Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Switch, Gear Shift | Scania Water Pump | Mercedes Expansion Tank, Radiator | Volvo Belt Tensioner, Fan | R.V.I. Pin, Spring | Man Cover, Cylinder Block | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Iveco Lining Kit, Brake Drum | Man Safety Valve, Cylinder Head | Man Piston | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Air Spring | Hendrickson King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Alternator | Volvo Stud | Scania Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Pressure Control Valve | Man U Bolt, Spring | Man Drag Link | Mercedes Mounting Ring, Fifth Wheel | Georg Fischer Relay Valve | Mercedes Ball Joint | Scania Protective Cap, Head Lamp | Volvo Seal Ring, Gear Box Housing | Mercedes U Bolt, Spring | Fruehauf Inner, Air Filter | Scania Air Spring | Schmitz Flywheel | Mercedes Repair Kit, Trailer Coupling | Ringfeder U Bolt, Spring | Scania Blade, Windscreen Wiper | Man Kit, Brake Disc Pad | Man Bearing, Drive Shaft | Scania Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Overflow Valve | Man Stud | Iveco Ball Joint | Neoplan Air Spring | Sauer Cab Corner | Scania Pipe, Exhaust | R.V.I. Dust Cover, Wheel Hub | Bergische Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Air Spring | Bergische Propeller Shaft Bearing | Mercedes Drag Link | Iveco Filler Cap, Oil Container | Man Retainer, Brake Cam Shaft | Sauer Mounting, Engine | Mercedes Hand Brake Valve | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Iveco Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Clutch Disc | Volvo Mirror | Man Pressure Sensor | Scania Diaphragm, Brake Chamber | Universal Repair Kit, Stabilizer Bar | Setra Hub Cap | Bergische Belt Tensioner, Fan | Scania Mounting, Engine | Mercedes Visco Drive, Fan | Man Mirror | R.V.I. Gasket Kit, Fuel Filter | Man Repair Kit, Spring | R.V.I. Shock Absorber | Scania Silent Block, Axle Rod | Hendrickson Silencer, Exhaust | Daf Compressor Air Spring, Climate | Mercedes Air Spring | Neoplan Half Bearing, Stabilizer Bar | Man Pipe, Exhaust | Man Wheel Hub | Volvo Shock Absorber | Daf T Union Push in Connector (Two Diameter) | Universal Hose, Radiator | Scania Air Spring | Daf Bumper | Mercedes Repair Kit, Clutch Fork | Volvo Sensor, Gear Box Housing | Mercedes Bumper | Scania Repair Kit, Gear Shift | Daf Blade, Fan | Mercedes Drag Link | Mercedes Levelling Valve | Bergische King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Scania Clutch Release Bearing | Daf Clutch Disc | Man Bearing, Stabilizer Bar | Man Pipe, Turbocharger | Mercedes Heater, Air Tank | Scania U Bolt, Spring | Scania Gasket, Radiator | Volvo Air Spring | Volvo Air Spring | Neway Nylon Pipe, Black | Mercedes Joint, Steering Column | Volvo Switch | Volvo Seal Ring, Power Take Off | Man Bearing, Bogie Suspension | Mercedes A Pillar, Front Panel | Man Repair Kit, Cab Tilt | Iveco Ball Joint | Iveco Air Spring | Mercedes Hose, Radiator | Man Repair Kit, Clutch Fork | R.V.I. Drag Link | R.V.I. Temperature Sensor | Scania Compressor | Man Gasket, Cylinder Head | Mercedes Screw, Injector | Man Spring, Brake Shoe | Bergische Sun Gear, Wheel Hub | Mercedes Joint Cross | Daf Pipe, Turbocharger | Mercedes Repair Kit, Spring | Sauer Levelling Valve | Mercedes Air Dryer Cartridge | R.V.I. Feed Pump | Iveco Housing, Air Filter | Man Repair Kit, Differential Spider | Man Air Spring | Hendrickson