Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Mercedes Lining Kit, Brake Drum | Man Seal Ring, Crank Shaft | Man Clamp, Mudguard | Volvo Brake Slack Adjuster | Neoplan Bearing, Wheel Hub | Iveco Quick Release Valve | Schmitz Repair Kit, Cylinder Head | Volvo Pressure Plate, Clutch | Volvo Clamp, Exhaust | Mercedes V Arm | Mercedes Spring, Accelerator Pedal | Volvo Sun Visor | Mercedes Oil Pump | Mercedes Hose, Oil Cooler | Volvo Clutch Disc | Man Lining Kit, Brake Drum | Man Safety Valve | Man Ring Kit, Piston | R.V.I. Door | Mercedes Repair Kit, Exhaust | Mercedes Sensor, ABS | Mercedes Air Spring | Mercedes Fitting, Retarder | Mercedes Cylinder Head | Volvo Repair Kit, Compressor | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Daf Air Spring | Hendrickson Bogie Bearing | Volvo Repair Kit, Spring | Bergische Service Brake Chamber | Volvo Axle Nut | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Man Ball Joint | Mercedes Tank Cap, SCR System | Mercedes 90° Push in Connector (Two Diameter) | Universal Air Spring | Volvo Straight Coupling | Universal Shock Absorber | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Man Retainer, Fan | Volvo Buffer, Spring | R.V.I. Torque Rod | Mercedes Stud | Daf Cylinder Liner, Piston | Mercedes Buffer, Spring | Man Clutch Servo | Mercedes Repair Kit, Stud | Man Mudguard | Volvo V Arm | Daf Clutch Disc | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor U Bolt, Spring | Bergische Clutch Disc | Mercedes Ball Joint | Neoplan Bearing, Radiator | R.V.I. Clutch Disc | Man Pressure Control Valve | Man Gasket Kit, Compressor | Man Gasket, Intake Manifold | Scania Compressor | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Screw, Traverse | Man Repair Kit, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Spring, Brake Shoe | Mercedes Air Spring | Daf Air Spring | Iveco Water Pump | Scania Seal Ring, Input Shaft | Man U Bolt, Spring | Scania Brake Slack Adjuster | Bergische Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Ball Joint | Man Pressure Control Valve | Man Pipe, Exhaust | Man Ball Joint | Mack Flasher Relay, Central Electric Unit | Iveco Wedge, Brake Adjuster | R.V.I. Grille, Front Panel | R.V.I. Heating Hoses, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Steering Pump | Scania Cover, Battery | Mercedes Grille, Front Panel | Mercedes Joint Cross | Scania Repair Kit, Wheel Hub | Man Joint Cross | Volvo Brake Disc | Bergische Brake Slack Adjuster | Mercedes Silencer, Air Tank | Mercedes Oil Pump | R.V.I. Protective Cap, Head Lamp | Volvo Air Spring | Schmitz Wheel Hub | Sauer Straight Coupling | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Daf Cylinder Head | Man Gasket, Rocker Cover | Man Air Spring | Ror-Meritor Solenoid Valve | Volvo Differential Spider | Man Steering Pump | Volvo Drag Link | R.V.I. Drag Link | Iveco Brake Shoe Kit, Brake Drum | Volvo Synchronizing Ring, Distribution Shaft | Man Half Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Clamp | Universal Wheel Hub | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Volvo Brake Drum | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Mirror | Man Air Spring | Ridewell Inner, Air Filter | Iveco Flange, Wheel Hub | Man Connecting Rod, Piston | R.V.I. Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Rubber Bushing, Spring | Ror-Meritor Fuel Filter | Volvo King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Flexible Pipe, Exhaust | Mercedes Screw, Axle Rod | Man Cover, Mirror | Man Air Duct, Air Filter | Scania Air Spring | Reyco Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Cover, Cylinder Block | Mercedes Clutch Servo | R.V.I. Gasket, Turbocharger | R.V.I. Protective, Bumper | Scania Feed Pump | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Daf Brake Dust Cover Kit | Bergische Mounting, Cab | Iveco Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Housing, Step | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Fuel Filter | Man Sensor, Gear Shift Control | Volvo Silencer, Air Tank | Volvo Repair Kit, Cab Tilt | Scania Mudguard | Volvo Steering Pump | Scania Spring Brake Chamber | Volvo Gas Spring | R.V.I. Ball Joint | Daf Seal Ring, Input Shaft | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Water Pump | Scania V Arm | Man Bracket, Propeller Shaft Bearing | Scania Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Shock Absorber | Sauer U Bolt, Spring | Scania Cushion, Spring | Daf Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Storage Box Cable, Accessory | Man Head, Fuel Filter | Mercedes Cushion, Spring | Mercedes Brake Disc | R.V.I. Sensor, Oil Sump | Volvo Handle, Door | Scania Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Iveco