, Radiator | Iveco Air Spring | Kenworth Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Air Spring | Man Spring Brake Chamber | Kögel Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Cylinder Head | Mercedes Lock Washer, Axle | R.V.I. Compressor | Volvo T Union Push in Connector (Two Diameter) | Universal Screw, Brake Disc | Man Wheel Hub | Sauer Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Ring, Fan | Scania Compressor | Mercedes Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | Iveco Spring Brake Chamber | Mercedes Ring Kit, Exhaust Manifold | Man Blade, Windscreen Wiper | R.V.I. U Bolt, Spring | Scania Oil Pump | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Drag Link | Volvo Torque Rod | Man Plate, Step | Daf V Arm | Volvo Rondela, Wheel Hub | R.V.I. Bracket, Cab | R.V.I. Cylinder Block | Man Diaphragm, Brake Chamber | Scania Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Air Spring | Hendrickson Flange Pipe, Exhaust Manifold | Man Rubber Bushing, Spring | Daf Cab Corner | Volvo U Bolt, Spring | Ror-Meritor Oil Filter | R.V.I. Bumper | Man Sleeve Insert for Nylon Pipe | Daf Buffer, Spring | Volvo Tube, Stabilizer Bar | R.V.I. Screw, Traverse | Man Repair Kit, Spring | Trailor Governor | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Air Spring | Freightliner Rubber Bushing, Spring | Chevrolet Stop, Door | Daf Drag Link | Mercedes Mounting, Exhaust | Man Safety Valve | Iveco Clamp, Exhaust | Daf Air Spring | International Navistar Drag Link | Volvo Spring, Accelerator Pedal | Volvo Ball Joint | Daf Tension Roller, Fan | Daf Housing, Step | R.V.I. Mirror | Daf Mirror | Daf Rubber Bushing, Balance Arm Axle | Mercedes Service Brake Chamber | Man Repair Kit, Spring | Volvo Bushing, Gear Shifting | Scania Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Bushing, Spring | Sae-Gigant Gasket Kit, Compressor | Volvo Hose, Cab Tilt | R.V.I. Hose, Steering Pump | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Daf Plate Kit, Cylinder Head | Man Drag Link | Mercedes Shock Absorber | Mercedes Valve, Injection Pump | Volvo Rubber Bushing, Axle Rod | Mercedes Bowl, Fuel Filter | R.V.I. Disc, Cylinder Head | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Universal V Arm | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Drag Link | Daf Torque Rod | Man Drag Link | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Safety Valve | Man Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Service Brake Chamber | Neoplan Screw, Injector | Mercedes Cab Corner | Man Repair Kit, Cab | Mercedes Rubber Bushing, Steering | Mercedes Cover, Cylinder Block | Mercedes Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Gasket Kit, Cylinder Head | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Man Drag Link | Volvo Step | Daf Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Valve, Gear Shifting | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Cover, Air Filter | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Trim Strip, Front Panel | Scania Mounting, Exhaust | Volvo Pipe, Turbocharger | R.V.I. Drag Link | Volvo Repair Kit, Brake Cam Shaft | York Air Spring | Reyco Levelling Valve | Daf Cover, Battery | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Silencer, Exhaust | Volvo Mudguard | Man Clutch Servo | Setra Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Air Bellow, Seat | Scania Ring, ABS | Sauer Achsen Cover, Mirror | Iveco Axle Nut | Iveco Rubber Bushing, Spring | Freightliner Air Bellow, Cab | Iveco Hose, Turbocharger | Mercedes Drag Link | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Scania Bushing, Spring | Hendrickson Bearing, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Fruehauf Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Man Accelerator Wire | R.V.I. Ring, ABS | Bergische Achsen Half Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Arm, Mirror | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Tension Roller, Fan | Mercedes Sensor, Brake Disc Pad | Man Drag Link | R.V.I. Retainer, Brake Cam Shaft | Trailor Hose, Intercooler | Man Push in Connector | Universal Mounting, Axle Rod | Daf Repair Kit, Water Pump | Mercedes Repair Kit, Compressor | Mercedes Air Spring | Neway Propeller Shaft Bearing | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Nozzle, Oil Pump | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes U Bolt, Spring | Scania Bearing, Power Take Off | R.V.I. Bushing, Cab | Daf Flywheel | Mercedes Air Filter, Oil Sump | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Handle, Door | Volvo U Bolt, Spring | Man Clutch Release Bearing | Mercedes Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Plug, Trailer Electrical Equipments | Daf U Bolt, Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Feed Pump | Iveco Joint Cross | Volvo Pipe, Exhaust | Daf Cover, Air Filter | Scania Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Cable, Parking Brake | Iveco Repair Kit, Compressor | Volvo Solenoid Valve | Mercedes Repair Kit, Spring | Ror-Meritor Bracket, Clutch Fork | R.V.I. Hose, Oil Filler | Mercedes Gasket, Exhaust | R.V.I. Rubber Bushing, Bogie Suspension | Volvo Hose, Cab Tilt | Volvo Drag Link | R.V.I. Air Spring | Watson&Chalin Steering Lock | Mercedes Pulley, Alternator | Mercedes Service Brake Chamber | R.V.I. Mirror | Volvo Levelling Valve | Daf Bracket, Cab | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Fog Lamp | Daf Repair Kit, Compressor | Volvo Brake Drum | Mercedes Fuel Filter | Volvo Fuel Filter | Iveco Cover, Air Filter | Scania Cover, Bumper | Mercedes Air Spring | Ridewell Ball Joint | Scania Adjuster Bolt, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Step Plate, Bumper | Man Air Spring | Sauer Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Rubber Bushing, Trailer Coupling | Ringfeder Air Spring | Sauer Achsen Joint Cross | Daf Safety Valve | R.V.I. Cab Corner | Scania Nut, Spring | R.V.I. Hose, Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Relay Valve | Bergische Achsen Repair Kit, Steering Pump | Daf U Bolt, Spring | Mercedes Hose, Steering Pump | Volvo Ring Kit, Piston | Scania Mounting, Radiator | Mercedes Sleeve, Drag Link | Volvo Bearing, Wheel Hub | Scania Wishbone | Mercedes Lens, Head Lamp | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Rubber Bushing, Spring | Man Repair Kit, Axle Rod | Scania Bumper | Man Drag Link | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Drive Shaft | Scania Steering Pump | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Bushing, Brake Shoe | Scania Bushing, Spring | Man Steering Pump | Mercedes Sensor, ABS | Man Visco Drive, Fan | Iveco Bellow, Air Filter | R.V.I. Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Tank Cap, SCR System | Iveco Silencer, Exhaust | R.V.I. Thrust Washer, Bogie Suspension | Volvo Float, Fuel Tank | Man Hose, Turbocharger | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Bushing, Gear Shifting | Daf Clutch Disc | Man Mounting, Engine | Ror-Meritor Bushing, Spring | Volvo Pin, Brake Adjuster | Ror-Meritor Shock Absorber | Scania
Yandex.Metrica