Signal Control Arm | Scania Ball Joint | Man Stud | R.V.I. Coupling | Mercedes Kit, Brake Disc Pad | Man Mudguard | Volvo Wheel Hub | Ror-Meritor Piston, Air Spring | Man Cover, Mudguard | Mercedes Brake Slack Adjuster | Daf Main Cylinder | Scania Brake Slack Adjuster | Mercedes Hose, Turbocharger | Scania Relay Valve | Man Clutch Disc | Mercedes Shock Absorber | Scania Main Cylinder | Mercedes Bracket, Spring | Man Drag Link | Man Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Wheel Hub | Mercedes Rubber Bushing, Shock Absorber | Mercedes Brake Slack Adjuster | Daf Fitting, Retarder | Scania Brake Slack Adjuster | Bergische Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Strainer, SCR System | Man Gear, Input Shaft | R.V.I. Seal Ring, Gear Box Housing | Volvo Piston, Air Spring | Scania Signal Lamp | Scania Hose, Oil Filler | Mercedes Piston, Air Spring | Ror-Meritor Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Fitting, Retarder | Daf Brake Slack Adjuster | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | R.V.I. Cylinder, Cab Tilt | Mercedes Valve, Gear Box Housing | Mercedes Hose, Radiator | Scania Oil Filter | Man Sensor, ABS | Mercedes Pressure Plate, Clutch | R.V.I. Hose, Radiator | Scania V Arm | Man Hose, Radiator | Man Reflector | Volvo Bumper | Mercedes Flywheel | Scania Hose, Compressor | Scania Ball Joint | Man Sealing Strip, Timing Case | Volvo Sensor, ABS | Iveco Ball Joint | Daf Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Sensor, Gear Box Housing | R.V.I. Clutch Release Bearing | Daf Repair Kit, Axle Rod | Daf Auxiliary Lamp, Head Lamp | Man Propeller Shaft Bearing | Iveco Silent Block, Spring | International Navistar Cylinder Head | Scania Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Ball Joint | Iveco Torque Rod | Man Coupling | Scania Hose, Fuel Tank | Mercedes Ball Joint | Mercedes Motor, Windscreen Wiper | Man Pipe, Exhaust | R.V.I. Oil Cooler | Mercedes Air Dryer | Daf Air Spring | Man Rubber Bushing, Spring | International Navistar Hand Brake Valve | Mercedes Cab Tilt Lock | Volvo Bumper | Volvo Shock Absorber | Fruehauf Cable, Climate | Man Pad, Clutch Pedal | Iveco Frame, Front Panel | Volvo Silent Block, Axle Rod | Man Repair Kit, Engine | R.V.I. Bushing, Stabilizer Bar | Scania Seal Ring, Gear Box Housing | Iveco Blade, Fan | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | Ror-Meritor Brake Slack Adjuster | Man Bearing, Wheel Hub | Mercedes Wheel Hub | Iveco Pipe, Exhaust | Man Ball Joint | Scania Pipe, Exhaust | Scania Nut, Cylinder Block | Volvo Gasket, Cylinder Head | Man Locking Pin, Oil Sump | Mercedes Air Dryer | Mercedes Seal Ring, Bogie Suspension | Scania Cab Corner | Mercedes Sensor, Accelerator Pedal | Daf Repair Kit, Clutch Fork | Scania Screw, Axle Rod | Man Air Spring | Volvo Pressure Control Valve | Volvo Shock Absorber | Daf Silencer, Exhaust | Volvo Visco Drive, Fan | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Volvo Seal Ring, Bogie Suspension | Mercedes Air Spring | Neway Fitting, Intercooler | Universal Ball Joint | Man Signal Control Arm | Volvo Seal Ring, Gear Shift Control | Man Nut, Stud | Bergische Air Spring | Hendrickson Gasket, Intake Manifold | R.V.I. Lift Axle Plate, Air Spring | Bergische Rondela, Stud | Man Bearing, Stabilizer Bar | Daf Clutch Disc | Man U Bolt, Spring | Scania Sensor, ABS | R.V.I. Solenoid Valve | Iveco Air Spring | Volvo Ball Joint | Kassbohrer