Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
V Arm | Man Gas Spring | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Volvo Pipe, Exhaust | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Drag Link | Scania Wheel Hub | Scania Oil Dipstick, Oil Sump | Volvo Plate, Step | Scania V Arm | Volvo Fitting, Air Spring | Scania Drag Link | Scania Inner, Air Filter | Man Ball Joint | Iveco Oil Collector, Wheel Hub | Man Grille, Front Panel | R.V.I. Joint Cross | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Bumper | Iveco Handle, Door | Volvo Heat Shield, Exhaust | Scania Bushing, Spring | Hendrickson Drag Link | Man Sensor, ABS | Daf Mounting, Engine | Mercedes Plate, Step | Daf U Bolt, Spring | Scania Ball Joint | Mercedes Pipe, Exhaust | Mercedes Drain Valve | R.V.I. Blade, Windscreen Wiper | Man Mounting, Radiator | Man Clutch Release Bearing | Volvo Sealing Strip, Timing Case | Volvo Visco Drive, Fan | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Precleaner, Fuel Filter | Man Coupling | Volvo Sensor, ABS | Mercedes Inner, Air Filter | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Rubber Bushing, Shock Absorber | Mercedes Compression Spring, Cab | Man Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Clutch Disc | Man Buffer, Spring | R.V.I. Clutch Release Bearing | Volvo ABS Socket | Daf Foot Brake Valve | Iveco Cover, Head Lamp | Scania Brake Slack Adjuster | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Hinge, Door | Volvo Bearing, Wheel Hub | Man Bracket, Mudguard | Scania Joint Cross | Mercedes Hose, Radiator | Man Drag Link | Volvo Wear Ring, Bogie Suspension | Scania Nut, Distribution Shaft | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Compression Spring, Cab | Daf Bolt, Spring | Scania Fuel Filter | Man Air Spring | Kenworth Gasket, Cylinder Head | Scania Cylinder Head | Scania Ball Joint | Scania Bracket, Axle Rod | Mercedes Tachograph Disc Set, Central Electric Unit | Volvo Brake Dust Cover | Iveco Hose, Oil Cooler | Scania Expansion Tank Cap, Radiator | Man Thrust Ring, Wheel Hub | Bergische Repair Kit, Compressor | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Man Cushion, Spring | Volvo Belt Tensioner, Fan | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Clutch Release Bearing | Daf Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Mounting, Engine | Man Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Hose, Radiator | Volvo Ball Joint | R.V.I. Repair Kit, Propeller Shaft Bearing | Mercedes Knob, Gear Shift | Man Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Daf Ball Joint | Kassbohrer Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Silencer, Air Tank | Daf Clutch Fork | Daf Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Service Brake Chamber | Bergische Bracket, Brake Cam Shaft | Mercedes Inner, Air Filter | Iveco Ball Joint | R.V.I. Hub Cap | Fruehauf EBS Cable | Universal Repair Kit, Compressor | Mercedes Main Cylinder | Daf Drag Link | Mercedes Mudguard | Volvo Hinge, Front Panel | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Scania Ring, ABS | Bergische Compressor | Scania Pipe, Exhaust | Daf Sensor, Differential Lock | Mercedes Bushing, Brake Cam Shaft | Scania Bracket, Spring | Scania Air Spring | Sauer Screw, Traverse | Man Sensor, Flywheel | Man Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Cap, Oil Filler | Mercedes Ball Joint | Volvo Mounting, Exhaust | Man Mudguard | R.V.I. Nut, Stud | Bergische Blade, Fan | Mercedes Spoiler, Bumper | Man Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Nut, Stud | Bergische Seal Ring, Injector | Daf Cushion, Spring | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Scania Bracket, Mudguard | R.V.I. Drag Link | Mercedes Lens, Stop Light | Scania Rondela, Stud | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Solenoid Valve | Scania Screw, Axle Rod | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Drag Link | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Man Drag Link | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Bearing, Compressor | Volvo Oil Sump | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Strap, Exhaust | Volvo Brake Slack Adjuster | R.V.I. Steering Pump | Scania Shock Absorber | Scania Visco Drive, Fan | Mercedes Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Nut, Retarder | Scania Visco Drive, Fan | Mercedes Filter, Cab Heating & Ventilation | Man Drag Link | Mercedes Gasket Kit, Retarder | Scania Brake Slack Adjuster | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Cable, Parking Brake | Mercedes Repair Kit, Wheel Hub | Volvo Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Brake Slack Adjuster | Mercedes