Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Repair Kit, Feed Pump | Mercedes Joint Cross | Iveco Bearing, Differential Gear Housing | Man Gasket Kit, Retarder | Scania Nylon Pipe Assembly Kit | Universal Clamp, Exhaust | Neoplan Solenoid Valve | Daf Brake Drum | Bergische Pin, Brake Shoe | Sauer Filler Cap, Fuel Tank | Man Lock Washer, Axle | Bergische Hose, Radiator | Mercedes Hose, Radiator | Scania Water Pump | Mercedes Bolt, Spring | Mercedes Brake Disc | Sauer Bearing, Power Take Off | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Piston, Air Spring | Fruehauf Compressor | Man Pressure Control Valve | Man Differential Spider | Mercedes Ball Joint | Daf Belt Tensioner, Fan | Scania Lock, Door | Volvo Ring Kit, Piston | R.V.I. Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Volvo Repair Kit, Compressor | Mercedes Auxiliary Lamp, Head Lamp | Man Nylon Pipe, Black | Volvo Air Dryer | Volvo Bracket, Mudguard | Man Bumper | Scania Bearing, Wheel Hub | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Axle Nut | Bergische Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Mudguard | Volvo Bearing, Brake Cam Shaft | R.V.I. Multiway Valve | Mercedes Housing, Head Lamp | Scania Cab Corner | Mercedes Filter, Cab Heating & Ventilation | Volvo Wheel Hub | R.V.I. Repair Kit, Cab | R.V.I. Pressure Control Valve | Man Hose, Radiator | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Volvo U Bolt, Spring | R.V.I. Clutch Servo | Mercedes Pin, Brake Shoe | Sauer Cable, Sun Visor | Scania Bearing, Wheel Hub | Sauer Pressure Plate, Clutch | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Volvo Air Bellow, Cab | Freightliner Sensor, Intercooler | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Volvo U Bolt, Spring | Bergische Front Panel | Scania Signal Control Arm | Volvo Seal Ring, Injector | Mercedes Air Dryer | Mercedes Solenoid, Starter Motor | Mercedes Piston, Air Spring | R.V.I. Cover, Cylinder Block | Volvo Air Spring | Bergische Wheel Hub | R.V.I. Grille, Front Panel | Scania Bearing, Wheel Hub | Man Filler Cap, Fuel Tank | Man Shock Absorber, Cab | Volvo Oil Filter | Man Cover, Mirror | Volvo Silent Block, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Axle Nut | Bergische Air Spring | Sae-Gigant Drag Link | Iveco Bushing, Gear Shift | Scania Hose, Intercooler | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Knob, Gear Shift | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Gasket Kit, Compressor | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Iveco Joint Cross | Universal U Bolt, Spring | Sauer Shock Absorber | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Kaiser Feed Pump | Man Drag Link | R.V.I. Starter Ring Gear | Volvo Ball Joint | International Navistar Levelling Valve | Scania Clamp, Exhaust | Scania Air Spring | Fruehauf Air Spring | Fruehauf Sensor, ABS | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Iveco Visco Drive, Fan | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Volvo Wheel Hub | Bergische Drag Link | Volvo Brake Drum | Daf Levelling Valve | Man Bumper | Mercedes Drag Link | R.V.I. Fitting, Intercooler | Universal Hose, Radiator | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Steering Pump | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Iveco Piston | Mercedes Quick Release Valve | R.V.I. Sun Visor | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Bearing, Differential Gear Housing | Iveco Seal Ring, Gear Shift Control | R.V.I. Shut-Off Valve | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Lock Plate, Brake Shoe | Bergische Bearing, Input Shaft | Mercedes Coupling | Man EBS Cable | Universal Rubber Bushing, Spring | Ford Repair Kit, Stud | Bergische Bumper | Mercedes Mounting, Cab | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Wishbone | Mercedes Compressor | Man Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Bushing, Spring | Bergische Repair Kit, Cab | Daf Air Spring | Iveco Silencer, Exhaust | Mercedes Cover, Battery | Scania Wheel Hub | Bergische Bearing, Wheel Hub | Sae-Gigant Air Spring | Volvo Air Spring | Scania Bracket, Mudguard | Scania Air Duct, Air Filter | Scania Repair Kit, Main Cylinder | Volvo Brake Slack Adjuster | Bergische Hose, Exhaust Brake | Scania Signal Control Arm | Volvo Air Spring | Bergische Repair Kit, Spring | Bergische Pressure Plate, Clutch | Volvo Bushing, Brake Shoe | Sae-Gigant Stop Light | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Gas Spring | Mercedes Piston | Iveco Main Cylinder | Mercedes Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Torque