Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Bushing, Spring | Daf Sensor, ABS | R.V.I. Main Cylinder | Mercedes Bolt, Cylinder Head | Man Housing, Step | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Mercedes Return Hose, Injector | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | R.V.I. Shock Absorber, Cab | Daf Sensor, ABS | Volvo Bearing, Wheel Hub | Man Housing, Step | Iveco Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Drag Link | Man Brake Slack Adjuster | Bergische Lamp, Sun Visor | Volvo Bushing, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Switch, Door Window | Man Drag Link | R.V.I. Compressor | Volvo Door | Mercedes Drag Link | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Mercedes Lock, Door | Scania Hose, Retarder | R.V.I. Heat Shield, Exhaust | R.V.I. Bushing, Spring | Mercedes Ball Joint | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Drag Link | Mercedes Foot Brake Valve | Man Synchronizing Cone, Main Shaft | Iveco Bushing, Brake Shoe | Bergische Oil Filter | Iveco Clutch Disc | Man Air Deflector, Cab Corner | Man Hose, Radiator | Scania Clutch Release Bearing | Scania Repair Kit, Clutch Servo | Daf Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Gasket Kit, Cylinder Head | R.V.I. Roller, Brake Shoe | Smb Air Spring | Man Clutch Disc | Daf Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Seal Ring, Gear Box Housing | Man Distribution Shaft | Man Kit, Brake Disc Pad | Man Sensor, Gear Box Housing | Man Clutch Disc | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Foot Brake Valve | Mercedes Fitting, Intercooler | Universal Seal Ring, Wheel Hub | Man Nylon Pipe, Black | Man Washer Container, Windscreen Wiper | Iveco Blade, Windscreen Wiper | Mercedes Visco Drive, Fan | Mercedes Pressure Plate, Clutch | Mercedes Air Spring | R.V.I. Mirror Glass | Volvo Hinge, Front Panel | R.V.I. Multiway Valve | Mercedes V Arm | Mercedes Hose, Radiator | Scania Fuel Filter | Scania Housing, Step | Man Compressor | Volvo Joint Cross | Universal Air Spring | Fruehauf Cab Corner | Scania Stud | Bergische Seal Ring, Crank Shaft | Mercedes Visco Fan | Man U Bolt, Spring | Fruehauf Pressure Sensor | Man Bumper | Scania Wheel Hub | Volvo Synchronizing Ring, Main Shaft | Iveco Seal Ring, Clutch Housing | Volvo Differential Gear Housing | Man Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Handle, Door | Iveco Nut, Retarder | Scania Blade, Windscreen Wiper | Man Seal Ring, Wheel Hub | Scania Arm, Clutch Fork | Volvo Pipe, Compressor | Man Pressure Sensor | Volvo Hose, Clutch Release Bearing | Mercedes Sensor, ABS | Volvo Ball Joint | Volvo Nut, Injector | Man Axle Nut | Sauer Ball Joint | Ford Tension Roller, Fan | Scania Cover, Step | Scania Head Lamp | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Clamp, Exhaust | Daf Pin, Spring | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Bergische Drag Link | Mercedes Air Spring | Iveco Screw, Axle Rod | Mercedes Driver, Door | Scania Mudguard | R.V.I. Lock, Door | Volvo Filler Cap, Fuel Tank | Iveco Brake Dust Cover Kit | Bergische Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Nozzle, Piston | Mercedes Air Spring | Volvo Spring, Brake Shoe | Volvo Mounting, Gear Box | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Man Shock Absorber | R.V.I. Wheel Hub | Scania Ball Joint | Daf Gasket Kit, Compressor | Man Seal Ring, Crank Shaft | Iveco Shock Absorber | Mercedes Cover, Bogie Suspension | Iveco Water Pump | Volvo Clamp | Universal Screw, Traverse | Man Air Spring | Ror-Meritor Rubber Bushing, Spring | R.V.I. Cable, Gear Shift Control | Man Bearing, Crown Wheel & Pinion | Mercedes Flywheel | Man Belt Tensioner, Fan | Volvo Bracket, Spring | Scania Inner, Air Filter | R.V.I. Bushing, Gear Shifting | Scania Rubber Bushing, Spring | Ford Screw, Traverse | Man Clamp, Exhaust | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Bergische Torque Rod | Man Mounting, Exhaust | Man Pin, Stabilizer Bar | Volvo Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Inner, Air Filter | Volvo Kit, Brake Disc Pad | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Bracket, Spring | Volvo Lock Washer, Bogie Suspension | Man Relay Valve | Daf Piston, Air Spring | Ror-Meritor Belt Tensioner, Fan | Mercedes Ring Kit, Piston | Scania Counter Shaft | R.V.I. Ball Joint | Man Air Tank | Bergische Drag Link | Man Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Man Repair Kit, Cab Tilt | Volvo Mirror | R.V.I. Solenoid Valve | Scania