Oil Filter | Volvo Hose, Radiator | Man Mounting, Radiator | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Repair Kit, Wheel Hub | R.V.I. Air Spring | Sauer Accelerator Wire | R.V.I. Piston | Volvo Brake Dust Cover Kit | Bergische Spoiler, Bumper | Mercedes Mirror | Iveco Housing, Step | Volvo Belt Tensioner, Fan | Scania Inner, Air Filter | Scania Overflow Valve | Man Air Line Filter | Man Blade, Fan | Man Tension Roller, Fan | Scania Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Wheel Hub | Volvo Drag Link | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Bearing, Power Take Off | Volvo Joint Cross | R.V.I. Lock Washer, Bogie Suspension | Scania Rubber Bushing, Spring | Freightliner Repair Kit, Clutch | Volvo Clutch Disc | Man U Bolt, Spring | Scania Repair Kit, Sun Visor | Volvo Spring Brake Chamber | Daf Drag Link | Scania Lifting Axle Control Valve | Bergische Connecting Rod, Piston | Volvo Stud | Daf Mounting, Engine | Iveco Bushing, Gear Shift | Mercedes Cylinder, Exhaust Brake | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Scania Solenoid Valve | Scania Air Spring | R.V.I. Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Ball Joint | Man Temperature Sensor | Mercedes Mounting, Radiator | Freightliner Air Spring | Ror-Meritor Stud | Volvo Synchronizing Ring, Main Shaft | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Compressor | Volvo Pressure Plate, Clutch | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Daf Housing, Air Filter | R.V.I. Clutch Disc | Scania Spring Arm, Trailer Coupling | Ringfeder Spring, Brake Shoe | Bergische Signal Lamp | Mercedes Blade, Fan | Man Solenoid, Starter Motor | Man Repair Kit, Axle Rod | Man Head Lamp | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Bergische Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Plate, Step | Man Lever, Door | Mercedes Bearing, Differential Gear Housing | Man Seal Ring, Input Shaft | Iveco Seal Ring, Differential Gear Housing | Iveco End-Outline Marking Lamp | Iveco Crank Shaft, Cylinder Block | Man Repair Kit, Spring | Bergische Air Dryer | Daf U Bolt, Spring | R.V.I. Spring Brake Chamber | Daf Mounting Plate, Door | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Multiway Valve | Daf Bearing, Power Take Off | Mercedes Silencer, Exhaust | R.V.I. Bearing, Differential Gear Housing | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Daf Mounting, Engine | Volvo Pipe, Exhaust | Scania Bumper | Scania Bracket, Fog Lamp | Scania Levelling Valve | Daf Inner, Air Filter | R.V.I. Air Spring | Mack Gasket, Intake Manifold | Iveco Locking Eye, Door | Daf Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Water Pump | Scania Arm, Windscreen Wiper | Scania Hose, Radiator | Volvo Nylon Pipe, Black | Scania Wheel Hub | Scania Hose Nipple with O-Ring | Universal Buffer, Spring | Man Clutch Disc | Man Bearing, Power Take Off | R.V.I. Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Quick Release Valve | Schmitz Hand Pump, Cab Tilt | Man Propeller Shaft Bearing | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Cab Tilt Lock | Volvo Ball Joint | Man Fuel Filter | Volvo Hose Nipple with O-Ring | Universal Accelerator Wire | Scania Seal Ring, Water Pump | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Hub Cap | Ror-Meritor Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Hinge, Front Panel | Scania Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Seal Ring, Axle Steering Knuckle | Neoplan U Bolt, Spring | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Shock Absorber | Man Service Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Cab | Man Alternator | Man Bearing, Counter Shaft | Mercedes U Bolt, Spring | Man Levelling Valve | Trailor Synchronizing Ring, Main Shaft | Mercedes Brake Anchor, Brake Shoe | Man Repair Kit, Brake Caliper | Man Socket, Cable Harness | Volvo Gasket Kit, Compressor | Daf Flywheel | Mercedes Hose, Radiator | R.V.I. Housing, Step | Mercedes Service Brake Chamber | Bergische Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Scania Silencer, Air Tank | Man Socket, Trailer Electrical Equipments | Daf Clamp, Exhaust | Scania Buffer, Cab | Scania Clutch Release Bearing | Scania Sensor, Radiator | Volvo Repair Kit, Spring | Hendrickson Repair Kit, Cab | Scania Mirror | Daf Repair Kit, Bogie Suspension | R.V.I. Clutch Release Bearing | R.V.I. Air Spring | International Navistar Rubber Bushing, Steering | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Air Coil, Coupling | Universal Clutch Fork | Mercedes Head Lamp | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Visco Fan | Scania Bracket, Step | Scania Sun Visor | Volvo Air Spring | Man Seal Ring, Wheel Hub | R.V.I. Feed Pump | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Volvo Bearing Housing, Differential Gear Housing | Man Mudguard | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Scania Gasket, Thermostat | Scania Bushing, Cab | Daf V Arm | Man Gasket, Rocker Cover | Volvo Wheel Hub | Iveco Repair Kit, Spring | Fruehauf Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Repair Kit, Steering Lock | Scania Pipe, Exhaust | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Ford Brake Disc | Iveco Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Seal Ring, Wheel Hub | Man Sun Visor | Man Panel, Door | Daf Pipe, Exhaust | R.V.I. Oil Pressure Sensor | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Volvo Silent Block, Spring | Volvo Air Spring | R.V.I. Filler Cap, Fuel Tank | Man Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Axle Nut | Scania Sensor, Gear Shift Control | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Compressor | Man Lock, Door | Scania Rubber Bushing, Spring | Mercedes Mirror | Man Pressure Sensor | Mercedes Bracket, Mudguard | Daf Bearing, Wheel Hub | Mercedes Air Dryer | Mercedes Brake Dust Cover | Ror-Meritor Propeller Shaft Bearing | Iveco Wheel Hub | Mercedes Feed Pump | Mercedes Cable, Gear Shift | Volvo Hose, Cab Tilt | R.V.I. Clutch Servo | Man Gasket Kit, Clutch Housing | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Scania Sensor, Gear Box Housing | Man Coupling | Daf Grille, Front Panel | Volvo Accelerator Pedal | Volvo Hub Cap | Bergische Hose, Radiator | R.V.I. Switch, Door Window | Mercedes Main Cylinder | Man Repair Kit, Cylinder Head | Iveco Seal Ring, Differential Gear Housing | Iveco Inner, Air Filter | Mercedes Temperature Sensor | Man Ring Kit, Piston | Mercedes Tank Cap, SCR System | Mercedes Clutch Release Bearing | Scania Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Oil Pump | Mercedes Pedal, Steering | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Master Switch, Battery | Universal Seal Ring, Axle Steering Knuckle | Man Fuel Filter | Mercedes Main Cylinder | Mercedes Air Spring | Fruehauf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Cylinder Liner, Piston | Mercedes Bushing, Spring | Mercedes Housing, Flywheel | Mercedes Drag Link | Volvo Sensor, ABS | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Electric Pump, Cab Tilt | Volvo Housing, Step | Scania Gear, Drive Shaft | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Mercedes U Bolt, Spring | Bergische Oil Filter | R.V.I. Drag Link | Iveco Arm, Mirror | Iveco Rubber Bushing, Shock Absorber | Scania Bushing, Spring | R.V.I. Water Pump | R.V.I. Shield, Mudguard | Man Ball Joint | Daf Screw, Axle Rod | Mercedes Clutch Disc | Man Wheel Hub | Sauer 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Shock Absorber | Volvo Ball Joint | Ror-Meritor Gear Washer, Drive Shaft | Mercedes Pipe, Turbocharger | Mercedes Hose, Oil Cooler | Volvo Clamp, Exhaust | Man Pipe, Exhaust | Volvo Ball Joint | Volvo Bushing, Cylinder Block | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Volvo Clutch Release Bearing | R.V.I. Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Air Spring | Bergische Repair Kit, Axle | York Grille, Front Panel | Scania Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Buffer, Spring | R.V.I. Compression Spring, Cab | Mercedes Pipe, Exhaust | Scania Clutch Disc | Mercedes Mudflap, Mudguard | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Ball Joint | Volvo Yoke, Battery | Mercedes Air Spring | Sauer Bracket, Cab | Scania Rubber Bushing, Spring | GMC Clutch Servo | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Sauer Housing, Step | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Knob, Gear Shift | Volvo Protective Cap, Head Lamp | Volvo Pin, Spring | Man Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Tension Roller, Fan | Volvo Head Lamp | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Pipe, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Differential | Man Bolt, Cylinder Head | Daf Air Dryer | Mercedes Drag Link | Mercedes Shock Absorber Spring, Cab | Scania Silencer, Exhaust | Volvo Handle Grip, Coupling | Universal Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Oil Dipstick, Oil Sump | Scania Cab Corner | Scania Repair Kit, Compressor | Daf Screw, Traverse | Man Clutch Servo | Scania Brake Disc | Bergische Hose, Radiator | Iveco Flywheel | Scania Drive Cable, Accessory | Mercedes Fuel Filter | Mercedes Drag Link | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Mercedes Mounting Ring, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Brake Caliper | Daf Brake Slack Adjuster | Ror-Meritor
Yandex.Metrica