Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
V Arm | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Synchronizing Ring, Planetary Gear | Mercedes Gas Spring | Scania Air Tank | Daf Compression Spring, Cab | R.V.I. Tachograph Disc Set, Central Electric Unit | Daf Bracket, Mudguard | Volvo Repair Kit, Differential | Mercedes Sun Visor | Volvo Brake Drum | Daf Spring, Spring Suspension | Bergische Bracket, Gear Shift | Scania Housing, Differential Spider | Mercedes Coupling | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Scania Joint, Gear Shift | Scania Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Brake Drum | Volvo Locking Eye, Door | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Tension Roller, Fan | Volvo Gasket, Intake Manifold | Man Bearing, Wheel Hub | Scania Repair Kit, Axle Rod | Volvo Bearing, Wheel Hub | Iveco Washer Container, Windscreen Wiper | Iveco Cover, Mudguard | Man Joint Cross | Iveco Union Nut | Universal Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Rubber Bushing, Cab | Daf Clutch Disc | Man Expansion Tank, Radiator | R.V.I. Bracket, Head Lamp | Daf Torque Rod | Scania Brake Pressure Regulator | Mercedes Check Valve | Universal Brake Slack Adjuster | Man Sensor, Gear Selector Housing | Mercedes Repair Kit, Feed Pump | Volvo Repair Kit, Compressor | Mercedes U Bolt, Spring | Mercedes Hose, Cab Tilt | Volvo Mounting, Engine | R.V.I. Bracket, Propeller Shaft Bearing | Scania Drag Link | Daf Air Spring | R.V.I. Screw, Traverse | Man Relay Valve | Daf Knob, Gear Shift | Man Clutch Fork | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | Volvo Bushing, Brake Cam Shaft | Bergische Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Ball Joint | Daf Push in Connector | Universal Foot Brake Valve | Mercedes Accelerator Wire | Man Ball Joint | Man Repair Kit, Compressor | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Bergische Ball Joint, Clutch Fork | R.V.I. Hose, Radiator | Daf Connecting Rod, Piston | Volvo Spring Pin, Brake Shoe | Bergische Synchronizing Cone, Input Shaft | Volvo Pipe, Exhaust | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Silent Block, Axle Rod | International Navistar Retainer, Fan | R.V.I. Axle Nut | Sauer Cable, Gear Shift | Volvo Clutch Disc | Man Shock Absorber | Bergische Cylinder, Gear Shifting | R.V.I. Bearing, Reverse Shaft | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Scania Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Torque Rod | Daf Wheel Hub | Man Heater, Air Tank | Iveco Housing, Step | Iveco Inner, Air Filter | Mercedes Compression Spring, Cab | Mercedes Service Brake Chamber | Mercedes Drag Link | R.V.I. Service Brake Chamber | Bergische King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Air Spring | Hendrickson Visco Drive, Fan | Mercedes T Union | Universal Housing, Flywheel | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Man Hose, Intercooler | Volvo Air Spring | Mercedes Expansion Tank Cap, Radiator | Man Sensor, Flywheel | Man Main Cylinder | Man Air Spring | Ridewell Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Connecting Rod, Piston | Man Hose, Radiator | Mercedes Flywheel | Man Relay Valve | Man Mudguard | Volvo Shock Absorber | R.V.I. Bracket, Axle Rod | Mercedes Housing, Step | Mercedes Silencer, Exhaust | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Shock Absorber | Man Drag Link | Mercedes Plug, Oil Sump | Scania Push in Connector | Universal Pressure Sensor | Volvo Repair Kit, Water Pump | Mercedes Ball Joint | Iveco Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Clamp, Exhaust | Iveco Repair Kit, Gear Shift Control | Man Ring, ABS | Mercedes Torque Rod | Scania Frame, Front Panel | Scania Mounting, Engine | Mercedes Cylinder Head | Mercedes Steering Pump | Volvo Solenoid Valve | Volvo Pressure Control Valve | Daf Joint Cross | Scania Mirror | Man Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Gas Spring | Mercedes Piston, Air Spring | Volvo Buffer, Spring | Mercedes Door | Scania Overflow Valve | Volvo Head Lamp | R.V.I. Ball Joint | Iveco Cylinder, Cab Tilt | Scania Joint Cross | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Daf Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Daf Hose, Radiator | Volvo Compressor | Man Lift, Door Window | Scania Bearing, Drive Shaft | Scania Clutch Release Bearing | Neoplan Synchronizing Cone, Main Shaft | Man Sensor, ABS | Daf Hand Pump, Feed Pump | Volvo Torque Rod | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Daf Seal Ring, Water Pump | Mercedes Bushing, Spring | Mercedes Silent Block, Spring | Daf