Cylinder Head | Mercedes Visco Drive, Fan | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Torque Rod | Man Gasket Kit, Compressor | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Hose, Oil Filler | Mercedes Air Dryer | Iveco Sensor, Brake Disc Pad | Man Nut, Stud | Man Repair Kit, Cylinder Head | Daf Seal Ring, Input Shaft | Man Joint Cross | Iveco Multiway Valve | R.V.I. Rubber Bushing, Spring | Iveco Cover, Air Filter | Volvo Double Diaphragm Brake Chamber | R.V.I. Ball Joint | Hendrickson Bushing, Cylinder Block | Scania Belt Tensioner, Fan | Mercedes Air Spring | York Hand Pump, Feed Pump | Scania Clutch Disc | Iveco Nylon Pipe, Black | Scania Mirror | Iveco Oil Filter | Iveco Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Shock Absorber | Bergische Ball Joint | Man Wheel Hub | Scania Hinge, Door | Volvo Cable, Front Panel Lock | Mercedes Relay, Central Electric Unit | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Drag Link | Iveco Ball Joint | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Rubber Bushing, Spring | York Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Drain Valve | Volvo Cover, Battery | Man Kit, Brake Disc Pad | Man Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Silencer, Air Tank | Neoplan 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Speed Sensor | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Bolt, Spring | Mercedes Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Shock Absorber, Cab | Scania Inner, Air Filter | Setra Oil Filter | Daf Hose, Cab Tilt | Volvo Lid, Front Panel | Volvo Nut, Stud | Man Hand Brake Valve | Mercedes Ball Joint | Man Bearing, Wheel Hub | Scania Adjusting Screw, Brake Adjuster | Ror-Meritor Grille, Front Panel | Volvo Clutch Disc | Man Gasket, Timing Case | Man Cylinder Head | R.V.I. Air Spring | R.V.I. Dust Cover, Gear Shift | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Lock Washer, Axle | R.V.I. Bushing, Cylinder Block | Volvo Air Tank | Mercedes Stud | Sauer Solenoid, Starter Motor | R.V.I. Air Spring | Scania Signal Control Arm | Mercedes Compressor | Daf Joint Cross | Universal Ball Joint | Iveco Cutting Ring | R.V.I. Fuel Filter | Man Return Hose, Injector | Mercedes Strap, Exhaust | R.V.I. Master Switch, Battery | R.V.I. Service Brake Chamber | Man Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Reyco Stud | Sauer Wheel Hub | Volvo Air Spring | Freightliner Brake Slack Adjuster | Man Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Ball Joint | Daf Bushing, Trailer Coupling | Rockinger Hose, Radiator | Man Lever, Door | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Mercedes Hose, Radiator | Scania Brake Drum | Man Brake Slack Adjuster | Mercedes Handle Grip, Coupling | Universal Housing, Step | Iveco Pressure Plate, Clutch | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Clutch Release Bearing | Iveco Silent Block, Axle Rod | Freightliner Bushing, Brake Shoe | Daf Rubber Bushing, Spring | Volvo U Bolt, Spring | Bergische Compressor | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Connecting Rod, Piston | Mercedes Seal Ring, Gear Shift Control | R.V.I. Expansion Tank, Radiator | Mercedes Screw, Differential Gear Housing | Mercedes Air Spring | Sauer Bearing, Power Take Off | R.V.I. Shock Absorber | R.V.I. Cover, Bumper | Volvo Repair Kit, Trailer Coupling | Rockinger Tension Roller, Fan | Scania U Bolt, Spring | R.V.I. Foot Brake Valve | Man Hose, Cab Tilt | Volvo Spoiler, Bumper | Scania Inner, Air Filter | Scania Drag Link | Man Gasket, Oil Cooler | Man Compressor | Mercedes Water Pump | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Mounting, Engine | Neoplan Repair Kit, Stabilizer Bar | Daf Lining Kit, Brake Drum | Bergische Nozzle, Piston | Mercedes Seal Ring, Differential Gear Housing | R.V.I. Relay Valve | Iveco Cylinder, Gear Shift Control | Mercedes Air Dryer | Mercedes Sensor, ABS | Schmitz Mirror | Man Door | Iveco Repair Kit, Cab | Scania Repair Kit, Water Pump | Man Rubber Bushing, Cab | Volvo Air Spring | Neway Repair Kit, Water Pump | Daf Regulator, Alternator | Daf Torque Rod | Scania Drag Link | Volvo Service Brake Chamber | Bergische Return Hose, Injector | Man Multiway Valve | Man Drag Link | Scania Spoiler, Bumper | Man Ball Joint | Mercedes Ball Joint | Volvo Wheel Hub | Sauer Main Cylinder | Mercedes Silent Block, Stabilizer Bar | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Scania Wheel Hub | Volvo Seal Ring, Injector | Volvo Air Spring | Iveco Cylinder