Top ↑
×
Main Page / Privacy

Privacy

Privacy Policy

Sampa, sizin özel bilgilerinizin işbu site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Sampa tarafından görevlendirilen Vidizayn Şirketi (“Ajans”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz. İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü
"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Ajans tarafından tutulacaktır. 
İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir, örneğin ABD’de. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı
Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.
Ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Ajans tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler Sampa ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Ajans tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, Sampa adına kurulan diğer websitelerinde Ajans veya Sampa’ya bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler şu alanları içermektedir:

Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Ajans tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Ajans tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.
Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Ajans tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması 
Ajans tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı 
Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle veya Ajans ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Ajans tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik 
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Sampa, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri 
Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, internet servis sağlayıcınızın adı, bu siteye sizi yönlendiren internet sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler güvenlik amacıyla Ajans tarafından toplanabilir, işlenebilir. Bu bilgiler kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek nitelikte olsa dahi Ajans tarafından bu amaçla kullanılmayacaktır. Bu tür bilgiler site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere/kullanıcılara ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında isimsiz ve sadece anonim bazda kullanılmaktadır. Bunu yaparken, ziyaretçi/kullanıcının bilgisayarına alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren "çerezler" gönderebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem ziyaretçi/kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Ajans anılan internet etiketlerinin/çerezlerin internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçi/kullanıcıları hakkında veri toplayabilmekte, internet sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Sampa'ya ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

8. Çocukların Erişimi Hakkında 
Bu site 13 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.
Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. Bize Ulaşın
Bu politika veya Sampa’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.sampa.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında Sampa, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Malaysia

Sampa World Tour Continues with a Stop in Malaysia!

Detail
Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Has Carried Its Growth Rate To Its Logo!

Sampa Automotive was at Automechanica Istanbul with its brand new image.

Detail
Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

Sampa Proceeds to The Top Step By Step!

TIM (Turkish Exporters Assembly) has announced the top 1000 exporting companies.