Rod | Man Pressure Plate, Clutch | Volvo Fuel Filter | Setra Load Sensing Valve | Daf Tachograph Disc Set, Central Electric Unit | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Volvo Disc, Cylinder Head | Volvo Drain Valve | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Hose, Oil Container | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Volvo Joint Cross | Man Bearing, Wheel Hub | Volvo Ball Joint | Volvo Bearing, Power Take Off | R.V.I. Joint Cross | Iveco Air Spring | Ror-Meritor U Bolt, Spring | R.V.I. Inner, Air Filter | R.V.I. Shock Absorber | Schmitz Bogie Bracket, Bogie Suspension | Mercedes Mudguard | Volvo Auxiliary Lamp, Head Lamp | Man Sun Visor | Volvo Water Pump | Volvo Air Spring | R.V.I. AdBlue Sensor, SCR System | Daf Air Spring | Hendrickson Fog Lamp | Man Locking Bolt, Fifth Wheel | Jost Shock Absorber | Mercedes Clutch Disc | Iveco Steering Pump | Scania Wheel Hub | Volvo Gasket, Exhaust Manifold | Mercedes Air Line Filter | Man Brake Slack Adjuster | R.V.I. Buffer, Spring | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Torque Rod | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Spring Brake Chamber | Mercedes Relay Valve | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Man Air Spring | Hendrickson Pipe, Exhaust | Man Shock Absorber | Volvo Bearing, Wheel Hub | Man Repair Kit, Clutch Fork | Daf Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Sensor, ABS | Daf Bracket, Head Lamp | Daf Quick Release Valve | Iveco Drag Link | R.V.I. Sensor, Radiator | Scania Shock Absorber, Cab | Volvo Float, Fuel Tank | Mercedes U Bolt, Spring | Volvo Bracket, Spring | Scania Multiway Valve | Man Feed Pump | Man Ring Kit, Piston | Iveco Compression Spring, Cab | Mercedes Rubber Bushing, Balance Arm Axle | Sauer Hose, Compressor | R.V.I. Brake Drum | Scania V Arm | Mercedes Housing, Step | Iveco Belt Tensioner, Fan | Man Pressure Plate, Clutch | Neoplan Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Clamp, Exhaust | Daf Pressure Control Valve | Scania Torque Rod | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Ford Repair Kit, Brake Adjuster | Volvo Relay Valve | Iveco Kit, Brake Disc Pad | Daf Multiway Valve | Man Housing, Step | Daf Return Hose, Injector | Mercedes V Arm | Man Bumper | Scania Oil Dipstick, Oil Sump | Volvo Oil Filter | Man Air Spring | Volvo Lock, Door | Mercedes Drag Link | Man Clutch Disc | Volvo Signal Control Arm | Scania Compressor | Daf Clutch Disc | Daf Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Pressure Sensor | R.V.I. Housing, Step | Volvo Pressure Plate, Clutch | Man Clutch Disc | Man Drag Link | Scania Rondela, Stud | Man Sensor, Radiator | Man Hose, Turbocharger | R.V.I. Bushing, Spring | Man Oil Dipstick, Oil Sump | Iveco Housing, Step | Man Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Visco Fan | Volvo Silencer, Exhaust | Iveco Air Dryer | Man Sensor, ABS | Daf Repair Kit, Feed Pump | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Scania Brake Anchor, Brake Shoe | Man Service Brake Chamber | Man Bearing Kit, Wheel Hub | Iveco Bushing, Spring | Daf Air Tank | Mercedes U Bolt, Spring | Scania Housing, Differential Spider | Mercedes Bracket, Radiator | Scania Washer Container, Windscreen Wiper | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Iveco Feed Pump | Man Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Multiway Valve | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Mounting, Engine | Freightliner Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Iveco Bracket, Cab Corner | Volvo Drag Link | R.V.I. Lining Kit, Brake Drum | Mercedes Sensor, ABS | Volvo Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Stud | Mercedes Visco Fan | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Man Hose, Compressor | Mercedes Axle Nut | R.V.I. Drag Link | Volvo Main Cylinder | Scania Compressor | Volvo Shock Absorber | Iveco Rubber Bushing, Balance Arm Axle | Hendrickson Filter, Oil Container | Volvo Sensor, ABS | Daf Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Nut, Injector | Mercedes Filter, Cab Heating & Ventilation | Man Bushing, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Drag Link | Mercedes Quick Release Valve | Universal Bracket, Mudguard | R.V.I. Pin, Spring | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Water Pump | Volvo Seal Ring, Input Shaft | Iveco Housing, Head Lamp | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Daf Gas Spring | Scania Bumper | Mercedes Compression Spring, Cab | Man Rubber Bushing, Shock Absorber | Volvo Sensor, Clutch Servo | Volvo Fitting, Retarder | Volvo Hose, Air Tank | Daf Lining Kit, Brake Drum | Man Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Oil Pressure Sensor | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Handle, Door | Scania Pin, Spring | Man Flexible Pipe, Exhaust | Man Bearing, Bogie Suspension | R.V.I. Wheel Hub | Mercedes Clutch Disc | Scania Rubber Bushing, Spring | Ford Signal Lamp | Scania Drag Link | Mercedes Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Fuel Filter | R.V.I. Temperature Sensor | Man Thrust Ring, Wheel Hub | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Strainer, SCR System | Volvo Stud | Kassbohrer Hose, Cab Tilt | Scania Inner, Air Filter | Volvo Mudguard | R.V.I. Oil Filter | Man Silent Block, Spring | Hendrickson Gas Spring | Mercedes Tension Roller, Fan | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Signal Lamp | Scania Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Brake Dust Cover | Daf Drag Link | Scania Hose, Radiator | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Man Air Tank | Mercedes Hinge, Door | Volvo Sleeve Insert for Nylon Pipe | Daf Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Straight Coupling | Universal Repair Kit, Gear Shift | Man Rubber Bushing, Air Spring | Bergische Ball Joint | Man Hose, Radiator | Scania Pipe, Water Pump | Mercedes Mirror | R.V.I. Hose, Cab Tilt | R.V.I. Flywheel | Scania Oil Pressure Sensor | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Daf Ball Joint | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Repair Kit, Drag Link | Volvo Bearing, Wheel Hub | Volvo Expansion Tank Cap, Radiator | Mercedes Clamp, Exhaust | Volvo Gas Spring | Scania Pulley, Alternator | Volvo Gasket Kit, Gear Selector Housing | R.V.I. Housing, Step | Man Gasket, Oil Cooler | Man Flange Pipe, Exhaust Manifold | Man Signal Control Arm | Mercedes Front Panel | Volvo Cap, Oil Filler | R.V.I. Crank Shaft, Cylinder Block | Man Bearing, Wheel Hub | Scania Foot Brake Valve | Man Flywheel | Mercedes Ball Joint | Volvo Air Spring | Neway Lining Kit, Brake Drum | Bergische U Bolt, Spring | R.V.I. U Bolt, Spring | Mercedes Bearing, Flywheel | Man Alternator | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Cover, Mirror | Man Trim Strip, Front Panel | Volvo Repair Kit, Gear Shift | Volvo Wheel Hub | Volvo Buffer, Spring | Scania Ball Joint | Kassbohrer Alternator | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Relay Valve | Krone Bearing, Wheel Hub | Volvo Clutch Disc | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Cab Corner | Volvo Clutch Fork | R.V.I. Main Cylinder | Mercedes Roller, Bogie Suspension | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Daf Kit, Brake Disc Pad | Iveco Steering Pump | Volvo Seal Ring, Injection Pump | Man Main Cylinder | Daf Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Iveco Mirror | Man Brake Lining Rivets | Universal Bracket, Spring | R.V.I. Piston | Man Dust Cover, Gear Shift | Volvo Steering Pump | Mercedes Ball Joint | Daf Air Spring | Volvo Spring Brake Chamber | Volvo Gasket, Intake Manifold | Man Wheel Hub | Man Visco Fan | Volvo Repair Kit, Cab | Volvo Stop Light | Man Air Spring | Neway Repair Kit, Clutch | Volvo Seal Ring, Crank Shaft | Man Repair Kit, Clutch Servo | Daf Gas Spring | R.V.I. Strap, Exhaust | Volvo Ball Joint | R.V.I. Fuel Filter | R.V.I. Pipe, Exhaust | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Bearing, Wheel Hub | Volvo Pulley, Fan | Mercedes Nylon Pipe, Black | Daf Repair Kit, Cab Tilt | Scania Kit, Brake Disc Pad | R.V.I. Ball Joint | Mercedes Silencer, Exhaust | Mercedes Water Pump | Scania Belt Tensioner, Fan | Scania Wheel Hub | Man Clutch Release Bearing | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Scania Pin, Spring | Man Oil Filter | Scania Stud | Sauer Solenoid Valve | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Mudguard | Man Bearing, Wheel Hub | Bergische Arm, Mirror | Iveco Air Spring | Hendrickson Hub Cap | Bergische Mirror | Daf Oil Filter | Mercedes Repair Kit, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Propeller Shaft Bearing | Mercedes Shut-Off Valve | Daf Air Spring | Freightliner Silent Block, Spring | Freightliner Wheel Hub | Volvo Accelerator Wire | Scania Brake Dust Cover Kit | Bergische Fog Lamp | Volvo Shock Absorber | Scania Hand Brake Valve | Mercedes Piston | Daf Levelling Valve Control Rod, Cab | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Air Line Filter | Man Nut, Cylinder Block | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | Mercedes
Yandex.Metrica