Piston | Mercedes Rondela, Wheel Hub | Scania Starter Motor | Mercedes Clutch Disc | Scania Joint Cross | Universal Electrical Cable, Trailer Electrical Equipments | Universal Multiway Valve | Mercedes Hose, Cab Tilt | Volvo Hose, Radiator | Mercedes Brake Slack Adjuster | Man Seal Ring, Wheel Hub | Scania Air Spring | Hendrickson Bogie Bearing | Volvo Filler Cap, Fuel Tank | Man Hose, Radiator | Mercedes Multiway Valve | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Regulator, Alternator | Iveco Nylon Pipe, Black | Man Spring Brake Chamber | Man Wheel Hub | Mercedes Sensor, ABS | Kassbohrer Sensor, ABS | R.V.I. Flywheel | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Bergische Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Hub Cap | Volvo Accelerator Wire | Iveco Crank Shaft, Cylinder Block | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Flasher Relay, Central Electric Unit | Scania Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Repair Kit, Brake Caliper | Man Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Volvo Clutch Servo | Volvo Bracket, Bumper | Daf Bearing, Wheel Hub | Sauer Clamp, Exhaust | Daf Pipe, Exhaust | R.V.I. Gear Set, Wheel Hub | Man Synchronizing Cone, Main Shaft | Man Joint Cross | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Scania Clutch Servo | Volvo Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Ring Kit, Piston | R.V.I. Gear, Main Shaft | Daf Brake Shoe, Brake Drum | Volvo Hand Pump, Cab Tilt | Iveco Ring Kit, Piston | Mercedes Bumper | R.V.I. Follower, Compressor | Mercedes Clamp, Injector | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Solenoid Valve | Volvo Bolt, Wheel Hub | Scania Sensor, Brake Disc Pad | Volvo Washer, Injection Pump | Iveco Screw, Axle Rod | Volvo Repair Kit, Cab | Daf Mudguard | Mercedes Bracket, Spring | Scania Plate Kit, Cylinder Head | Mercedes Stud | Mercedes Hose, Intercooler | Scania Clutch Disc | Man Rondela, Stud | Neoplan Rubber Bushing, Spring | Ford Bushing, Stabilizer Bar | Scania Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Freightliner Mirror | Man Blade, Windscreen Wiper | Daf Repair Kit, Water Pump | Scania Visco Drive, Fan | Mercedes Cable Kit, Head Lamp | Scania Spring Brake Chamber | Mercedes Joint Cross | Man Relay Valve | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Drag Link | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Ford Cylinder Head | Daf Bracket Plug, Cab | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Blade, Windscreen Wiper | Daf Drain Valve | Man Rod, Spring Suspension | Mercedes V Arm | Man Oil Filter | Man Blade, Windscreen Wiper | Scania Switch | Volvo Housing, Step | R.V.I. Nut, Stud | Iveco Oil Container | Scania Repair Kit, Axle Rod | Iveco Oil Pump | Man Washer Container, Windscreen Wiper | Volvo Seal Ring, Gear Shift Control | Iveco Seal Ring, Differential Gear Housing | Mercedes Nylon Pipe, Black | Man Ball Joint | Man Cylinder, Exhaust Brake | Man Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Service Brake Chamber | Mercedes Switch, Brake Pedal | Mercedes Water Pump | Mercedes Inner, Air Filter | Mercedes Frame, Head Lamp | R.V.I. Repair Kit, Spring | Bergische Relay Modulator, ABS | Daf Bracket, Cab | R.V.I. U Bolt, Spring | Mercedes Drag Link | Mercedes Cylinder Liner, Piston | Man Gasket, Oil Sump | Mercedes Repair Kit, Gear Shift Control | Volvo Repair Kit, Spring | Mercedes Rubber Bushing, Stabilizer Bar | International Navistar Repair Kit, Brake Caliper | Sauer Levelling Valve | Kögel Clamp, Exhaust | Scania Mounting, Gear Box | Iveco Hose, Radiator | Scania Mounting, Exhaust | Volvo Bearing, Wheel Hub | Mercedes Wheel Hub | Sauer Bearing, Wheel Hub | Volvo Gas Spring | Mercedes Cover, Cylinder Block | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Silencer, Exhaust | Man Brake Disc | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Steering Pump | Mercedes Ball Joint | Man Housing, Step | Volvo Piston, Retarder | Scania U Bolt, Spring | Daf Relay Valve | Man Seal Ring, Propeller Shaft | Volvo Flasher Relay, Central Electric Unit | Man Piston | Volvo Clutch Disc | Daf Tension Roller, Fan | Scania Head Lamp | Volvo Silencer, Exhaust | Scania Clutch Release Bearing | Volvo Signal Control Arm | Volvo Wheel Hub | Man Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Bumper | Mercedes Plate, Bumper | Mercedes Blade, Fan | Mercedes Sensor, ABS | Man Torque Rod | Volvo Synchronizing Cone, Main Shaft | Man Pressure Plate, Clutch | Mercedes Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Expansion Tank Cap, Radiator | Mercedes Half Bearing, Stabilizer Bar | Scania Expansion Tank Cap, Radiator | Scania Handle, Door | Iveco Piston | Mercedes Nut, Wheel Hub | Scania Air Spring | R.V.I. Ring Kit, Piston | Volvo Compressor | Mercedes U Bolt, Spring | Man Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Seal Ring, Power Take Off | R.V.I. Switch, Gear Shift | Mercedes Handle, Door | Daf Mounting, Engine | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Volvo Adjuster Plunger, Brake Adjuster | Ror-Meritor Gasket Kit, Compressor | Volvo Bolt, Spring | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Screw, Brake Disc | Man Air Spring | International Navistar Hose, Retarder | Scania Wheel Hub | Mercedes Filter Set, SCR System | Scania Drag Link | Man Wheel Hub | Mercedes Cable, Door | Iveco Housing, Step | Iveco Clutch Release Bearing | R.V.I. Drag Link | Mercedes Visco Drive, Fan | Daf Air Spring | Iveco Thrust Washer, Bogie Suspension | Volvo Clutch Servo | Universal Air Spring | Mercedes Repair Kit, Water Pump | Man Crank Shaft, Cylinder Block | Volvo Spring, Brake Shoe | Iveco U Bolt, Spring | Man Bumper | Iveco Shock Absorber, Cab | Daf Rod, Spring Suspension | Mercedes Cover, Mirror | Iveco Expansion Tank, Radiator | Volvo Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Air Spring | Schmitz Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Scania Compressor | Mercedes Hose, Intercooler | Mercedes Seal Ring, Injector | R.V.I. Drag Link | Mercedes Grille, Front Panel | Daf Ring Kit, Piston | Volvo Wheel Hub | Bergische Spring, Brake Slack Adjuster | R.V.I. Hose, Radiator | Iveco Housing, Step | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Flexible Pipe, Exhaust | Daf Pipe, Water Pump | Volvo Air Spring | Man Connecting Rod, Piston | Man Joint Cross | R.V.I. Housing, Water Pump | Scania Lining Kit, Brake Drum | Man Hose, Radiator | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Volvo Torque Rod | Man Repair Kit, Cab | Mercedes Pipe, Exhaust | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Ball Joint | Daf Service Brake Chamber | Daf Housing, Step | Man Joint Bearing, Bogie Suspension | Iveco Pipe Kit, Injector | Mercedes Sensor, ABS | Scania Service Brake Chamber | Bergische Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Seal Ring, Wheel Hub | Scania Nylon Pipe, Black | Daf Dust Cover, Gear Shift | Man Bearing, Wheel Hub | Scania Hose, Radiator | Volvo Inner, Air Filter | Man Drag Link | Mercedes Hose, Fuel Tank | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Sensor, ABS | Scania Wear Ring, Bogie Suspension | Bergische Switch | Mercedes Thrust Ring, Wheel Hub | Kassbohrer Nut, Differential Spider | Mercedes Seal Ring, Crown Wheel & Pinion | Daf Air Tank | Mercedes Clutch Disc | Scania Clutch Disc | Scania Gas Spring | R.V.I. Clutch Release Bearing | R.V.I. Inner, Air Filter | Iveco Relay Valve | Daf Ring, ABS | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Mounting, Gear Box | Scania Nut, Stud | Bergische Hose, Radiator | Mercedes Air Spring | Scania Repair Kit, Axle Rod | Man Gasket, Timing Case | Scania Ball Joint | R.V.I. Clamp, Exhaust | R.V.I. Mounting, Spring | Bergische Pressure Sensor | R.V.I. Torque Rod | Mercedes Bearing, Main Shaft | Scania Shock Absorber, Cab | Scania Air Bellow, Cab | Scania Drag Link | Iveco Repair Kit, Cylinder Block | Iveco Flywheel | Man Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Air Spring | Volvo Temperature Sensor | Volvo Hose, Turbocharger | Volvo Handle, Door | Mercedes Propeller Shaft Bearing | Mercedes Seal Ring, Gear Box Housing | Man Bearing, Wheel Hub | Man Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Panel, Door | Man U Bolt, Spring | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Jost Mounting, Radiator | Mercedes Float, Fuel Tank | Mercedes Main Cylinder | Mercedes Pipe, Exhaust | R.V.I. Joint Cross | Mercedes Hose Fitting | Mercedes Torque Rod | Man Belt Tensioner, Fan | Mercedes Air Spring | Ror-Meritor Wheel Hub | Iveco King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Clutch Servo | Mercedes Air Spring | Sauer Ring Kit, Piston | Volvo Wheel Hub | Mercedes Mounting, Engine | Mercedes King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Bergische Signal Control Arm | Volvo Bellow, Air Filter | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Sauer Brake Slack Adjuster | Mercedes Clamp, Exhaust | Man Shock Absorber, Cab | R.V.I. Water Pump | Volvo Clutch Release Bearing | R.V.I. Air Dryer Cartridge | Man Shock Absorber | Bergische Visco Drive, Fan | Daf Joint Cross | Iveco Oil Filter | Man Quick Release Valve | Man Gasket Kit, Gear Selector Housing | R.V.I. Pulley, Alternator | Mercedes Clutch Disc | Man Main Cylinder | Neoplan Gasket, Rocker Cover | Scania Water Pump | Mercedes
Yandex.Metrica