Detail
Privacy Legal
Copyright (c) 2014 Sampa Automotive
design and development by ekolik
Pipe, Exhaust | Man Half Bearing, Stabilizer Bar | Iveco Solenoid Valve | Volvo Rondela, Stud | Mercedes Seal Ring, Gear Selector Housing | R.V.I. Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Water Pump | Mercedes Clutch Disc | R.V.I. Kit, Brake Disc Pad | R.V.I. Roller, Brake Shoe | Schmitz Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Mercedes Housing, Step | Scania Mounting, Engine | Freightliner Clutch Fork | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Oil Filter | R.V.I. Lens, Stop Light | Iveco Drag Link | Daf Gear Shift Control | Man Cover, Battery | Volvo Wheel Hub | Mercedes Brake Shoe, Brake Drum | R.V.I. Bracket, Cab | Scania Bracket, Spring | Daf Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Repair Kit, Cab | Volvo Compression Spring, Cab | Mercedes Axle Nut | Sauer Achsen Compression Spring, Cab | Man Wheel Hub | Sauer Achsen King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Cover, Thermostat | Volvo Bracket, Mudguard | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Iveco Pin, Spring | R.V.I. Mudguard | Scania Torque Rod | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Volvo Wheel Hub | Mercedes Cable, Gear Shift Control | R.V.I. Mounting, Engine | R.V.I. Wheel Hub | Sauer Achsen Cylinder, Cab Tilt | Scania Air Spring | Neway Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Axle Nut | Sauer Achsen Brake Disc | Iveco Hose, Radiator | Mercedes Ball Joint | Mack Drag Link | Volvo Spring, Brake Shoe | Bergische Achsen Retainer, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bearing, Wheel Hub | Man Repair Kit, Cab | Daf Drag Link | Mercedes Ball Joint | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Piston | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Volvo Hose, Retarder | Scania Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Straight Coupling | Mercedes Air Spring | Neway Hose, Climate | Volvo Lock Plate, Brake Shoe | Scania Sensor, ABS | Volvo Bearing, Wheel Hub | Sauer Achsen Rubber Bushing, Axle Rod | Ror-Meritor Air Filter Cartridge | Volvo Mudguard | Scania Coupling | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Tension Roller, Fan | Mercedes Drag Link | Volvo Exhaust Manifold | Daf Repair Kit, Compressor | Volvo Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Ror-Meritor Pressure Regulator Mounting, Exhaust Brake | Man Pin, Spring | GMC Grille, Front Panel | Daf Hose, Oil Filler | Mercedes Levelling Valve | Bergische Achsen Mirror | Mercedes Sensor, ABS | Man Gasket, Exhaust Manifold | Volvo Wear Ring, Bogie Suspension | Bergische Achsen Service Brake Chamber | Kögel Frame, Bumper | Volvo Visco Drive, Fan | Mercedes Multiway Valve | Man Temperature Sensor | Volvo Brake Dust Cover | Trailor Repair Kit, Brake Adjuster | Daf Lock Plate, Brake Disc | Daf Shut-Off Valve | Daf Bumper | Iveco Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | Daf Bearing, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Bushing, Spring | Kenworth Shaft, Oil Filter | Scania Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Oil Dipstick, Oil Sump | Man Repair Kit, Stud | Man Bearing, Distribution Shaft | Daf Wheel Hub | Sauer Achsen Lock Washer, Axle | Ror-Meritor Air Spring | Ror-Meritor Shroud, Fan | Scania Pin, Spring | Hendrickson Gasket, Exhaust Manifold | Mercedes Silencer, Exhaust | R.V.I. Gasket Kit, Compressor | Volvo Air Spring | Volvo Air Spring | Daf Belt Tensioner, Fan | Volvo Mounting, Engine | Man Service Brake Chamber | Volvo Lock Washer, Axle | Volvo Pressure Control Valve | Scania Air Spring | Watson&Chalin Rubber Bushing, Spring | Sauer Achsen Service Brake Chamber | Bergische Achsen Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Signal Control Arm | Scania Cable, Parking Brake | Mercedes Housing, Step | Mercedes Ball Joint | Man Seal Ring, Input Shaft | R.V.I. Ring Kit, Piston | Volvo Air Spring | Bergische Achsen Housing, Step | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Man Spring Clip, Axle | Scania Service Brake Chamber | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Bergische Achsen Hose, Air Tank | Daf Hand Pump, Cab Tilt | Volvo Seal Ring, Wheel Hub | Schmitz Clutch Disc | Daf Position Sensor, Cam Shaft | Daf Mudguard | Volvo Gasket Kit, Cylinder Liner | Volvo Belt Tensioner, Fan | Mercedes Bushing, Brake Shoe | Ror-Meritor Lens, Head Lamp | Man Oil Dipstick, Oil Sump | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Ror-Meritor Repair Kit, Stabilizer Bar | R.V.I. Flexible Pipe, Exhaust | Scania Plug, Axle Rod | Volvo Housing, Step | R.V.I. Air Bellow, Cab | R.V.I. Brake Disc | Mercedes Air Spring | Schmitz Repair Kit, Compressor | Daf Mounting, Cab | Scania Drag Link | R.V.I. Accelerator Wire | R.V.I. Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Bracket, Bumper | Volvo Ball Joint | Mercedes Sensor, ABS | Sauer Achsen Stud | Volvo Cylinder, Gear Shifting | Mercedes Seal Ring, Crank Shaft | Daf Housing, Step | Mercedes Clamp, Exhaust | Volvo Spherical Bearing, Brake Cam Shaft | Sae-Gigant Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Cylinder Head | Man Stud | Man U Bolt, Spring | Mercedes Repair Kit, Bogie Suspension | Volvo Stud | Mercedes Ball Joint | Daf Mirror Glass | Man Service Brake Chamber | Man Double Diaphragm Brake Chamber | Universal Repair Kit, Compressor | Mercedes Cable, Gear Shift | Volvo Expansion Tank, Radiator | Mercedes Torque Rod | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Pin, Spring | Hendrickson Retainer, Brake Cam Shaft | York Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Repair Kit, Brake Caliper | Ror-Meritor Clamp | Universal EBS Cable | Universal Rubber Bushing, Spring | Mack Brake Dust Cover | R.V.I. Wheel Hub | Bergische Achsen Seal Ring, Water Pump | Mercedes Clutch Servo | Daf Axle Nut | R.V.I. Rubber Bushing, Cab | Man Axle Nut | Ror-Meritor Hose, Radiator | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Pressure Plate, Clutch | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Bergische Achsen Mounting, Engine | Mercedes Spoiler, Bumper | Man Buffer, Spring | Scania Spring, Brake Shoe | Sauer Achsen Connecting Rod, Piston | Daf Mounting Plate, Door | Mercedes Foot Brake Valve | Man Bearing, Wheel Hub | Bergische Achsen Air Filter Cartridge | Man Head Lamp | Volvo Repair Kit, Drag Link | Scania Hose, Radiator | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | Universal Hose, Radiator | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Mercedes Solenoid Valve | Mercedes Oil Pump | Mercedes Handle, Door | R.V.I. Thrust Washer, Bogie Suspension | Ror-Meritor Air Filter Cartridge | Setra Clutch Servo | Mercedes Rubber Bushing, Cab | Man Filter, Cylinder Block Cover | Mercedes Filler Cap, Fuel Tank | Daf Ball Joint | Neoplan Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Steering Pump | Mercedes Housing, Head Lamp | Scania Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Temperature Sensor | Man Bracket, Clutch Fork | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Air Spring | Watson&Chalin Repair Kit, Brake Adjuster | Iveco Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Air Spring | Volvo Hinge, Front Panel | Scania Rubber Bushing, Cab | Mercedes Gasket, Oil Sump | R.V.I. Hose, Intercooler | Mercedes Repair Kit, Brake Shoe | Mercedes Clutch Disc | Volvo Axle Nut | Mercedes Spring, Brake Shoe | Ror-Meritor Lock Plate, Brake Shoe | Bergische Achsen Gasket, Turbocharger | R.V.I. Diaphragm, Brake Chamber | Scania Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Multiway Valve | Mercedes Torque Rod | International Navistar Motor, Door Window | Scania Mounting, Engine | Kenworth Ball Joint | Kassbohrer Cylinder, Cab Tilt | Scania Wheel Hub | Mercedes Multiway Valve | Volvo Piston, Air Spring | Daf Lens, Head Lamp | Mercedes Rubber Bushing, Axle Rod | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Flange Pipe, Exhaust Manifold | Man Service Brake Chamber | Kögel Signal Lamp | Volvo U Bolt, Spring | R.V.I. Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Ball Joint | Volvo Sensor, ABS | Kögel Visco Drive, Fan | Mercedes Gasket, Air Filter | Scania Sun Visor | Mercedes Hose, Radiator | R.V.I. Gas Spring | Scania Shroud, Fan | Mercedes Brake Disc | Iveco Rubber Bushing, Spring | Mercedes Exhaust Manifold | Iveco Repair Kit, Clutch Fork | Volvo Main Cylinder | Volvo Half Bearing, Stabilizer Bar | R.V.I. Mounting, Cab | Scania King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | R.V.I. Bumper | Man Repair Kit, Fifth Wheel | Georg Fischer Ball Joint | Volvo Step Signal Lamp | Scania Clamp, Exhaust | Mercedes Gas Spring | Scania Buffer, Spring | Man V Arm | Volvo Air Spring | Ror-Meritor Valve, Gear Box Housing | Daf Mudguard | Volvo Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Kit, Brake Disc Pad | Man Sensor, Brake Disc Pad | Ror-Meritor Overflow Valve | R.V.I. Air Spring | Man Pipe, Exhaust | Scania Brake Dust Cover | Man Rubber Bushing, Spring | Reyco Cushion, Spring | Volvo Air Spring | Watson&Chalin Gasket, Rocker Cover | Volvo Cover, Mirror | Iveco Diaphragm, Brake Chamber | Volvo Rubber Bushing, Cab | Daf Repair Kit, Fifth Wheel | Holland Diaphragm, Brake Chamber | R.V.I. Hose, Brake Chamber | R.V.I. Repair Kit, Brake Shoe | Bergische Achsen Mudguard | Iveco Filter, Cab Heating & Ventilation | Mercedes Handle, Door | Volvo Air Spring | Ridewell Shut-Off Valve | Man Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Bushing, Bogie Suspension | Sauer Achsen Strap, Exhaust | Volvo Ball Joint | Ror-Meritor Bushing, Trailer Coupling | Ringfeder Rubber Bushing, Wishbone | Mercedes Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Flexible Pipe, Exhaust | R.V.I. Air Tank | Mercedes Knob, Gear Shift | Mercedes