Rondela, Stud | Mercedes Head Lamp | Scania Oil Filter, Gear Box | Scania Rubber Bushing, Spring | Chevrolet Bearing, Wheel Hub | Iveco Repair Kit, Spring | Bergische Pin, Brake Shoe | Volvo Bracket, Spring | Bergische Compressor | Volvo Belt Tensioner, Fan | Volvo Gear, Compressor | Mercedes Clutch Disc | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Brake Slack Adjuster | Sauer Gasket Kit, Compressor | Man Expansion Tank, Radiator | Man Ball Joint | Man Hose, Radiator | Volvo Gasket, Exhaust Manifold | Man Bogie Bearing | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Cylinder, Cab Tilt | Daf Silent Block, Axle Rod | Mack Brake Dust Cover | R.V.I. King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Man Repair Kit, Retarder | Scania Blade, Fan | Scania Bearing, Wheel Hub | Iveco Piston | Volvo Rubber Bushing, Spring | Mercedes Joint Cross | Volvo Seal Ring, Input Shaft | Iveco Lift, Door Window | Scania Flywheel | Volvo Ball Joint | Volvo Relay Valve | Daf Air Spring | Mercedes Hose, Intercooler | Volvo Drain Valve | Mercedes Rubber Bushing, Spring | Daf Seal Ring, Wheel Hub | Man Drag Link | R.V.I. Wiper Control Arm | Volvo Air Spring | Neway Bushing, Cylinder Block | Man Compressor | Scania Bushing, Spring | Volvo Diaphragm, Brake Chamber | Bergische Screw, Traverse | Man Air Dryer Cartridge | Mercedes Panel, Door | Man Quick Release Valve | R.V.I. Propeller Shaft Bearing | Mercedes Brake Lining Rivets | Universal Lining Kit, Brake Drum | Mercedes Joint Cross | Scania Stud | Scania Hose, Turbocharger | Man Clutch Disc | Neoplan Mudguard | Volvo Hose, Radiator | Scania Gas Spring | Scania Pipe, Exhaust | R.V.I. Housing, Step | Mercedes Step | Daf Gasket, Oil Cooler | Man Cover, Bumper | Man Cushion, Spring | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Bearing, Retarder | Scania Filler Cap, Fuel Tank | Man Clutch Disc | Neoplan Hose, Intercooler | Mercedes Cylinder, Gear Shift Control | Man Repair Kit, Spring | Bergische Filler Cap, Fuel Tank | Man Pin, Cab | Daf Relay Valve | Man Clutch Disc | Iveco Buffer, Spring | Scania Sensor, Oil Pump | Mercedes Silencer, Exhaust | Mercedes Drag Link | Man Seal Ring, Gear Selector Housing | Mercedes Fuel Filter Kit, Fuel Filter | Scania Head Lamp | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Pin, Stabilizer Bar | Volvo Air Dryer | Volvo Sensor, ABS | Man Plug, Trailer Electrical Equipments | Man Water Pump | Mercedes Shroud, Fan | Mercedes Sleeve Insert for Nylon Pipe | Mercedes Plate, Step | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Hose, Radiator | Volvo Joint Cross | Iveco Lining Kit, Brake Drum | Man Grille, Front Panel | Man Shut-Off Valve | Mercedes Pressure Sensor | Iveco Pressure Sensor | Scania Mounting, Cab | Volvo Repair Kit, Cylinder Head | Man Spot Lamp, Sun Visor | Scania Brake Drum | Bergische Mounting, Engine | Volvo Regulator, Alternator | Man Clutch Release Bearing | Daf Filter, Cylinder Block Cover | Man Belt Tensioner, Fan | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Bergische Tension Roller, Fan | Mercedes Synchronizing Sleeve, Main Shaft | Volvo Mirror Glass | Man Diaphragm, Brake Chamber | Sauer Air Spring | Watson&Chalin Screw, Exhaust Manifold | Man Clutch Disc | Man Safety Valve | Daf Lever, Door | Daf Crank Shaft, Cylinder Block | Scania Joint Cross | Universal Propeller Shaft Bearing | Mercedes Cover, Battery | Mercedes Mounting, Engine | Volvo