Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Water Pump | Mercedes Solenoid Valve | Daf Oil Pump | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Screw, Engine | Volvo End-Outline Marking Lamp | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Mirror | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Universal Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Repair Kit, Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Seal Ring, Wheel Hub | Sauer Achsen Buffer, Spring | Mercedes Pressure Sensor | R.V.I. Repair Kit, Gear Shifting | Volvo Shock Absorber | Schmitz Pin, Brake Shoe | Ror-Meritor Sensor, ABS | Mercedes Bracket, ABS | Bergische Achsen Shield, Mudguard | Man Buffer, Spring | Scania Solenoid Valve | Krone Accelerator Pedal | R.V.I. Repair Kit, Axle Rod | Man Gas Spring | R.V.I. Wheel Hub | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Steering Pump | Volvo Union Nut | Universal Repair Kit, Stud | Man Sensor, Radiator | R.V.I. Tension Roller, Fan | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Mercedes Buffer, Spring | Man Bracket, Spring | Iveco Rubber Bushing, Cab | Daf Repair Kit, Compressor | Man V Arm | Mercedes Drag Link | R.V.I. Joint Cross | Iveco Retainer, Brake Cam Shaft | Fruehauf Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Rubber Bushing, Spring | Man Socket, Trailer Electrical Equipments | Mercedes Float, Fuel Tank | Scania Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Drag Link | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Clutch Release Bearing | R.V.I. Bracket, Stabilizer Bar | Mercedes Lock Washer, Axle | Sauer Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting Kit, Brake Chamber | Mercedes Repair Kit, Drag Link | Ford Brake Dust Cover | Iveco Bushing, Gear Shift | Mercedes Service Brake Chamber | Man Foot Brake Valve | Daf Door | Iveco Sensor, ABS | Kögel Filler Cap, Oil Container | Man Lift Axle Plate, Air Spring | Bergische Achsen Seal Ring, Gear Selector Housing | Volvo Repair Kit, Spring | Sauer Achsen Bearing, Wheel Hub | Mercedes Bushing, Brake Cam Shaft | R.V.I. Hub Cap | Sauer Achsen Hub Cap | Sauer Achsen Bracket, Propeller Shaft Bearing | Scania Bushing, Brake Shoe | York Gas Spring | Man Door | Scania Hose Nipple with O-Ring | Universal Hose, Intercooler | R.V.I. Drag Link | Volvo Mounting, Engine | Volvo Ball Joint | Ford Air Spring | International Navistar Housing, Step | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Sensor, ABS | Mercedes Cover, Step | Scania Repair Kit, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Compressor | R.V.I. Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Iveco Steering Pump | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Lock, Door | Volvo Air Spring | Daf Ring, ABS | Scania Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder Head Lamp | Daf Brake Shoe, Brake Drum | SMB Compressor | Iveco Stud | Mercedes Air Spring | Hendrickson Hose, Radiator | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Bergische Achsen Repair Kit, Spring | Volvo Clutch Fork | Iveco Housing, Step | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Volvo Cab Corner | Mercedes Clutch Disc | Man Quick Release Valve | Daf Hose, Radiator | Volvo Spring Brake Chamber | Mercedes Front Panel Lock | Scania Rubber Bushing, Axle Rod | Hendrickson Spring Brake Chamber | Volvo Cable, Gear Shift | Volvo Mirror | Daf Head Lamp | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Man Mounting, Engine | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Iveco Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Ball Joint | Daf Bowl, Fuel Filter | Mercedes Bushing, Spring | Daf Repair Kit, SCR System | Universal Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Relay Valve | R.V.I. Air Spring | Bergische Achsen Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Flywheel | Mercedes Connecting Pipe, Exhaust | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Mercedes Mounting, Gear Box | Scania Nut, Stud | Sauer Achsen Wishbone | Mercedes Stud | R.V.I. Grille, Front Panel | Iveco Air Spring | International Navistar Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mudguard | Man Repair Kit, Wheel Hub | R.V.I. Torque Rod | Volvo Gasket, Air Filter | Scania Mirror | Iveco Mounting, Engine | Man Bowl, Fuel Filter | Scania Cover, Bumper | Daf Ring, ABS | Mercedes Mudguard | Man Stud | Iveco Cap, Traverse | Chalmers Mounting, Cab | Kenworth Repair Kit, Brake Shoe | Trailor Mudguard | Volvo Multiway Valve | Scania Relay Valve | Daf Shock Absorber | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Cam Shaft | Fruehauf V Arm | Mercedes Water Pump | Man Main Cylinder | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Man Drag Link | Man Hose, Radiator | Man Pipe Coupling | Universal Hose, Radiator | Man Oil Filter | Volvo Bracket, Cab | Scania Gasket, Oil Sump | Mercedes Starter Ring Gear | Daf Compression Spring, Cab | Man Clamp | Universal Piston, Air Spring | Ror-Meritor Drag Link | R.V.I. Drag Link | Volvo Ring, Fan | Scania Rubber Bushing, Cab | Scania Tension Roller, Fan | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Achsen Expansion Tank, Radiator | Daf Seal Ring, Bogie Suspension | Volvo Bracket, Head Lamp | Man Ball Joint | Iveco Drag Link | Man U Bolt, Spring | Volvo Seal Ring, Crown Wheel & Pinion | Daf Wheel Hub | Mercedes Hose, Oil Filler | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Volvo Service Brake Chamber | Bergische Achsen Bowl, Fuel Filter | Man Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Thrust Washer, Bogie Suspension | Scania Air Spring | Ridewell Pipe, Exhaust | Scania Filter Set, SCR System | Iveco Dust Cover, Brake Caliper | Ror-Meritor Bumper | Mercedes Air Filter Cartridge | R.V.I. Cylinder Head | Volvo Ball Joint | International Navistar Ball Joint | Volvo Seal Ring, Injection Pump | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | Iveco Expansion Tank Cap, Radiator | Iveco Sensor, Radiator | Man Air Spring | R.V.I. Clamp, Exhaust | Daf Mudguard | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Wheel Hub | Bergische Achsen 90° Push in Connector | Universal Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Sleeve Insert for Nylon Pipe | Universal Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Strainer, Fuel Tank | Daf Adjusting Device, Brake Adjuster | Volvo Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Belt Tensioner, Fan | Scania Stud | Scania Bearing, Wheel Hub | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Heat Shield, Exhaust | Scania Brake Disc | Volvo Half Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Hendrickson Belt Tensioner, Fan | Iveco Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Housing, Step | Man Screw, Traverse | Man Grille, Front Panel | Scania Air Filter Cartridge | Mercedes Levelling Valve | Daf Bearing, Cab | Scania Mirror | R.V.I. Air Spring | Hendrickson Gas Spring | Setra Buffer, Spring | Mercedes Torque Rod | R.V.I. Bearing Cap, Stabilizer Bar | Mercedes Bracket, Spring | Volvo Service Brake Chamber | Scania Repair Kit, Gear Shift | Volvo Relay Valve | R.V.I. Lock, Door | Mercedes Heat Shield, Exhaust | Volvo Pipe, Injector | R.V.I. Pressure Control Valve | Neoplan Dust Cover, Wheel Hub | Kassbohrer Mounting, Engine | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Cab | Scania Sun Visor | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Steering Lock | Iveco Screw, Brake Disc | Mercedes Repair Kit, Compressor | Man Lock Washer, Axle | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Seal Ring, Differential Gear Housing | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Straight Coupling | Universal Air Bellow, Cab | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Ball Joint | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Brake Caliper | Daf Bearing, Balance Arm Axle | Scania Ball Joint | Mercedes Connecting Rod, Piston | Daf Sensor, ABS | R.V.I. Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Hose, Brake Chamber | Volvo Repair Kit, Clutch Servo | Mercedes Gas Spring | Man Kit, Brake Disc Pad | Volvo Master Switch, Battery | Universal Clutch Release Bearing | Volvo Repair Kit, Wheel Hub | Sauer Achsen U Bolt, Spring | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Mounting, Engine | Man Wheel Hub | R.V.I. Repair Kit, Stud | Sauer Achsen U Bolt, Spring | Scania Pin, Brake Adjuster | Volvo Tension Roller, Fan | Volvo Mirror Glass | Mercedes Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Solenoid Valve | Iveco Shock Absorber | R.V.I. Mounting, Engine | Freightliner Air Spring | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Daf Mounting, Engine | Mercedes Air Filter Cartridge | Iveco Repair Kit, Stud | Bergische Achsen Shock Absorber Spring, Cab | Volvo Shock Absorber | Schmitz Lift, Door Window | Daf U Bolt, Spring | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Adjusting Device, Brake Adjuster | Volvo Ball Joint | Man Bearing, Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Air Filter Cartridge | Scania Lift, Door Window | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Mercedes Starter Ring Gear | Mercedes Clutch Servo | Daf Brake Slack Adjuster | Scania Clutch Fork | Daf Flasher Relay, Central Electric Unit | Iveco Nut, Bogie Suspension | Man Air Filter Cartridge | Scania Blade, Fan | Man Air Spring | Ror-Meritor Rubber Bushing, Cab | Iveco Air Spring | Man Piston, Air Spring | Daf Air Filter Cartridge | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Man Cab Corner | Man Torque Rod | Mercedes Ball Joint | GMC Air Coil, Coupling | Universal Brake Slack Adjuster | Man Water Pump | Volvo Hose, Radiator | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Quick Release Valve | Universal Seal Ring, Input Shaft | Volvo Relay Valve | Daf Repair Kit, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Daf Mudguard | Volvo Bracket, Mudguard | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Lift Axle Plate, Air Spring | Bergische Achsen Oil Filter | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Bracket, Spring | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Fruehauf Seal Ring, Wheel Hub | Sauer Achsen Ball Joint | Volvo Sensor, ABS | R.V.I. Gasket, Cylinder Head | Scania Clutch Disc | Daf Filter, Cab Heating & Ventilation | Iveco Mudguard | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Achsen Air Spring | Ror-Meritor Pedal, Steering | Volvo Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen U Bolt, Spring | R.V.I. Gasket, Cylinder Head | Mercedes Pin, Spring | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Shock Absorber, Cab | Scania Shock Absorber | Volvo Air Spring | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Oil Sump | Volvo Flange Pipe, Intake Manifold | Scania Propeller Shaft Bearing | Volvo Steering Pump | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Stop Light | Mercedes Gasket Kit, Gear Box | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Cover, Bogie Suspension | Ror-Meritor Lining Kit, Brake Drum | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Cylinder, Exhaust Brake | Volvo Bracket, Cab | R.V.I. Seal Ring, Differential Gear Housing | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Daf Shock Absorber | R.V.I. Seal Ring, Water Pump | R.V.I. Hose, Compressor | Man Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Fuel Filter | Mercedes Relay, Central Electric Unit | Scania Buffer, Spring | Man Lock Cylinder, Door | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Bearing, Wheel Hub | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Plug, Oil Sump | Mercedes Cable, Front Panel Lock | Scania Rubber Bushing, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Spring | Ror-Meritor Flywheel | Man U Bolt, Spring | Daf Repair Kit, Stud | R.V.I. Levelling Valve | Volvo Brake Slack Adjuster | Scania Sun Visor | Volvo U Bolt, Spring | Man Joint Cross | Universal Precleaner, Fuel Filter | Man Drain Valve | Man Brake Dust Cover | Sae-Gigant Drag Link | Volvo Fog Lamp | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Sauer Achsen Hose, Radiator | R.V.I. Cover, Bumper | Man Sensor, ABS | Volvo Gasket, Intake Manifold | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Mirror | Mercedes Air Spring | Man Brake Slack Adjuster | Bergische Achsen Propeller Shaft Bearing | Mercedes Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Achsen Rubber Bushing, Balance Arm Axle | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Iveco Bracket, Mudguard | Scania Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | Scania Sensor, ABS | Man Spoiler, Bumper | Man Lever, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Wheel Hub | Volvo Cylinder Head | Iveco Brake Slack Adjuster | Daf Cover, Battery | Daf Repair Kit, Axle Rod | Scania Handle, Door | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Tension Roller, Fan | Scania Ball Joint | Man Bushing, Stabilizer Bar | R.V.I. Silencer, Exhaust | Daf Cylinder Block | Man Oil Filter | Man Water Pump | Scania Air Filter Cartridge | Man Repair Kit, Stud | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Axle Nut | Bergische Achsen Gasket, Timing Case | Volvo Temperature Sensor | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Repair Kit, Cab | R.V.I. Hose, Radiator | Scania Bolt, Cylinder Head | Man Service Brake Chamber | Scania Rubber Bushing, Wishbone | Neoplan Air Spring | Watson&Chalin Mirror | Scania Strap, Exhaust | Volvo Thrust Ring, Wheel Hub | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Daf Shock Absorber, Cab | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Scania Repair Kit, Sun Visor | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Diaphragm, Brake Chamber | Scania Hose, Compressor | Volvo Repair Kit, Cab Tilt | Daf Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Ball Joint | Volvo Brake Slack Adjuster | Mercedes Air Spring | Mercedes Pressure Sensor | Volvo Spring Brake Chamber | Scania Air Filter Cartridge | Volvo Compressor | Daf Air Spring | Mercedes Shock Absorber, Cab | Daf Stud | Volvo Joint Cross | Universal Drag Link | Volvo Pipe, Exhaust | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes Coupling | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Cable, Parking Brake | Mercedes Ball Joint | Volvo Bracket, Mudguard | Scania Pipe, Exhaust | Scania Door | Mercedes Torque Rod | Man Grille, Front Panel | Volvo Front Panel Lock | Volvo Hose, Radiator | Volvo Air Spring | Hutchens
Yandex.Metrica