Plate Kit, Cylinder Head | Scania Clamp, Exhaust | Mercedes Housing, Fuel Filter | Volvo Expansion Tank, Radiator | R.V.I. Seal Ring, Wheel Hub | Sauer Achsen Plate, Step | Scania Bearing, Stabilizer Bar | Man Bearing, Stabilizer Bar | Mercedes Bearing, Wheel Hub | Daf Air Deflector, Cab Corner | Man Piston | Iveco Hose, Radiator | Daf Temperature Sensor | Man Bumper | Volvo Tension Roller, Fan | Scania Filter, Cab Heating & Ventilation | Daf Pin, Brake Shoe | Bergische Achsen Shock Absorber | Scania Stud | R.V.I. Buffer, Spring | Volvo Exhaust Brake | Mercedes Air Spring | Volvo Spring Brake Chamber | Mercedes Clamp, Exhaust | Mercedes Foot Brake Valve | Mercedes Quick Release Valve | Man Joint, Steering Column | Volvo U Bolt, Spring | Scania Bushing, Brake Cam Shaft | York Cylinder Head | Iveco Oil Collector, Wheel Hub | Man Hose, Water Pump | Mercedes Bracket, Spring | Mercedes Air Cleaning Coil, Accessory | Universal Check Valve | Daf Nut, Stud | Ror-Meritor Spring, Brake Shoe | Man Pin, Cab | R.V.I. Ring Kit, Piston | Mercedes Bracket Plug, Cab | R.V.I. Head Lamp | Man Cable, Front Panel Lock | Man Filter Set, SCR System | Man Hand Pump, Cab Tilt | R.V.I. Repair Kit, Brake Cam Shaft | Bergische Achsen Bearing, Stabilizer Bar | Bergische Achsen Gas Spring | Mercedes Hose, Radiator | Mercedes Flywheel | R.V.I. Switch, Brake Pedal | Mercedes Repair Kit, Brake Caliper | Mercedes Drag Link | Volvo Head Lamp | R.V.I. Multiway Valve | Daf Repair Kit, Axle Rod | Neoplan Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Thrust Ring, Distribution Shaft | Mercedes Cover, Bogie Suspension | Bergische Achsen Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Stud | Man Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Belt Tensioner, Fan | Mercedes Brake Dust Cover Kit | Bergische Achsen Signal Control Arm | R.V.I. Buffer, Spring | Scania Flange, Wheel Hub | Man Lift, Door Window | Volvo Cover, Air Filter | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Mercedes Mirror | Iveco Master Switch, Battery | Universal Blade, Fan | Man Hose, Radiator | Scania Air Dryer | Volvo Screw, Exhaust Manifold | Mercedes Quick Release Valve | Universal Filler Cap, Fuel Tank | Volvo Rubber Bushing, Cab | Mercedes U Bolt, Spring | Mercedes Clutch Servo | Mercedes Ball Joint | Daf King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Mercedes Fuel Tank | Mercedes Drag Link | Iveco Repair Kit, Brake Shoe | Schmitz Repair Kit, Stabilizer Bar | Hendrickson King Pin Kit, Axle Steering Knuckle | Chevrolet Mounting, Engine | Mercedes Repair Kit, Stabilizer Bar | Mercedes Hose, Oil Filler | Mercedes Bowl, Fuel Filter | Scania Air Bellow, Cab | Scania Repair Kit, Axle Rod | Man Air Spring | R.V.I. Sensor, Accelerator Pedal | Volvo Relay Valve | Fruehauf Gasket, Rocker Cover | R.V.I. Hose, Radiator | Scania Feed Pump | Mercedes Wheel Hub | Mercedes Repair Kit, Axle Rod | R.V.I. Hose, Radiator | Mercedes Double Diaphragm Brake Chamber | Universal Pressure Plate, Clutch | Neoplan Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Hose, Radiator | Man Repair Kit, Brake Caliper | Brake Caliper Parts Bumper | Iveco Bearing, Differential Gear Housing | R.V.I. Shock Absorber, with Air Bellow, Cab | R.V.I. Air Filter Cartridge | Mercedes Switch, Head Lamp | Mercedes Connecting Rod, Piston | Daf Repair Kit, Hub Cap | Scania Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Ball Joint | Mercedes Spring, Clutch Servo | R.V.I. Water Pump | R.V.I. Brake Dust Cover | Scania Mounting, Engine | Volvo Cable, Gear Shift | Volvo Dust Cover, Gear Shift | Volvo Brake Shoe, Brake Drum | Bergische Achsen Sensor, Thermostat | Mercedes Temperature Sensor | Man Wheel Hub | Sauer Achsen Drag Link | Daf Solenoid, Starter Motor | R.V.I. Strap, Air Tank | Mercedes Sensor, ABS | Setra Hose, Radiator | Man Gear, Compressor | Man Nut, Stud | Kassbohrer Bearing, Wheel Hub | R.V.I. Speed Sensor | Mercedes Position Sensor, Cam Shaft | Daf Repair Kit, Brake Caliper | Volvo Oil Filter | Daf Repair Kit, Spring | Bergische Achsen Brake Slack Adjuster | Mercedes Piston, Air Spring | Daf Ball Joint | Kenworth Rubber Bushing, Stabilizer Bar | Daf Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Hose, Radiator | Scania Hose, Brake Chamber | Scania Clamp, Exhaust | Man Piston | Volvo Oil Filter | Volvo Oil Dipstick, Oil Sump | Man Brake Lining Rivets | Universal Oil Sump | Mercedes Ring Kit, Piston | Mercedes Air Spring | International Navistar Housing, Step | Mercedes Fog Lamp | Mercedes Repair Kit, Compressor | Man Brake Slack Adjuster | Man Repair Kit, Clutch | R.V.I. Repair Kit, Stabilizer Bar | Volvo Gasket Kit, Gear Selector Housing | R.V.I. Repair Kit, Feed Pump | Neoplan Bowl, Fuel Filter | Mercedes Seal Ring, Wheel Hub | Volvo Repair Kit, Brake Adjuster | Ror-Meritor Shock Absorber, Cab | Volvo Hose, Radiator | Scania Air Spring | Ror-Meritor Oil Filter | Setra
Yandex.Metrica