Cover, Bumper | Scania Repair Kit, Cab | R.V.I. Clutch Release Bearing | Mercedes Gear, Counter Shaft | R.V.I. Compressor | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Man Shroud, Fan | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Man Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Stud | Man Joint Cross | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Man Compressor | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Silencer, Exhaust | R.V.I. Mounting, Engine | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Schmitz Bearing, Wheel Hub | Iveco Mounting, Engine | Freightliner Diaphragm, Brake Chamber | Daf Cover, Bumper | Mercedes Bolt, Cylinder Head | Man Ring Kit, Piston | Iveco Hose, Radiator | Scania Service Brake Chamber | Bergische Air Spring | Daf Repair Kit, Axle Rod | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Air Spring | Hutchens Dust Cover, Brake Adjuster | Ror-Meritor Bearing, Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Drag Link | Mercedes Stop, Door | Daf Switch, Door Window | Man Hose, Radiator | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Mercedes Water Pump | Daf Torque Rod | Scania Connecting Pipe, Exhaust | Scania Clamp, Exhaust | Daf Lining Kit, Brake Drum | Sauer Joint Cross | Man Four-Point Torque Rod | Man Hinge, Front Panel | Volvo Silencer, Exhaust | Man Handle, Door | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Lid, Front Panel | Volvo Repair Kit, Spring | Bergische Step Plate, Bumper | Volvo Bushing, Spring | Daf Float, Fuel Tank | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Iveco Socket Housing, Central Electric Unit | Scania U Bolt, Spring | R.V.I. Wheel Hub | Volvo Bolt, Spring | Mercedes Fuel Filter | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Mercedes Brake Dust Cover | Ror-Meritor Brake Drum | Daf Cover, Bumper | Mercedes Synchronizing Ring, Input Shaft | R.V.I. Alternator | Volvo Mounting, Engine | Mercedes Motor, Door Window | Mercedes Mirror | Iveco Clutch Servo | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Head | Scania Silent Block, Axle Rod | Volvo Ball Joint | Iveco Repair Kit, Compressor | Mercedes Accelerator Wire | Daf Cylinder Head | Man Repair Kit, Brake Shoe | Sauer King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Compressor | Man Gasket, Timing Case | Scania Connecting Rod, Piston | Volvo Wheel Hub | Volvo Clamp, Front Panel | Scania Shock Absorber | Man Cushion, Spring | Volvo Pressure Sensor | Man U Bolt, Spring | Volvo Drag Link | Mercedes Mudguard | Mercedes Cable, Gear Shift Control | Man Four-Point Torque Rod | Man Mudguard | Volvo Shock Absorber | Ror-Meritor Pipe, Exhaust | Daf Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Propeller Shaft Bearing | Mercedes Drag Link | Volvo Drag Link | Volvo Brake Disc | Mercedes Seal Ring, Coupling | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Scania Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Buffer, Spring | Man Air Dryer | Daf Water Pump | R.V.I. Pipe, Exhaust | Volvo Bolt, Spring | Scania Drag Link | Man Lock, Door | Man Clutch Release Bearing | Mercedes Drag Link | Volvo Inner, Air Filter | Iveco Air Dryer | Iveco Ball Joint | Volvo Repair Kit, Spring | Mercedes Hub Cap | Smb Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Mirror Glass | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Repair Kit, Bogie Suspension | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Daf Repair Kit, Cylinder Head | Iveco O-Ring, Wheel Hub | R.V.I. Sun Visor | Scania Pin, Spring | Daf Mirror | Man Stop Light | Mercedes Cylinder Head | Scania Silencer, Exhaust | Daf Drag Link | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Ring Kit, Piston | Iveco Bushing, Stabilizer Bar | Bergische Union Nut | Universal Stud | Iveco Ball Joint | Man Cover, Cylinder Block | R.V.I. Ball Joint | Man Brake Dust Cover Kit | Smb Sun Visor | Volvo Hose, Turbocharger | Volvo Repair Kit, Spring | Scania ABS Socket | Iveco Brake Shoe, Brake Drum | Man Drain Valve | Man Wheel Hub | Iveco Lining Kit, Brake Drum | Bergische Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Daf Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Drag Link | Volvo Air Tank | Mercedes Sensor, ABS | Iveco Tank Cap, SCR System | Universal Synchronizing Ring, Main Shaft | Daf Hose, Brake Chamber | Scania Rubber Bushing, Spring | GMC Gasket, Intake Manifold | Mercedes Repair Kit, Water Pump | Daf Clutch Disc | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Clutch Disc | Iveco Steering Pump | Volvo Hose, Oil Cooler | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Scania