Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Mounting Kit, Brake Chamber | Daf Propeller Shaft Bearing | Daf Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Expansion Tank, Radiator | Mercedes Hand Pump, Feed Pump | Daf Clutch Release Bearing | R.V.I. Hose, Brake Chamber | Volvo Gasket, Injection Pump | Scania Bracket, Engine | Volvo Mounting, Exhaust | Volvo Clamp, Exhaust | Mercedes Drag Link | Scania Nut, Stud | Kassbohrer Repair Kit, Wheel Hub | Ror-Meritor Brake Slack Adjuster | Sauer Achsen Sensor, ABS | Daf Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Hose, Cab Tilt | Mercedes Levelling Valve | Mercedes Spring Brake Chamber | Krone Rubber Bushing, Stabilizer Bar | International Navistar Repair Kit, Brake Cam Shaft | Man Pulley, Alternator | Mercedes Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Shock Absorber | Scania Dust Cover, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Bumper | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Kassbohrer V Arm | Man Torque Rod | Daf Mounting, Engine | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Volvo Hose, Cab Tilt | Man Frame, Head Lamp | Volvo Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Pressure Control Valve | Daf Brake Slack Adjuster | Mercedes Sensor, Flywheel | Man Lock Washer, Axle | Mercedes Repair Kit, Compressor | Man Connecting Rod, Piston | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Man Air Dryer | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | Man Ring, ABS | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Daf Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Relay, Central Electric Unit | Scania Compression Spring, Cab | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Daf Mounting, Gear Box | Scania Clutch Servo | Daf Air Filter Cartridge | R.V.I. Joint Cross | Universal Float, Fuel Tank | Volvo Hose, Radiator | Scania Pipe, Exhaust | Scania Ball Joint | Daf Lift, Door Window | Volvo Air Spring | Volvo Hose, Turbocharger | Volvo Bushing, Bogie Suspension | Volvo Brake Dust Cover | R.V.I. Stud | Iveco Repair Kit, Spring | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Scania Front Panel | Man Buffer, Spring | Scania Seal Ring, Gear Box Housing | Daf Air Spring | Daf Washer Container Pump, Windscreen Wiper | Mercedes Shut-Off Valve | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Oil Filter | Volvo Bearing, Differential Gear Housing | Iveco Thrust Ring, Wheel Hub | Man Hub Cap | Fruehauf Mounting, Exhaust | Mercedes Spacer Ring, Wheel Hub | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Hand Pump, Cab Tilt | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Seal Ring, Differential Gear Housing | Volvo Hose, Cab Tilt | R.V.I. Air Spring | Bergische Achsen Strap, Air Tank | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Seal Ring, Gear Box Housing | Volvo Repair Kit, Clutch | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Ball Joint | International Navistar Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Nut, Stud | Bergische Achsen Visco Drive, Fan | Mercedes Brake Drum | Daf Front Panel | Volvo Pipe, Clutch Servo | Mercedes Brake Drum | Scania Torque Rod | Mercedes Buffer, Cab | Volvo Steering Pump | Man Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Clutch Servo | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Hose, Oil Cooler | Scania Repair Kit, Axle Rod | Volvo Levelling Valve | Iveco Drain Valve | Neoplan Brake Dust Cover | Iveco Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Seal Ring, Gear Box Housing | Man Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Compressor | Mercedes Brake Disc | Scania Ball Joint | Mercedes Air Spring | International Navistar Seal Ring, Gear Box Housing | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Setra Bearing, Wheel Hub | Iveco Rubber Bushing, Spring | Hendrickson Cover, Cylinder Block | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Tension Roller, Fan | Mercedes Air Dryer Cartridge | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Wheel Hub | Volvo Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Clutch Disc | Daf Bracket, Mudguard | R.V.I. Feed Pump | Scania Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo Hose, Radiator | R.V.I. Clutch Servo | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Seal Ring, Gear Box Housing | Setra Mudguard | R.V.I. Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Gasket Kit, Oil Cooler | Scania Air Spring | Hendrickson Bearing, Windscreen Wiper | Scania Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Stud | Man A Pillar, Front Panel | Man Air Spring | International Navistar Drag Link | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Lock, Door | Man Sensor, ABS | R.V.I. Bearing Cap, Stabilizer Bar | Man Sensor, ABS | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | R.V.I. Brake Dust Cover | Daf Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bracket, Brake Chamber | Bergische Achsen Bushing, Brake Shoe | Scania Mounting, Cab | Scania Bolt, Cylinder Head | Daf Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Support Pin, Bogie Suspension | Scania Oil Pump | R.V.I. Drag Link | Iveco Repair Kit, Cab | Mercedes Air Spring | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Ring Kit, Piston | Daf Repair Kit, Exhaust | Mercedes Buffer, Spring | Iveco Buffer, Spring | Volvo Belt Tensioner, Fan | Scania Main Cylinder | Man Temperature Sensor | Volvo Repair Kit, Engine | Mack Bearing, Wheel Hub | Bergische Achsen Fog Lamp | Mercedes Spoiler, Bumper | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Cylinder Head | R.V.I. Bumper | Daf Piston, Air Spring | Ror-Meritor Ring Kit, Piston | Mercedes Sensor, Flywheel | Volvo Air Tank | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Volvo Levelling Valve | Krone Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Hinge, Front Panel | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Ford Compressor | Volvo Oil Level Sensor | Mercedes Bushing, Brake Shoe | Sauer Achsen Oil Cooler | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Axle Nut | Volvo Ring Kit, Piston | Iveco Crank Shaft, Cylinder Block | Man Ball Joint | Mercedes Arm, Windscreen Wiper | Scania Mounting, Radiator | Daf Air Spring | Neway Tension Roller, Fan | Man Brake Slack Adjuster | Ror-Meritor Shut-Off Valve | Mercedes Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Volvo Handle, Door | Iveco Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Air Spring | Fruehauf Seal Ring, Gear Selector Housing | Man Ball Joint | Daf Nut, Stud | Mercedes Ball Joint | Volvo Knob, Gear Shift | Mercedes Air Filter Cartridge | Mercedes Cover, Battery | Daf Gasket Kit, Compressor | Volvo Strainer, Fuel Tank | Volvo Drag Link | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Man Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Rubber Bushing, Spring | Ford Bushing, Axle Steering Knuckle | Sauer Achsen Tension Roller, Fan | Iveco Repair Kit, Valve | Daf Bearing, Wheel Hub | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Daf A Pillar, Front Panel | Scania Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Visco Fan | Scania Clamp, Exhaust | Iveco Mounting, Engine | Mercedes Air Dryer Cartridge | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Head Lamp | R.V.I. Overflow Valve | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Cylinder, Exhaust Brake | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Fruehauf Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Nut, Crown Wheel & Pinion | Mercedes Air Spring | Volvo Link, Stabilizer Bar | Man Rubber Bushing, Spring | Hutchens Repair Kit, Brake Caliper | Man Sensor, ABS | Man Hose, Radiator | Scania Hose, Climate | Volvo Hose, Intercooler | Iveco Bumper | Daf Nozzle, Oil Pump | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Daf Handle, Door | Scania Pin, Spring | Daf Sun Visor | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Setra Thrust Washer, Wheel Hub | Iveco Spring Brake Chamber | Daf Multiway Valve | Volvo Hose Nipple with O-Ring | Universal Bumper | Mercedes Pin, Spring | Ror-Meritor Air Filter Cartridge | Iveco Cover, Air Filter | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Seal Ring, Injection Pump | Man Repair Kit, Spring | Sauer Achsen Pin, Stabilizer Bar | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes Front Panel Lock | Scania Valve, Gear Box Housing | Volvo Belt Tensioner, Fan | Scania Repair Kit, Cab | Scania Sensor, Gear Box Housing | Mercedes Multiway Valve | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Oil Filter | Man Gasket, Rocker Cover | Volvo Piston | Man Shock Absorber | R.V.I. Cab Corner | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Mercedes Air Tank | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Compression Spring, Cab | Man Air Tank | Mercedes Hose, Brake Chamber | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Man Wheel Hub | Bergische Achsen Torque Rod | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Hose, Cab Tilt | Scania Air Spring | Bergische Achsen Air Spring | Ror-Meritor Hose, Cab Tilt | R.V.I. Drag Link | Man Joint Cross | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Setra Retainer, Fan | Man Wheel Hub | Scania Hose Nipple with O-Ring | Universal Seal Ring, Differential Gear Housing | Scania Wheel Hub | Volvo Levelling Valve | Scania Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Spring Brake Chamber | Mercedes Oil Filter | Volvo Fuel Tank, Cab Heating & Ventilation | Universal Mirror | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Service Brake Chamber | Mercedes Air Line Filter | Daf Drag Link | Iveco Joint Cross | Universal Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Mounting, Engine | Daf Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Drag Link | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Piston | Iveco Mounting, Gear Box | Volvo Pressure Sensor | Scania Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Bumper | Mercedes Clutch Fork | Volvo Brake Slack Adjuster | R.V.I. Shield, Mudguard | Man Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Bushing, Spring | Hendrickson Ring, ABS | Mercedes Clamp, Injector | Mercedes Cover, Bumper | Man Drag Link | Scania Repair Kit, Water Pump | Daf Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Plug, Trailer Electrical Equipments | Daf Service Brake Chamber | Sauer Achsen Brake Slack Adjuster | Mercedes Bellow, Air Filter | R.V.I. Adapter Cable, Trailer Electrical Equipments | Universal Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | York Bushing, Spring | Bergische Achsen Gasket Kit, Compressor | Volvo Bracket, Mudguard | Volvo Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Mirror | Man Piston | Scania Visco Drive, Fan | Man Housing, Step | Mercedes Housing, Head Lamp | Scania Repair Kit, Cab Tilt | Volvo Thrust Washer, Bogie Suspension | Volvo Seal Ring, Injection Pump | Mercedes Cab Corner | Scania Hose, Radiator | Daf Fuel Filter | Iveco Lift, Door Window | Daf Piston | Scania Seal Ring, Gear Shift Control | Daf Rubber Bushing, Bogie Suspension | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Spring, Brake Shoe | Trailor Lock Nut, Oil Filter | Scania Steering Pump | Volvo Bearing, Flywheel | Man Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Achsen Hose, Radiator | Mercedes Hose, Radiator | Daf Rubber Bushing, Cab Tilt | Scania Spring Brake Chamber | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Signal Lamp | R.V.I. Hose, Intercooler | Mercedes Gasket, Exhaust Manifold | R.V.I. Shroud, Fan | Mercedes Air Dryer Cartridge | Scania Air Bellow, Seat | Scania Ball Joint | Mercedes Cover, Axle Steering Knuckle | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Tension Roller, Fan | Scania Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Brake Dust Cover Kit | Sauer Achsen Mudguard | Iveco Cylinder, Cab Tilt | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Joint Cross | Volvo Air Spring | Scania Door | Daf Air Spring | R.V.I. Hose, Radiator | Volvo Cylinder, Cab Tilt | Scania Air Spring | Ridewell Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Hand Pump, Feed Pump | Volvo Flywheel | Man Silencer, Exhaust | Iveco Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Cover, Bumper | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Bushing, Spring | Hutchens Gasket, Oil Filter | R.V.I. Spring Brake Chamber | Daf Rondela, Stud | Iveco Ring Kit, Piston | Daf Silencer, Exhaust | Volvo Flywheel | Scania Gasket Kit, Cylinder Head | Volvo Filler Cap, Fuel Tank | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Air Deflector, Cab Corner | Daf Pulley, Alternator | Volvo Repair Kit, Cab | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Mudguard | Scania Roller, Brake Shoe | Fruehauf Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Air Spring | Bergische Achsen Compressor | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Scania Air Spring | Reyco Spring Brake Chamber | Daf Ball Joint | Daf Mounting, Engine | Man Axle Nut | Bergische Achsen Bumper | Man Lever, Brake Caliper | Bergische Achsen Dust Cover, Wheel Hub | Man Bushing, Spring | Freightliner Mounting, Retarder | Volvo Brake Slack Adjuster | R.V.I. Blade, Fan | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Rubber Bushing, Spring | International Navistar Piston | Man Bearing, Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Axle Rod | Man Rubber Bushing, Cab | Daf Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Repair Kit, Gear Shift | Man Hand Pump, Feed Pump | Scania Air Bellow, Cab | Kenworth Rubber Bushing, Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Nylon Pipe, Black | Universal Bridge Assembly, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Clutch Fork | Daf Housing, Flywheel | R.V.I. Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Lift, Door Window | Scania Governor | Volvo Blade, Fan | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Hinge, Front Panel | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Gasket, Hub Cap | Mercedes Repair Kit, Bogie Suspension | Daf Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Ring Kit, Piston | Iveco Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Housing, Step | Daf Blade, Fan | Mercedes Clutch Release Bearing | Mercedes Hose, Radiator | Scania Bracket, Spring | Daf Shock Absorber Spring, Cab | Scania Filter, Cylinder Block Cover | Man Bumper | Iveco Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Cover, Mudguard | Man Bellow, Air Filter | Mercedes Housing, Head Lamp | Scania Air Bellow, Cab | Scania Handle, Door | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | R.V.I. Joint Cross | Universal Brake Slack Adjuster | Man Buffer, Spring | Scania Pin, Spring | Man Rubber Bushing, Spring | Man Ring, ABS | Bergische Achsen Mudguard | Man Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Piston | Iveco Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Piston | Scania
Yandex.Metrica