Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Wishbone | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Cover, Oil Cooler | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Liner | R.V.I. Gas Spring | Man King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Achsen Drag Link | Man 90° Push in Connector | Universal Gasket, Intake Manifold | Scania Pipe, Exhaust | Iveco Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Daf Compressor | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Oil Pump | Mercedes Mudguard | R.V.I. Rubber Bushing, Axle Rod | Reyco Accelerator Wire | R.V.I. Axle Nut | Volvo Torque Rod | Volvo Bogie Bracket, Bogie Suspension | Ror-Meritor Drag Link | Scania Repair Kit, Spring | Fruehauf Gasket, Timing Case | Mercedes Brake Lining Rivets | Universal Air Spring | Sae-Gigant Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Rubber Strap, Mudguard | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Iveco Tension Roller, Fan | Scania Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Alternator | Man Carrier, Wheel Hub | Mercedes Bushing, Gear Shift | Volvo Expansion Tank, Radiator | Iveco Cap, Spark Plug | Universal Seal Ring, Brake Cam Shaft | Daf Lock Washer, Axle | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Volvo Rubber Bushing, Shock Absorber | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | International Navistar Switch, Door Window | Man Expansion Tank, Radiator | Mercedes Joint Cross | R.V.I. Spring Brake Chamber | Mercedes Hose, Cab Tilt | R.V.I. Gear Ring, Flywheel | Mercedes Adjusting Gear, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Plate, Step | Scania Rondela, Stud | Daf Relay, Central Electric Unit | Iveco Housing, Step | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Iveco Compressor | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Mounting, Engine | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Drag Link | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Daf Screw, Injector | Daf Spring, Gear Shift | Volvo Drag Link | Iveco Gasket, Oil Filter | R.V.I. U Bolt, Spring | Mercedes Shock Absorber | Man Sleeve, Drag Link | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Man Wheel Hub | Mercedes Bearing Kit, Clutch Release Bearing | Scania Air Spring | Ror-Meritor Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Bracket, Cab | Scania Connecting Rod, Piston | Mercedes V Arm | Volvo Drag Link | R.V.I. Air Filter Cartridge | Scania Bracket, Mudguard | Volvo Nut, Wheel Hub | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Scania Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Sensor, Radiator | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Daf Rubber Bushing, Balance Arm Axle | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Visco Drive, Fan | Iveco Repair Kit, Air Spring | Ror-Meritor Hose, Air Filter | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Fog Lamp | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Air Spring | Man Head Lamp | Iveco Thrust Ring, Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Axle Nut | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Brake Slack Adjuster | Mercedes Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Signal Control Arm | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Sensor, Gear Shift Control | Volvo Mounting, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Feed Pump | R.V.I. Air Spring | R.V.I. Repair Kit, Engine | R.V.I. U Bolt, Spring | Daf Bushing, Spring | Hendrickson Steering Pump | Mercedes Lift, Door Window | Daf Air Bellow, Cab | Scania Clutch Servo | Mercedes Piston | Iveco Brake Lining Rivets | Universal Repair Kit, Drag Link | Volvo Ball Joint | Ror-Meritor Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Step Plate, Bumper | Man Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Volvo Air Spring | Daf Expansion Tank Cap, Radiator | Volvo Hose, Air Tank | Volvo Air Deflector, Cab Corner | Daf Cylinder Liner & Piston With Rings, Piston | Man Brake Lining Rivets | Mercedes Pin, Brake Shoe | Sae-Gigant Buffer, Cab | Man Housing, Step | Volvo Temperature Sensor | Volvo Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Cover, Step | Man Strainer, Fuel Tank | Universal Drag Link | Mercedes Bearing, Distribution Shaft | Iveco Shock Absorber, Cab | Volvo Air Filter Cartridge | Scania Spring Pin, Brake Shoe | Trailor Drag Link | Mercedes Spring Brake Chamber | R.V.I. Plate, Spring | Ror-Meritor Brake Dust Cover | Volvo Air Spring | Ridewell Piston | Iveco Mudguard | R.V.I. Clamp, Exhaust | Iveco Bearing, Shock Absorber | Mercedes Wheel Hub | Volvo Hose, Exhaust Brake | Daf Brake Lining Rivets | Universal Shock Absorber | R.V.I. Main Cylinder | Neoplan Shock Absorber | Schmitz Torque Rod | Scania Levelling Valve | Setra Seal Ring, Gear Box Housing | Scania Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Axle Nut | Man Mirror | Man Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Clutch Fork | Mercedes Bolt, Spring | Mack Pin, Spring | Freightliner Buffer, Spring | Volvo Clutch Servo | Iveco Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Iveco Gasket, Turbocharger | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Bracket, Bumper | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Disc, Cylinder Head | Mercedes Nylon Pipe, Black | Mercedes Pipe, Exhaust | Man Drag Link | Scania Starter Ring Gear | Scania Foot Brake Valve | Mercedes Drag Link | Scania Mounting, Engine | Kenworth Sensor, Retarder | Scania Bracket, Mudguard | Scania Bearing, Balance Arm Axle | Scania V Arm | Mercedes Drag Link | Man Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Repair Kit, Spring | Hendrickson Bushing, Spring | York Air Spring | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Sensor, ABS | Iveco Wheel Hub | Mercedes Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Bogie Bracket, Bogie Suspension | Man Bellow, Air Filter | Volvo Shock Absorber | Scania Hose, Retarder | Scania Repair Kit, Cab Tilt | Scania Compression Spring, Cab | Iveco Diaphragm, Brake Chamber | Daf Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Oil Filter | Volvo Fuel Filter | Daf Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Signal Lamp | Man Air Coil, Coupling | Universal Cylinder, Cab Tilt | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts U Bolt, Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Hinge, Door | Mercedes Visco Drive, Fan | Man Hose, Turbocharger | R.V.I. Clamp, Exhaust | Iveco Handle, Door | Iveco Plate Kit, Cylinder Head | Scania Bearing, Wheel Hub | Scania Float, Fuel Tank | Scania Bumper | R.V.I. Axle Nut | Man Repair Kit, Axle Rod | Daf Pipe, Exhaust | Mercedes Gasket Kit, Clutch Housing | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Exhaust Manifold | Scania Stud | R.V.I. Seal Ring, Gear Shift Control | Iveco Air Spring | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Repair Kit, Gear Shift | Mercedes Cylinder Block | Man Piston | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Kassbohrer Clutch Disc | Mercedes Roller, Brake Shoe | R.V.I. Relay Valve | Setra Clutch Release Bearing | R.V.I. Blade, Fan | Man Overflow Valve | Scania Nut, Stud | Scania Clutch Disc | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Man Bushing, Clutch Fork | R.V.I. Front Panel | R.V.I. Silencer, Exhaust | Iveco Axle Nut | Bergische Achsen Torque Rod | Mercedes Compressor | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Neoplan Gear Ring, Flywheel | Man Shock Absorber | Mercedes Brake Disc | Iveco Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Exhaust Brake | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Levelling Valve | Setra Cab Tilt Lock | Man Signal Lamp | Scania Bracket, Front Panel | Volvo Bearing, Wheel Hub | Kassbohrer Panel, Door | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Drag Link | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Gasket, Timing Case | Mercedes Lens, Head Lamp | Man Oil Filter | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Housing, Step | Volvo Temperature Sensor | Scania Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Hose, Radiator | Scania Lock, Door | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Trailor Oil Sump | Mercedes Shock Absorber | Scania Signal Control Arm | Volvo Cover, Bumper | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Bergische Achsen Pressure Sensor | Mercedes Steering Pump | R.V.I. Fitting, Retarder | R.V.I. Steering Pump | Mercedes Mounting, Air Filter | Mercedes Ball Joint | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | York Roller, Clutch Fork | Volvo Buffer, Spring | Setra Shock Absorber, Cab | R.V.I. Switch, Cab Tilt Lock | R.V.I. Repair Kit, Stud | Man Hub Cap | Daf Support Pin, Bogie Suspension | Iveco Water Pump | Mercedes Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Plate, Spring | Schmitz Repair Kit, Spring | Scania Flexible Pipe, Exhaust | Scania Piston | Man Shroud, Fan | R.V.I. Ball Joint | Volvo Hose, Radiator | Volvo Cushion, Spring | Volvo Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Mounting, Engine | R.V.I. Air Spring | R.V.I. Overflow Valve | Scania Cable, Parking Brake | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Ring Kit, Piston | R.V.I. Flywheel | Volvo Levelling Valve | Mercedes Alternator | R.V.I. Air Filter Cartridge | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Air Spring | Volvo Repair Kit, Spring | Volvo Clutch Disc | Daf Buffer, Spring | Scania Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Bushing, Spring | Bergische Achsen Air Spring | Watson&Chalin Signal Lamp | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Hose, Intercooler | Mercedes Mounting, Radiator | Scania Rubber Bushing, Cab | Iveco Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Repair Kit, Brake Caliper | Iveco Bushing, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Repair Kit, Axle Rod | Volvo Head Lamp | Mercedes Brake Slack Adjuster | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Mounting, Radiator | Volvo Ball Joint | Ror-Meritor Cushion, Spring | Volvo Visco Drive, Fan | Iveco Diaphragm, Brake Chamber | Mercedes Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Stud | Iveco Joint Cross | Man Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Scania Cab Corner | Scania Seal Ring, Bogie Suspension | Volvo Hand Pump, Feed Pump | Setra Visco Drive, Fan | Scania Air Spring | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Water Pump | R.V.I. Repair Kit, Cab Tilt | R.V.I. Hub Cap | Bergische Achsen Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Air Filter Cartridge | Daf Diaphragm, Brake Chamber | Scania Hose, Turbocharger | Mercedes Plate, Air Spring | Man Seal Ring, Power Take Off | R.V.I. Wheel Hub | R.V.I. Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Mercedes Water Pump | Volvo Relay Valve | Iveco Air Spring | Hendrickson Rubber Bushing, Wishbone | Neoplan Dust Cover, Wheel Hub | Sauer Achsen Frame, Head Lamp | Volvo Bracket, Axle Rod | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Ford Concrete Pump Clamp | Putzmeister Pipe, Fuel Filter | Scania Cap, Stud | Scania Main Cylinder | Mercedes Pressure Control Valve | Daf Repair Kit, Cab | Scania Cover, Mirror | R.V.I. Repair Kit, Compressor | Man Steering Lock | Mercedes ABS Socket | Universal Cylinder Head | Volvo Cover, Mirror | R.V.I. Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Tension Roller, Fan | Daf Repair Kit, Axle Rod | Daf Shock Absorber | Man Piston, Air Spring | Man Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Bolt, Spring | Volvo Brake Dust Cover Kit | R.V.I. Clamp, Exhaust | Man Relay Valve | Man U Bolt, Spring | Sauer Achsen Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes U Bolt, Spring | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Bergische Achsen Drain Valve | Daf Hose, Cab Tilt | R.V.I. Hose, Radiator | Man Repair Kit, Compressor | Iveco V Arm | Volvo Double Diaphragm Brake Chamber | R.V.I. Hose, Radiator | Scania Lock Washer, Axle | R.V.I. Main Cylinder | Scania Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Brake Dust Cover | Man Stud | Volvo Air Bellow, Seat | Scania Pulley, Water Pump | Volvo Shock Absorber | Daf Belt Tensioner, Fan | Volvo Rubber Bushing, Spring | Daf Bearing, Cab | Scania Air Deflector, Cab Corner | Daf Air Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Nylon Pipe, Black | Universal Cable, Gear Shift | Volvo Hand Pump, Feed Pump | Iveco Fuel Transfer Pump | Universal Drag Link | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Bogie Bearing | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Bowl, Fuel Filter | Setra Washer, Injection Pump | Volvo Hand Pump, Feed Pump | Man Drag Link | Scania Piston | Volvo Air Spring | Mercedes Lifting Axle Control Valve | Scania Mounting, Cab | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Roller, Brake Shoe | R.V.I. Gas Spring | Man Sensor, ABS | Sauer Achsen Service Brake Chamber | Man Drag Link | Volvo Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Rubber Bushing, Spring | Volvo Clutch Release Bearing | R.V.I. Repair Kit, Clutch Fork | Mercedes Screw, Bogie Suspension | Iveco Gas Spring | Volvo Sensor, ABS | Scania Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Shock Absorber | R.V.I. Silencer, Exhaust | Scania Air Dryer | Iveco Cylinder Head | Man Piston | Scania Slide Mechanism, Door | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Seal Ring, Input Shaft | Mercedes Silencer, Exhaust | R.V.I. Nylon Pipe, Black | Scania Temperature Sensor | Iveco Air Dryer | Setra Service Brake Chamber | Mercedes Precleaner, Fuel Filter | Setra Bracket, Bumper | Daf Bracket, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Cab Corner | Scania Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Daf Air Spring | Hendrickson Mounting, Engine | Daf Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Daf Wheel Hub | Trailor Shock Absorber | Mercedes Housing, Step | Scania Silencer, Exhaust | Iveco Ball Joint | Volvo Hose, Radiator | Volvo Hose, Steering Pump | Mercedes Cable, Door Window | Man Air Spring | International Navistar
Yandex.Metrica