Torque Rod | R.V.I. Pulley, Alternator | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Fuel Filter | Mercedes Clamp, Turbocharger | Scania Clamp, Exhaust | Volvo Air Tank | Man Sun Visor | Man Synchronizing Cone, Main Shaft | Man Pipe, Exhaust | Daf Silent Block, Axle Rod | Volvo Wheel Hub | Mercedes Wheel Hub | Scania Pressure Control Valve | Man Bumper | Mercedes Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Gear Washer, Drive Shaft | Mercedes Blade, Windscreen Wiper | Scania Slide Mechanism, Door | Mercedes Dust Cover, Gear Shift | Scania Gasket, Oil Cooler | Mercedes Clutch Servo | Daf Brake Slack Adjuster | Scania Propeller Shaft Bearing | Daf Bushing, Spring | Man Air Dryer | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Relay, Central Electric Unit | Man Axle Nut | Daf Air Spring | Sae-Gigant Drag Link | Volvo Lock Washer, Axle | Scania Sleeve Insert for Nylon Pipe | Man Diaphragm, Brake Chamber | Sauer Drag Link | Mercedes Seal Ring, Output Shaft | Scania Clutch Disc | Iveco Drag Link | Scania Bumper | Volvo Mounting, Axle Rod | Scania Overflow Valve | Man Roller, Brake Shoe | York Ring Kit, Piston | Scania Oil Filter | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Daf Mirror | Volvo Propeller Shaft Bearing | Iveco Mirror | Iveco Nut, Spring | Scania Torque Rod | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Pipe, Exhaust | Man Flexible Pipe, Exhaust | Scania U Bolt, Spring | Bergische Temperature Sensor | Man Spring, Brake Adjuster | Volvo Rubber Bushing, Cab | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Repair Kit, Shock Absorber | Scania End-Outline Marking Lamp | Scania Shock Absorber | Scania Repair Kit, Cab Tilt | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Mercedes Oil Sump | Mercedes Brake Slack Adjuster | Scania Shock Absorber, Cab | Scania Stud | Scania Accelerator Wire | R.V.I. Bracket, Cab | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Pressure Control Valve | Iveco Mirror | R.V.I. Foot Brake Valve | Mercedes Ring Kit, Piston | Scania Drag Link | Mercedes Buffer, Spring | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Pipe, Exhaust | Daf Spring, Feed Pump | Volvo Bushing, Cab | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Mounting, Radiator | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Mercedes Repair Kit, Clutch | Volvo Adjusting Device, Brake Adjuster | Volvo Steering Pump | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Daf Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Safety Valve, Cylinder Head | Man Lining Kit, Brake Drum | Volvo Shock Absorber | Scania Heat Shield, Exhaust | Volvo Clutch Release Bearing | Scania Bumper | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Clutch Disc | Mercedes Sensor, ABS | Setra Flywheel | Man Rubber Bushing, Spring | Ford Shut-Off Valve | Mercedes Air Spring | Scania Hose, Air Filter | Mercedes Air Spring | Volvo Side Panel | Man Connecting Rod, Piston | Mercedes Nut, Stud | Man Synchronizing Cone, Main Shaft | Iveco Air Spring | Man Stud | Man Push in Connector with Internal Thread | Universal Drag Link | Mercedes Nut, Stud | Bergische Main Cylinder | Neoplan Rubber Bushing, Spring | Ford Joint Cross | Iveco Hose, Radiator | Man Pipe, Exhaust | Man Retainer, Crank Shaft | Mercedes Handle, Door | Mercedes Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Brake Disc | Iveco Wheel Hub | Daf Handle, Door | Iveco Drag Link | Mercedes Clutch Release Bearing | Daf Torque Rod | Mercedes Ball Joint | Volvo Air Dryer | Man Carrier, Wheel Hub | Man Piston | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Man Flywheel | Man Fitting, Intercooler | Universal Rubber Bushing, Spring | Sauer Repair Kit, Axle Rod | Scania Tapón del tanque , Sistema de SRC | Bouchon du réservoir, le système SCR Air Spring | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Daf Gasket, Exhaust Manifold | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Man Cab Tilt Lock | Scania Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Ring, ABS | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Bergische Oil Filter | Man Hand Pump, Feed Pump | Scania Repair Kit, Axle Rod | Volvo Repair Kit, Spring | Iveco Pin, Brake Shoe | Ror-Meritor Steering Pump | Volvo Cylinder Head | R.V.I. Water Pump | R.V.I. Shock Absorber | R.V.I. Push in Connector | Universal Mounting, Radiator | Freightliner Clutch Disc | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Ball Joint | Man Expansion Tank, Radiator | Man Arm, Windscreen Wiper | Man Gasket, Exhaust | Daf Sensor, ABS | R.V.I.
Yandex.Metrica