Head | Mercedes Air Spring | Sae-Gigant Nut, Stud | Kassbohrer Gasket, Cylinder Head | Man Lens, Head Lamp | Scania U Bolt, Spring | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Man Inner, Air Filter | R.V.I. Clutch Disc | R.V.I. Quick Release Valve | R.V.I. Ball Joint | Ford Bushing, Stabilizer Bar | Daf Mirror | Volvo Levelling Valve Control Rod Plug, Cab | Volvo Coupling | Daf Repair Kit, Cab | R.V.I. Fuel Filter | Man Stud | Man Air Spring | Sauer Bearing, Wheel Hub | Scania Wheel Hub | Fruehauf Drag Link | Mercedes Stud | Sauer Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Foot Brake Valve | Volvo Hose, Radiator | Man Differential Gear Housing | Man Fuel Filter | Mercedes Joint Cross | Volvo Hose, Compressor | Scania Rubber Bushing, Spring | Ford Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Nylon Pipe, Black | Bergische Clutch Disc | Neoplan Brake Slack Adjuster | Man Brake Slack Adjuster | Bergische Mirror | Daf Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Lens, Head Lamp | Man Screw, Injector | Man Clutch Release Bearing | R.V.I. Lift, Door Window | Mercedes Mounting, Engine | Iveco Clutch Release Bearing | Iveco Water Pump | Scania Cylinder Head | Iveco Clutch Disc | Neoplan Solenoid Valve | Scania Repair Kit, Trailer Coupling | Rockinger Torque Rod | Man Drag Link | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Buffer, Spring | Man Connecting Pipe, Exhaust | Daf Silencer, Exhaust | Scania Cover, Mudguard | Man Relay Valve | Scania Repair Kit, Brake Shoe | Ror-Meritor Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Head Lamp | Iveco Brake Slack Adjuster | R.V.I. Sensor, Brake Disc Pad | Man Sensor, Retarder | Mercedes Clutch Servo | Man Air Spring | Sauer Door | Scania Hose, Turbocharger | R.V.I. Clutch Servo | Scania Brake Slack Adjuster | Mercedes Hose, Radiator | Scania Hose Fitting | R.V.I. Air Spring | Volvo Brake Slack Adjuster | Scania Gas Spring | R.V.I. Repair Kit, Wheel Hub | Bergische Bearing, Wheel Hub | Ror-Meritor Synchronizing Cone, Main Shaft | Man Nut, Stud | Bergische Gasket, Turbocharger | R.V.I. Oil Filter | Daf Shock Absorber, Cab | R.V.I. Mounting, Cab | Volvo Quick Release Valve | Iveco Pressure Sensor | Scania Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Gasket Kit, Cylinder Head | Volvo Bracket, Cab | R.V.I. Connecting Pipe, Exhaust | Man Cab Corner | Mercedes Oil Filter | Iveco Sensor, ABS | Scania Joint Cross | Universal Sun Visor | Volvo Clutch Disc | Mercedes Synchronizing Sleeve, Planetary Gear | Mercedes Relay Valve | Daf Sensor, ABS | Mercedes Ball Joint | Mercedes Levelling Valve | Daf Wheel Hub | Bergische Hub Cap | International Navistar Blade, Windscreen Wiper | Daf Strap, Air Tank | Mercedes Gear, Drive Shaft | Mercedes Bumper | Iveco Lining Kit, Brake Drum | Bergische Shut-Off Valve | Man Visco Drive, Fan | Iveco Ball Joint | Iveco Gas Spring | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Axle Rod | Volvo Mudguard | Iveco Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Clutch Servo | Daf Compression Spring, Cab | Iveco Cylinder Head | R.V.I. Oil Filter | Daf Inner, Air Filter | Man Shock Absorber | Fruehauf Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Clamp, Exhaust | Volvo Stud | Iveco Gasket, Oil Sump | Man Signal Lamp | Iveco Male Push in Connector | Universal Pressure Control Valve | Daf Lining Kit, Brake Drum | Man Ball Joint | Volvo Clutch Release Bearing | Mercedes Stud | Sauer Drag Link | Mercedes Water Pump | R.V.I. Bracket, Step | Volvo Wheel Hub | Volvo Cable, Parking Brake | Mercedes Step Signal Lamp | R.V.I. Bushing, Spring | Man Pin, Spring | Man Ball Joint | Man Screw, Differential Gear Housing | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Pressure Sensor | Scania Clutch Servo | Man Ball Joint | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Bracket, Axle Rod | Mercedes Drag Link | Scania Joint Cross | Iveco Repair Kit, Spring | Volvo Drag Link | Mercedes Ball Joint | Man Rubber Bushing, Spring | Mercedes Lock, Door | Scania Connecting Pipe, Exhaust | Man Air Spring | Mercedes Bracket, Mudguard | Scania Brake Disc | Sauer Shock Absorber | Daf Cylinder, Cab Tilt | Scania Fuel Filter | Volvo Cab Corner | Scania Air Spring | Hendrickson Air Spring | Mercedes Repair Kit, Retarder | Scania Drag Link | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Man Brake Drum | Fruehauf Buffer, Spring | Scania Drag Link | Man Spring, Brake Slack Adjuster | Bergische ABS Socket | Fruehauf
Yandex.Metrica