Coupling | Man Torque Rod | Man Frame, Front Panel | Volvo Repair Kit, Fuel Filter | Mercedes Spring Brake Chamber | Volvo Shock Absorber | Daf Clutch Disc | Man Relay Valve | Iveco Exhaust Brake | Mercedes Connecting Rod, Piston | Volvo Clutch Servo | Daf Nylon Pipe, Black | Man Filter, Oil Container | Kassbohrer Cable, Gear Shift | Volvo Repair Kit, Cylinder Head | Mercedes Fuel Filter | Iveco Plug, Bumper | Man Ball Joint | Iveco Stud | Mercedes Air Spring | Kenworth Hose, Intercooler | Man Pressure Plate, Clutch | Mercedes Clamp, Intercooler | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Daf Fuel Filter | Iveco Multiway Valve | R.V.I. Brake Slack Adjuster | Scania Spring, Input Shaft | Mercedes Hose, Intercooler | Mercedes Repair Kit, Brake Cam Shaft | Sauer Main Cylinder | Mercedes Shock Absorber | Scania Drag Link | Mercedes Housing, Step | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Brake Drum | Scania Feed Pump | Man Clutch Release Bearing | Setra King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Volvo Clutch Servo | R.V.I. Steering Pump | Man Stud | Sauer Fitting, Intercooler | Universal Gear, Main Shaft | Daf Bracket, Head Lamp | Mercedes Flywheel | Mercedes Mounting, Engine | Volvo Door | Man Synchronizing Cone, Input Shaft | Man Pipe, Exhaust | Volvo Mirror | Man Air Filter Gasket, Oil Sump | Iveco Adjusting Mechanism, Brake Caliper | Ror-Meritor Repair Kit, Clutch | R.V.I. Push in Connector | Universal Feed Pump | Mercedes U Bolt, Spring | R.V.I. Mirror | Man Head Lamp | Mercedes U Bolt, Spring | Man Belt Tensioner, Fan | Volvo Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Head Lamp | Mercedes Gasket, Oil Cooler | Volvo Bearing, Stabilizer Bar | Scania Wheel Hub | Mercedes Housing, Step | Iveco Link, Cab | Scania Bushing, Cab | Scania Wheel Hub | Volvo Oil Filter | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Trailor Drag Link | Man Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Joint Cross | Man Shock Absorber, Cab | Scania Fan Motor, Cab Heating & Ventilation | Man Compressor | Volvo Screw, Injector | Man Buffer, Spring | Iveco Clutch Release Bearing | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Overflow Valve | Mercedes Spring Brake Chamber | Man Joint Cross | Universal Drag Link | Daf Hose Nipple with O-Ring | Universal Seal Ring, Wheel Hub | Man Gasket, Exhaust Manifold | Mercedes Bulkhead with Cone | Universal Repair Kit, Feed Pump | Volvo Sensor, Brake Disc Pad | Man Buffer, Spring | Scania Wheel Hub | Man Clamp, Exhaust | Scania Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Sensor, ABS | Scania Nylon Pipe Assembly Kit | Universal Repair Kit, Differential | Scania Repair Kit, Brake Caliper | R.V.I. Bearing, Axle Steering Knuckle | Scania Spring, Brake Shoe | Bergische Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Flexible Pipe, Exhaust | Man Relay Modulator, ABS | Scania Head Lamp | R.V.I. Bearing, Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Man Kit, Brake Disc Pad | Man Levelling Valve | Scania Gear Shift | Iveco Torque Rod | Man Silent Block, Axle Rod | Mack Disc, Cylinder Head | Mercedes Relay Valve | Sauer Steering Pump | Daf Hose, Radiator | Man Screw, Axle Rod | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | Mercedes Ball Joint | Mercedes Drag Link | Mercedes Drag Link | Mercedes Drag Link | Daf Lock Washer, Bogie Suspension | Man Visco Drive, Fan | R.V.I.
Yandex.Metrica